Van 2 tot 3 jaar

Kenmerkend gedrag

  • Het kind is ondernemend, wordt zich bewust van zijn mogelijkheden.
  • Het kind ontdekt zichzelf en verlegt voortdurend zijn grenzen.

Typisch ongeval

  • Vallen uit zetel of raam
  • Verbranden aan lucifers en aanstekers
  • Verdrinking

Voorkomen

  • Leer een kind stap voor stap en afhankelijk van zijn mogelijkheden het gevaar te herkennen en ermee om te gaan.
  • Maak duidelijke en vaststaande regels en uitdrukkingen voor welbepaalde gevaren, bv. blijf van vuur af, je kan je verbranden.
  • Een kind klimt graag in en uit de zetel. Om botsingen te voorkomen, kan je de salontafel beter even wegnemen.
  • Verlucht met het raam in klapstand.
  • Zorg dat je kind nergens op kan stappen om uit het raam te klimmen. Zet bijvoorbeeld geen plantenbakken en stoelen in de buurt van een raam. Ook een bed plaats je best niet onder het raam. Een vliegenraam biedt geen bescherming tegen vallen.
Bekijk ook ...