Naar zee

Hou rekening met:

 • de zon
 • het water: Laat kinderen nooit alleen naar het water gaan.
 • het zand:
  • De zon op de zandkorrels weerkaatst fel en doet een kindje snel verbranden. Wrijf kinderen dus goed in met een zonneproduct.
  • Opwaaiende zandkorrels irriteren de ogen.
  • Let op dat een kind geen zand in zijn mond steekt.
  • Doe een kind geschikte schoenen aan om het te beschermen tegen scherpe voorwerpen op het strand, zoals gebroken schelpen, glasscherven, blikjes en ander afval.
  • Hou toezicht als een kind in het zand speelt. Let op voor instortende zandkuilen.

Verdwalen

Het strand is een fantastische plek om op ontdekking te gaan: schelpen zoeken, water halen, naar een ander kindje toe lopen, ... Kinderen gaan daarbij helemaal in hun spel op. Ze verliezen hun ouders al gauw uit het oog. Het is moeilijk voor hen om zich te oriënteren, zeker middenin een grote groep mensen en op het strand, waar alles op elkaar lijkt. Kinderen lopen op het strand meestal mee met de wind, waardoor ze afwijken van de plaats waar hun ouders zijn.

Hoe kan je een kind helpen?

 • Uiteraard is het belangrijk om toezicht te houden. Dit lukt het best op een plek waar je een goed overzicht hebt. Maak als volwassenen onderling duidelijke afspraken wie toezicht houdt.
 • Je kan leuke dingen doen met de kinderen en voor voldoende afwisseling zorgen. Kinderen vinden het leuk als je interesse toont en blijven daardoor makkelijker in de buurt.
 • Maak duidelijke afspraken tot waar een kind mag gaan. Gaat het toch te ver uit de buurt? Reageer dan onmiddellijk. Een complimentje geven voor het terug komen is leuker dan een berisping voor het weglopen. Soms is het ook nodig om in te grijpen als het kind echt niet luistert. Je legt uit dat weglopen echt gevaarlijk is. Laat je kindje dan bv. een minuutje stil naast jou zitten. Zodra de minuut voorbij is, laat je het kind opnieuw spelen.
 • Vertel je kind dat het beter niet blijft rondlopen als het verdwaald is, zodat je het makkelijker kan vinden.
 • Aan zee zijn er ook een aantal hulpmiddelen voorzien om ouders en kinderen te helpen. Op het strand van enkele Belgische badsteden (en ook soms in het buitenland) staan oriëntatiepalen. Hierop staat een trein, huis, boot, bal, vis of banaan. Deze maken het makkelijker om de weg terug te vinden. 

Noteer een gsm-nummer op de arm of armbandje van je kind om verwittigd te kunnen worden als je kind toch verdwaalt. In sommige badsteden kan je bij de kustwacht ‘verdwaalarmbandjes’ verkrijgen om de naam van je kind en een gsm-nummer op te noteren.