Handschoenen

  • Draag handschoenen wanneer je zelf letsels aan de handen hebt die tijdens de verzorging niet bedekt worden door verband of pleister.
  • Draag handschoenen bij een verzorging waarbij contact is met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen, beschadigde huid en met voorwerpen bevuild door lichaamsvochten.
  • Het gebruik van handschoenen kan een vals veiligheidsgevoel geven.
  • Langdurig handschoenen dragen leidt tot vermenigvuldiging van ziektekiemen (in het voor hen ideale milieu van warmte en vochtigheid).
  • In handschoenen zitten soms zeer kleine scheurtjes waardoor de handen bevuild of besmet raken.
  • Na het verwijderen van handschoenen moeten de handen gewassen worden.