Afkolven

  • Drinkt de baby af en toe afgekolfde melk, dan voedt de mama eerst de baby en kolft daarna telkens een beetje af om melk bijeen te sparen.
  • Als de baby te vroeg geboren is en zelf niet aan de borst kan drinken, kolft de mama af om de borstvoeding op gang te brengen:
    overdag om de 2 à 3 uur en 's nachts 1 x om goede melkproductie te krijgen en in stand te houden. Dit is net zo vaak als bij gewone borstvoeding. Bespreek dit met het verplegend personeel van de kraamkliniek.  
  • Gaat de mama weer werken, dan bepalen haar werkuren en haar situatie hoe vaak en wanneer ze kan afkolven. Bij wie dagelijks en op vaste tijden werkt, wordt afkolven vlug routine. Mogelijk kan de moeder 's morgens en 's avonds nog de borst geven en op een vrije dag kan ze de baby zelf voeden. Door dit zo vaak mogelijk te doen, blijft de melkproductie op peil. 

Gebruik het afkolven niet:

  • om de melkproductie te controleren. De hoeveelheid afgekolfde melk zegt niets over de kwaliteit van de melk. Afkolven is een mechanisch iets, dat niet te vergelijken is met een baby die aan de borst drinkt. Het is doeltreffender als een baby aan de borst drinkt.  
  • om overtollige melkproductie op te vangen: de borsten maken juist de hoeveelheid melk aan die de baby vraagt. Afkolven stimuleert de productie.

Gebruik zoveel mogelijk verse moedermelk. De voedingswaarde daarvan is het hoogst en de beschermende stoffen zijn daarin maximum aanwezig. 

Bij twijfels of vragen kan je steeds terecht bij je verpleegkundige, die op haar beurt ondersteund wordt door lactatiekundigen van Kind en Gezin, of bij een vroedvrouw of externe lactatiekundige. Je kan je verpleegkundige bereiken via de Kind en Gezin-Lijn of je vindt een lactatiekundige in je buurt op www.bvl-borstvoeding.be.

Bekijk ook ...