In je gezinWat kan je als partner doen?

Veel partners vragen zich af wat hun taak is als de moeder borstvoeding geeft. Maar ze hebben een niet te onderschatten functie bij de borstvoeding. Zij zijn het die de mama ondersteunen, aanmoedigen en zelfs begeleiden als er geen hulpverleners zijn. Uit onderzoek blijkt dat zij deze taak kunnen opnemen als ze voldoende kennis hebben hierover.

Het is jammer dat veel partners zich hier niet bewust van zijn en borstvoeding beschouwen als een zaak van de mama.

Partners ervaren vaak gemengde gevoelens wanneer de borstvoeding start: jaloersheid op al de aandacht die naar de baby gaat, het troostende vermogen van een mama, de moeder-kindbinding,… Ze ervaren dat borstvoeding tevens een heel belangrijke impact heeft op emotioneel, praktisch en seksueel vlak.

Onderzoeken tonen aan dat vrouwen eerder voor kunstvoeding kiezen als ze het gevoel hebben dat dit de voorkeur heeft van hun partner, ook al is dit in de meeste gevallen verkeerd geïnterpreteerd door de mama's. Als partners een negatief gevoel hebben over de borstvoeding heeft dit te maken met een gebrek aan kennis en de wisselende gevoelens die ze ervaren. Als partners goed op de hoogte zijn van de borstvoeding zal dit ervoor zorgen dat meer vrouwen voor borstvoeding kiezen en dit langer volhouden.

Daarom is het belangrijk dat:

 • de partners zich mee informeren over borstvoeding om een realistisch beeld te hebben van wat borstvoeding inhoudt. Zo kunnen ze mee achter deze keuze staan. Hierbij mogen de gemengde gevoelens zeker vernoemd worden.
 • de partners luisteren als hun vrouw begeleiding krijgt bij de borstvoeding. Zo kan de vrouw steeds terugvallen op haar partner en dat zal voor haar een hele steun zijn.
 • de partners op zoek gaan naar handelingen die hen dichter tot hun kindje brengen zoals het boertje, het badje, troosten, spelen, enz.
 • ouders met elkaar blijven praten en tijd maken voor elkaar.

Broer of zus

Hoe hou je je andere kinderen bezig tijdens borstvoedings- en afkolfmomenten? Heel veel moeders worstelen hiermee, wanneer ze tijdens borstvoeding ook instaan voor de zorg van een (enkele) ouder(e) kind(eren).
Enkele tips:
 • Leg aan je oudere kind rustig en duidelijk uit dat de baby bij mama moet drinken, omdat de baby niets anders kan eten of drinken. (‘Kijk, geen tanden, baby kan nog geen boterhammen, groentjes en zo eten; daarom drinkt de baby aan de borst’).
 • Zorg dat je voor een voeding even wat tijd met je oudere kind doorbrengt. Maak dit ook duidelijk. (‘Nu speel ik even alleen met jou, dadelijk moet ik broertje/zusje even eten geven’). Dit hoeft echt niet lang te zijn.
 • Gebruik een goede draagdoek, oefen veel en leer hoe je kunt voeden met de baby in de doek, zodat je toch mobiel blijft om interactie te hebben met je oudere kind.
 • Maak een doos of zak met ‘borstvoedingsspeelgoed’ en leg deze apart. Steek hierin speelgoed waarmee het oudere kind graag speelt en haal de doos of zak alleen te voorschijn tijdens de voedingsmomenten.
 • Met wat oefening zal je de borstvoeding in een gewoon eetmoment kunnen integreren: je smeert dan een boterham voor jezelf en het oudere kind en terwijl jullie eten, kan je de baby aanleggen.
 • Zorg dat jullie ook iets te eten en te drinken hebben, vlak voor of tijdens het borstvoedingsmoment.
 • Betrek je oudere kind bij de voeding: slabbetje aangeven, luier en doekjes pakken, …
 • Geef je oudere kind een knuffel om zelf te voeden. Ook andere zorg, zoals verschonen, boertje laten, te slapen leggen en in de draagdoek dragen, kan hij/zij zo nadoen.
 • Geef aandacht aan je oudere kind tijdens de voeding door bijvoorbeeld samen op de zetel te zitten en een boek voor te lezen. Als alternatief kan je samen liedjes zingen of een zelfverzonnen verhaal vertellen. Met het verhaal kan je inspelen op het gedrag van je oudere kind door op het moment dat deze kattenkwaad dreigt uit te gaan halen, het verhaal even heel spannend te maken, zodat het kind toch blijft luisteren.