Contraceptie

Het geven van borstvoeding onder zeer strikte voorwaarden, kan een bepaalde bescherming bieden tegen een nieuwe zwangerschap. Een correcte toepassing is echter noodzakelijk. Bespreek dit met de arts. 

LAM (Lactational amennorhea method) is een bewust gekozen en natuurlijke methode als bescherming tegen zwangerschap. Er zijn 4 voorwaarden:

  • De moeder heeft nog geen menstruatie (bloedverlies tot de 56 ste dag na de geboorte wordt gezien als een gevolg van de bevalling). Wie na het postnataal bloeden minimum 2 weken geen bloed verloren heeft, en nadien opnieuw bloed verliest, menstrueert. 
  • De moeder geeft uitsluitend borstvoeding waaronder minimum 1 nachtvoeding. De tijd tussen de borstvoedingen bedraagt overdag maximum 4 uur en 's nachts maximum 6 uur.
  • Een fopspeen geven om voedingen uit te stellen, verbreekt de definitie 'uitsluitend borstvoeding'.  Uitsluitend borstvoeding wil ook zeggen geen bijvoeding, dus ook geen water of thee.
  • De baby is nog geen 6 maanden oud.

In de praktijk wordt meestal een voorbehoedsmiddel aanbevolen. Er bestaan hormonale en niet-hormonale voorbehoedsmiddelen. Overleg met je arts welk middel voor jou het meest geschikt is. Hormonale voorbehoedsmiddelen bevatten ofwel de hormonen oestrogeen en progesteron, ofwel alleen progesteron.

Uit onderzoek is gebleken dat vooral een hormonaal voorbehoedsmiddel met de combinatie van oestrogeen en progesteron de melkproductie kan onderdrukken.

Een voorbehoedsmiddel dat alleen progesteron bevat, zou geen nadelige effecten hebben op de baby, noch op de melkproductie. In de praktijk wordt dat meestal door artsen voorgeschreven tijdens de eerste maanden na de bevalling.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om pas met hormonale voorbehoedsmiddelen te starten zes weken na de bevalling, als het risico voor de baby kleiner is en als de melkproductie volledig op gang gekomen is.