Milieuvervuilende stoffen

  • PCB's, insecticiden, onkruidverdelgers en zware metalen komen overal ter wereld voor en ieder mens draagt wel een zekere hoeveelheid in zijn lichaam. Het lichaam kan die stoffen moeilijk of helemaal niet afbreken. Zij stapelen zich op in het vetweefsel van het lichaam en komen dus ook in de moedermelk terecht.
  • PCB's en dioxines via de borstvoeding hebben vermoedelijk weinig effect op de groei en ontwikkeling van zuigelingen en kinderen.
  • De voordelen van borstvoeding wegen zeker op tegen de (eventuele) nadelen van de vervuilende stoffen.