Roken, alcohol, geneesmiddelen en drugs

Roken

Roken is ongezond. Tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding rookt de baby mee. Nicotine en andere giftige stoffen worden niet alleen via uitgeademde lucht, kledij en omgeving (gordijnen, kussens, speelgoed, …) doorgegeven aan het kind, ze komen ook in de moedermelk terecht. Roken remt bovendien de melkproductie af. Steeds meer onderzoek toont ook de schadelijkheid van elektronische sigaretten aan. Het is aangeraden om minstens te verminderen en liefst te stoppen met roken. Ook andere huisgenoten en bezoekers dragen dezelfde verantwoordelijkheid. 

Rook je toch, rook dan onmiddellijk na een borstvoeding  en nooit in de nabijheid van de baby. Op die manier beperk je de inname van nicotine bij de baby.

Borstvoeding blijft, ondanks de nadelen van het roken, altijd beter voor de gezondheid van de baby.


Alcohol

Alcohol komt via de moedermelk bij de baby terecht. Dit is niet goed voor baby's ontwikkeling en gezondheid. Alcohol kan door een baby immers niet goed verwerkt worden. Een baby gaat minder goed drinken en zijn groei kan hierdoor geremd worden. De slaap kan verstoord raken en bij regelmatig alcoholgebruik kan de psychomotorische ontwikkeling vertraagd worden. Door alcoholgebruik kan de toeschietreflex vertraagd zijn en de melkproductie verminderen.  

Wil je toch eens gezellig mee drinken, beperk het risico voor je baby dan zoveel mogelijk:

  • Hou alcohol voor een speciale gelegenheid.
  • Kies een drank met een laag alcoholgehalte.
  • Drink slechts 1 glas of neem een kleinere portie.
  • Eet voor en tijdens het drinken van alcohol.
  • Wacht 2 tot 3 uur met het geven van borstvoeding nadat je een glaasje hebt gedronken. Geef, indien je baby eerder om voeding vraagt, eventueel vooraf afgekolfde, alcoholvrije moedermelk. 
  • Wil je echt eens feesten zonder op je alcoholgebruik te letten, bouw dan op voorhand een voorraadje op van afgekolfde, alcoholvrije moedermelk. Krijg je in die periode last van stuwing, kolf dan af en gooi die melk weg. Merk je dat de melkproductie vermindert? Je kan ze opnieuw stimuleren.

Drugs

Drugs komen in de moedermelk terecht. Ze zijn heel schadelijk voor mama en baby. Druggebruik en borstvoeding gaan dus absoluut niet samen.

Wie toch drugs gebruikt, kan hulp krijgen bij gespecialiseerde centra.


Geneesmiddelen

Geneesmiddelen komen in mindere of meerdere mate in de moedermelk terecht. Dit hoeft echter geen reden te zijn om te stoppen met borstvoeding. Alhoewel de bijsluiter vaak vermeldt dat het geneesmiddel niet verenigbaar is met borstvoeding, zijn er heel wat geneesmiddelen die geen nadelige effecten hebben bij de baby of op de melkproductie. Zo is er bijvoorbeeld voldoende aanbod aan pijnstillers, antibiotica en antidepressiva, die veilig zijn bij borstvoeding. Vermeld altijd aan de arts dat je borstvoeding geeft, zodat deze hiermee rekening kan houden bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

Is er van een bepaald geneesmiddel geweten dat het nadelige effecten kan hebben bij borstvoeding, dan zal er een afweging gedaan worden. Weegt het voordeel van het nemen van de medicatie op tegen het te verwachten negatief effect? Is er een variant van het geneesmiddel dat minder nadelen geeft?  Is het opstarten van de behandeling noodzakelijk, of kan deze uitgesteld worden tot het kind wat ouder is?

Aarzel nooit om bijkomende informatie te vragen aan uw arts, apotheker, vroedvrouw of lactatiekundige.

Meer informatie:

Bekijk ook ...

De Vlaamse regering verbiedt roken in de auto in bijzijn van kinderen. Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar kan daarvoor beboet worden door de politie of de milieu-inspectie. Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten. Ook in Wallonië, Frankrijk, Ierland, Engeland, Wales, Italië, enz. is het rookverbod in de wagen als kinderen meerijden ingevoerd.

Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling.