Op het werk

 • Als je baby al wat ouder is als je terug aan het werk gaat, zal de combinatie waarschijnlijk wat vlotter verlopen. Jullie hebben vaak al een ritme gevonden of de baby vraagt al wat minder voedingen.
 • Soms is het mogelijk om borstvoeding te geven of af te kolven op het werk of om borstvoeding te geven in de kinderopvang. Op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst hebben werkneemsters immers recht op borstvoedingspauzes: ze mogen 1 of 2 x per dag gedurende 30 minuten het werk onderbreken voor het geven van borstvoeding of voor het afkolven van moedermelk.
 • Informeer tijdig bij je werkgever over je mogelijkheden en bespreek dit eventueel met collega’s. Je kan ook vragen stellen aan je verpleegkundige over hoe je in jouw situatie je terugkeer naar het werk het beste kan plannen.
 • Zijn werk en gezin moeilijk te combineren, dan kan deeltijds werken of langer thuis blijven een oplossing bieden. Je kan ook hulp in het huishouden zoeken. 
 • Sommige mama’s kiezen ervoor om de borstvoedingsmomenten tijdens de werkdag af te bouwen. Ze willen wel doorgaan met borstvoeding op de uren dat ze niet aan het werk zijn. Als de melkproductie te weinig gestimuleerd wordt, kan ze snel achteruit gaan. Als afkolven op het werk niet mogelijk is, kan de melkproductie extra gestimuleerd worden door het kindje nog even borstvoeding te geven bij het afzetten en ophalen in de kinderopvang en vlak voor je zelf gaat slapen.

Je terugkeer voorbereiden

De weken voor je het werk hervat kan je nu en dan al wat melk afkolven en een kleine voorraad aanleggen. Vaak vragen moeders zich af hoe ze extra porties moedermelk kunnen kolven als hun kindje elke voeding aan de borst drinkt.

 • Veel moeders hebben 's ochtends meer melk. Hun kindje drinkt dan vaak slechts één borst of maar een beetje van de tweede borst. Van de nog meest volle borst kan je dan nog een deel afkolven. Je kindje zal meestal geen probleem maken de volgende voeding, maar als hij toch iets minder gedronken zou hebben, zal hij daarna gewoon iets sneller om een voeding  vragen.
 • Als je kindje eerder ’s nachts veel drinkt, kan het zijn dat je gemakkelijker op andere momenten wat extra voorraad kolft.
 • Sommige mama’s kolven na elke voeding nog een beetje na en komen zo ook aan extra porties moedermelk ter voorbereiding van de terugkeer naar het werk.

Terug aan de slag

 • Kolfmomenten
  Afhankelijk van je werksituatie kan je (zeker de eerste dagen) kolven telkens wanneer het nodig is. Als je echter strikt vastgelegde kolfmomenten hebt en je hebt de eerste dagen al sneller dan je afgesproken kolfmoment stuwing, dan kan je snel een beetje melk wegkolven om de ergste stuwing te verhelpen. Dit duurt immers maar een paar minuten. Dit voorkomt ook vaak al dat je begint te lekken. Als je toch voelt dat je lekt en je je werkplek niet onmiddellijk kan verlaten, kan het helpen om druk uit te oefenen met je arm(en) tegen je lekkende borst(en). Sommige moeders ervaren een verminderde melkproductie wanneer ze terug aan de slag gaan. Om de melkproductie op peil te houden is het daarom nodig dat je tijdens de werkdag afkolft, en verder ’s avonds en ’s morgens  (evt. ook ’s nachts) goed blijft aanleggen. Het is mogelijk dat je baby het aantal keer dat hij aan de borst drinkt, opdrijft om een voldoende melkproductie te verzekeren.

 • Ritme
  Het ritme waarop je baby om zijn voeding vraagt is vaak nog heel wisselend en frequent. Je kan aan je kinderopvang, grootouders,... uitleggen wat het ritme is van jouw kindje (een wisselend ritme is ook een ritme) en hoe vaak hij nog drinkt. Zij willen ook graag dat jouw dochter of zoon zich thuis voelt en krijgen graag informatie over hoe ze dat kunnen bewerkstelligen.

 • Rust
  Wanneer je kort na je bevalling opnieuw gaat werken, heb je misschien nog weinig energiereserve en ben je sneller moe. Om uit te rusten kan het een oplossing zijn om af en toe op de dagen dat je niet moet werken een middagdutje te doen op het moment dat je baby slaapt.

Bij twijfels of vragen kan je steeds terecht bij je verpleegkundige, die op haar beurt ondersteund wordt door lactatiekundigen van Kind en Gezin, of bij een vroedvrouw of externe lactatiekundige. Je kan je verpleegkundige bereiken via de Kind en Gezin-Lijn of je vindt een lactatiekundige in je buurt op www.bvl-borstvoeding.be.