Illustratie bij voeding, eten en drinken

Eten en drinken

Eten is een ontwikkelingsproces

 • Een kind maakt een aantal ontwikkelingen door (voedingsreflexen, zuigpatronen, mondbewegingen, lipbewegingen, kauwen, ...). Het moet ‘rijp’ zijn om iets nieuws te leren, het ‘leren eten’ kan niet geforceerd worden. Probeer de signalen van een kind op te vangen en hierop in te spelen. Een motorische stap vooruit betekent meestal ook een vooruitgang in zijn eetpatroon.
Mondmotoriek


Eten is een sociaal proces

 • Eten is meer dan een lichamelijke noodzaak, het heeft ook een sociale functie. Streef naar een ontspannen sfeer aan tafel.

Eten is een opvoedingsproces 

 • Leren eten is een deel van de opvoeding. Tijdens het eten hebben ouder(s) en kind contact met elkaar en beïnvloeden zij elkaar onderling. Op dat moment wordt een relatie opgebouwd.
  Bv. praten de ouders aan tafel over hun plannen voor die dag, dan leert het kind dat eten ook ‘met elkaar bezig zijn’ is. Het zal dan zelf ook proberen deel te nemen aan dit samenzijn en de aandacht proberen te trekken door zijn eetgerei te verplaatsen, geluiden te maken, …
 • Er bestaan geen pedagogische regels over waar, wanneer en hoe er gegeten moet worden. Elke opvoeder bepaalt zijn eigen regels.
  Een kind heeft nood aan duidelijkheid en regelmaat.
  Het moet weten dat het niet de hele dag door kan eten en dat de maaltijd op een bepaalde manier verloopt (bv. rustig aan tafel eten, zonder televisie of radio, ...).
 • Niet elk kind leert even vlot eten. Dit hangt af van:
  • het kind, bv. een prematuur dat bij de geboorte niet goed kan zuigen.
  • de ouders, bv. ouders die overbezorgd zijn over hun gewicht kunnen ook eetsituaties beïnvloeden.
  • de omgeving, bv. onvoldoende financiële middelen om geschikte voeding te kopen.

In de opvang

Gaat de baby naar een kinderopvang, dan is het belangrijk dat duidelijke afspraken gemaakt worden over de vaste voeding (bv. moment introductie vaste voeding, starten met andere texturen (bv. brokjes), moet er zelf iets meegebracht worden of verzorgt de opvangvoorziening de voeding,...

Zijn er specifieke of afwijkende afspraken nodig (bv. dieetvoeding, andere voedingsgewoonten, allergie, enz.), informeer dan goed en leg de gemaakte afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst.


Vaste voeding geven