Vanaf 8 maanden

 • Ga geleidelijk aan van fijngemalen naar geplet (geprakt) voedsel. Maak eerst de groentepap steeds minder vloeibaar, zodat speeksel moet worden bijgemengd. De tong moet het voedsel dan heen en weer brengen, wat ook het kauwen stimuleert.
 • Kan een baby die drogere pap goed op eten, mag je geleidelijk aan wat meer structuur in de pap laten, bv. de groenten niet meer zo fijn maken, maar er wat zachte brokjes in laten..
 • Het is normaal als een baby af en toe kokhalst, hoest of niest de eerste weken.  Kokhalzen is een reactie van die kinderen die met stukjes bezig zijn en die nog niet goed weten hoelang ze daar op moeten sabbelen of kauwen vooraleer dat stukje klein genoeg is om dat in te slikken. Geef het niet te vlug op en probeer het later opnieuw.
 • Geleidelijk aan verplaatst de kokhalsreflex zich naar achteren in de mond. Een kind leert dan beter aanvoelen wanneer het eten voldoende gekauwd is om door te slikken.
 • Lukt het niet zo goed met de brokjes, probeer dan:
  • of je kind goed recht kan zitten.
  • eerst zacht kauwbaar en wegsmeltend voedsel.
  • gestoomde groenten (in frietjes).
  • het kind zelfstandig vaste voeding te laten ontdekken.
  • de overgang duidelijk te maken.
  • niet te panikeren bij verslikken/kokhalzen/braken.
  • brokjes apart te houden en stop ze tussen wang en kaakrand. Zo heeft je baby minder de neiging te kokhalzen.
 • Spuwt een baby gemakkelijk, probeer hem dan eens brokjes te laten eten op een lege maag. Dit geeft minder last als het kindje overgeeft.
 • Voor het geval een kind zich zou verslikken, is het goed de EHBO-instructies nu al eens door te nemen of meer uitleg te vragen aan de verpleegkundige.  

Schud een kindje zeker niet als het zich verslikt!

Bekijk ook ...