Glas of plastiek

  • Plastiek flessen moeten, net als glazen flessen, steriliseerbaar en glad vanbinnen zijn. Een glazen fles blijft lang mooi na het steriliseren, terwijl een plastiek fles dof wordt.
  • Wanneer plastiek beschadigd is door barsten of krassen, vormen deze een ideale plaats voor de groei van bacteriën. Koop daarom een nieuwe fles als de fles beschadigd is.
  • Zuigflessen met een wijde hals verdienen de voorkeur, omdat die makkelijk te reinigen zijn.
  • Andere alternatieven zijn siliconenflessen of flessen uit een kunststof zonder bisfenol A zoals polypropyleen.

Bisfenol A

Sommige flessen bestaan uit de kunststof polycarbonaat. Hiervoor wordt de chemische stof bisfenol A (BPA) gebruikt. Soms komt wat BPA vrij in de voeding in de fles.

  • De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om kinderen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan BPA. Dit is in het bijzonder van toepassing op zuigflessen. De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld om het gebruik van BPA voor de productie van zuigflessen te verbieden. De Europese richtlijn, gepubliceerd in januari 2011, moet in elke lidstaat in een nationale richtlijn worden omgezet.
  • Sinds 1 maart 2011 is het in België verboden BPA te gebruiken voor de productie van zuigflessen.
  • Sinds 1 juni 2011 is het verboden om zuigflessen waarbij in het productieproces BPA gebruikt werd, te verkopen en/of in te voeren.
  • De Senaat heeft op 12 januari 2012 beslist het verbod op het gebruik van BPA uit te breiden van zuigflessen tot alle verpakkingen voor voedingswaren voor kinderen onder de drie jaar. Het verbod gaat in vanaf 1 januari 2013, om de fabrikanten de tijd te geven om zich aan te passen. 
  • Eind januari 2015 publiceerde het Europese Voedselagentschap een nieuwe evaluatie inzake de risico’s van BPA. Zij besluiten dat de huidige blootstelling veilig is voor alle bevolkingsgroepen. De algemene blootstelling via voedingsproducten, speelgoed, stof, cosmetica enz. is te laag om schade te veroorzaken. Het niveau waaraan diverse leeftijdsgroepen worden blootgesteld is drie tot vier keer lager dan de toelaatbare dagelijkse inname (TDI). De huidige maatregelen volstaan, dus komen er geen extra maatregelen.