Illustratie bij voeding, hygiëne

Hygiëne

In de verschillende stappen van de maaltijdbereiding, van de aankoop, tot en met de bedeling, schuilen er risico’s voor de gezondheid van de gebruiker. Wil je deze risico’s vermijden, dan moet je de gevaren kennen en maatregelen nemen om ze te voorkomen.

Voedseltoxi-infecties komen regelmatig voor. Ze worden vaak veroorzaakt door het verwaarlozen van een aantal hygiënermaatregelen (handen niet wassen, onvoldoende verhitten, onvoldoende snel afkoelen, …).

Daardoor ontstaat de kans dat de microben zich in de voedingsmiddelen vermenigvuldigen, met als mogelijk gevolg een voedseltoxi-infectie. Het merendeel van alle voedseltoxi-infecties vindt buitenshuis plaats. De kans dat een kind bv. in de opvang met besmet voedsel in aanraking komt is groter dan thuis. Het risico op besmetting verhoogt immers naargelang het aantal personen dat in contact komt met de voedingswaren, de tijd tussen het bereiden en het opeten van de maaltijd, het fijnmaken van de voeding, het aantal aanwezige kinderen, het al dan niet hanteren van luiers, …

De aard en de omvang van de ziektetekenen hangen af van het soort micro-organisme, hun toxines (stof geproduceerd door (pathogene) micro-organismen in de voedingsmiddelen) en hun aantal. Vaak voorkomende ziektetekenen zijn diarree, braken en koorts, met gevaar voor uitdroging. De gevolgen kunnen ernstig en zelfs levensbedreigend zijn, vooral bij personen met een zwak afweersysteem zoals jonge kinderen.

Voorbeelden van mogelijke ziekteverwekkende bacteriën zijn Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, enz.

Besmette voedingsmiddelen vallen niet altijd op door een speciale geur, smaak of uitzicht.


Flesvoeding bereiden
Flessen reinigen
Groentepap bereiden
Fruitpap bereiden