Bioproducten

Label
De termen biologisch, ecologisch en organisch en de afkortingen bio en eco zijn in België wettelijk beschermd en mogen alleen vermeld worden op producten die aan de bioreglementering voldoen. Sinds 2010 dragen alle voorverpakte biologische producten een Europees logo. Biologische producten dragen in België meestal het Biogarantie®-label. Dit betekent dat de producent nog aan extra eisen inzake duurzaamheid moet voldoen. Soms staan er erkende buitenlandse biologische labels op de verpakkingen, zoals AB (Frankrijk) en EKO (Nederland). Vaak gebruiken winkelketens daarnaast nog een eigen biomerk of staat het woord biologisch op de verpakking.

Termen als hoeve, streek, scharrel of natuurlijk zeggen niets over bio. Een hoevekip is daarom nog niet bio.

Controle
Elk biologisch product voldoet aan strenge normen op het vlak van teeltmethoden, ingrediënten en verwerking tot eindproduct. Het naleven van deze normen wordt veelvuldig en strikt gecontroleerd, zowel op Europees niveau als in eigen land. Er is controle tijdens alle stappen van de productie, transport, verwerking en de verkoop. Alleen officieel erkende organisaties mogen biolabels toekennen. In België staan Tüv Nord Integra, Ecocert Belgium, Quality Partners en Control Union, in voor de controle en het toekennen van de labels. Op de verpakking van biologische producten staat steeds de naam of het erkenningsnummer van de controleorganisatie vermeld.

Gezonder?
Het is moeilijk te stellen dat biologische producten een hogere voedingswaarde hebben en gezonder zijn dan de gangbare producten. Gezien er zovele verschillen zijn in rassen, teeltvoorwaarden enz., is een vergelijking moeilijk te maken.

Onderzoek toont alvast dat biologische producten minder pesticiden bevatten. Biologische voedingsmiddelen zijn ook vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Met een biologische voeding eet men dus minder additieven en minder verontreinigende stoffen.

Bovendien biedt de biosector een grote variatie aan onbewerkte producten, zoals niet geraffineerde granen (spelt, kamut, haver, rogge, quinoa enz.), in veel verschillende vormen.

Biologisch eten is niet automatisch evenwichtiger eten. Om biologisch én evenwichtig te eten, moet men ook de richtlijnen van de voedingsdriehoek volgen. Biokoekjes en biofrietjes blijven vetrijk.

Dat biologische landbouw milieuvriendelijker is dan de gangbare staat wel buiten kijf.

Veilig?
Biologisch voedsel is niet veiliger of onveiliger dan gangbaar voedsel. Beiden moeten aan dezelfde minimumeisen van de reglementering inzake voedselveiligheid voldoen.

Er worden geen chemisch-synthetische meststoffen en pesticiden, groeibevorderende stoffen, enz.  gebruikt. Het beperkt gebruik van additieven in de biologische voedingsindustrie is echter eerlijker en veiliger en het minimum aanwenden van diergeneesmiddelen is meer verantwoord en veiliger.

Wetenschappelijk gezien levert het huidige gebruik van erkende bestrijdingsmiddelen in de klassieke landbouw onder normale omstandigheden en volgens de voorschriften geen gevaar op voor de gezondheid van de consument. Deze zijn streng gereglementeerd. Voor beiden gelden dezelfde wettelijke maxima. Biologische producten bevatten nitraten en zijn niet gevrijwaard van mycotoxinen, dioxines, zware metalen, enz.

Prijs
De prijs van biologische producten ligt soms hoger. Bioboeren hebben meestal een lagere opbrengst per hectare grond die ze bewerken of per stal waarin ze dieren houden, omdat ze op een natuurlijkere wijze werken en omdat dierenwelzijn belangrijk is. Biologische landbouw is intensiever en kleinschaliger. De vaak extra vereiste controles maakt het ook duurder.

Meer weten?

Websites