Voedingsproblemen

Baby's hebben vaak last van lichte ongemakken: oprispingen, regurgitatie, opboeren, onverzadigd zijn, krampen, verstopping, diarree, winderigheid,...

Deze lichte voedingsproblemen beïnvloeden het gedrag van het kind (slapen, eten, huilen) en van zijn directe omgeving. Meestal gaat het om onschuldige verschijnselen van voorbijgaande aard en is er weinig reden tot ongerustheid. Zeer vaak wordt gedacht dat dergelijke klachten veroorzaakt worden door de voeding, maar dat is onterecht. Het is daarom belangrijk een baby goed te observeren, de groei op te volgen en een (ontwikkelings-)onderzoek uit te voeren. Zo is er voldoende informatie om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de situatie.

Voor meer ernstige problemen is het advies van een arts noodzakelijk.