Ongepland zwanger

Praat over je gevoelens met iemand die je vertrouwt: je partner, iemand uit de nabije omgeving, ... Misschien verkies je een gesprek met een tot dan onbekende persoon, die wat verder van je af staat.

Een professionele begeleider zoekt samen met jou hoe met deze nieuwe situatie om te gaan. Samen overlopen jullie alle mogelijkheden vooraleer tot een besluit te komen. Onderaan deze pagina vind je links naar diensten die je kunnen helpen en begeleiden bij je beslissing.

De verschillende mogelijkheden:

  • de zwangerschap uitdragen en het kind houden 
  • de zwangerschap uitdragen en het kind tijdelijk afstaan voor pleegzorg of definitief voor adoptie
  • de zwangerschap afbreken

Adoptie

Wie ongepland en/of ongewenst zwanger is, denkt soms aan adoptie. Bij deze beslissing laat je je best begeleiden en ondersteunen. Als je overweegt om je kind af te staan voor adoptie, maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wil of kan, kan je contact opnemen met de binnenlandse adoptiediensten.

De binnenlandse adoptiediensten begeleiden zwangere vrouwen (en hun partner) die nadenken over een adoptie. Zij informeren je over wat adoptie inhoudt, hoe een adoptie verloopt, wat je wel en niet kan verwachten. Vragen stellen aan een adoptiedienst betekent niet automatisch dat je ook effectief tot adoptie zal overgaan. Ook andere mogelijkheden worden uitgebreid met je besproken en bekeken. Op die manier kan je uiteindelijk een weloverwogen en goede keuze voor jezelf en het kindje maken.

Abortus

Abortus is in België wettelijk toegestaan als:

  • de eerste consultatie en ingreep plaatsvinden in een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt, beide met voorlichtingsdienst en multidisciplinaire begeleiding
  • de zwangerschap niet verder is dan 14 weken vanaf de 1ste dag van de laatste maandstonden
  • de abortusingreep niet vroeger plaatsvindt dan 6 dagen na de 1ste afspraak in de instelling waar de abortus zal uitgevoerd worden.
  • de vrouw verklaart dat zij door de zwangerschap in een noodsituatie verkeert.

Op de dag van de abortus bevestig je je aanvraag nogmaals schriftelijk.

Je kan op eigen initiatief bij een abortuscentrum terecht of na doorverwijzing door de huisarts, gynaecoloog, prenatale dienstverlening van Kind en Gezin of een andere hulpverleningsdienst. Tijdens de eerste afspraak wordt jouw situatie besproken. De diverse opvangmogelijkheden, indien beslist wordt de zwangerschap niet af te breken, worden toegelicht. Ook wat misliep met je contraceptie en welk voorbehoedsmiddel je in de toekomst wil gebruiken komen aan bod.

Na de 14e zwangerschapsweek kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden als het uitdragen van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor het leven van de vrouw of als uit onderzoek blijkt dat het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal (met de huidige wetenschappelijke kennis). De behandeling gebeurt dan verplicht in een ziekenhuis en het advies van een tweede geneesheer wordt gehoord.

Bekijk ook ...