Illustratie bij zwangerschap en geboorte, de eerste week

De eerste week ...

In de meeste kraamafdelingen stelt een regioverpleegkundige van Kind en Gezin zich aan de kersverse ouder(s) voor. Zij stelt de dienstverlening van Kind en Gezin voor. De regioverpleegkundige verzamelt op dat moment ook de geboortegegevens, beantwoordt vragen en maakt indien gewenst afspraken voor een huisbezoek en een bezoek aan het consultatiebureau.

Ook als je thuis bevallen bent, krijg je bezoek van een regioverpleegkundige. Zo niet, kan je contact opnemen met de Kind en Gezin-lijn.

Bekijk wat Kind en Gezin nog voor jou kan betekenen.

In de kijker: checklist

Bij een geboorte komen flink wat praktische zaken kijken. Als geheugensteuntje voor kersverse ouders staan hier een aantal noodzakelijke aandachtspunten en vrijblijvende tips op een rijtje. Je kan je hierdoor laten inspireren.