Babyblues

Je maakt op korte tijd veel veranderingen mee, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Je moet nog wennen aan je nieuwe rol en je lichaam moet nog herstellen van de geleverde inspanning. Je hormoonspiegels veranderen snel, stress en vermoeidheid eisen hun tol. Blijf niet alleen zitten met je gevoelens, maar spreek erover met je partner, arts, verpleegkundige van Kind en Gezin of vroedvrouw. Zeker als je gevoelens van somberheid en lusteloosheid langer dan 14 dagen blijven aanslepen. In dat geval kan er sprake zijn van het ontstaan van een post-partumdepressie.

Bekijk ook ...