Gezondheid baby


Onderzoek

Een baby wordt uitgebreid onderzocht door een (kinder)arts. Hij onderzoekt:

  • het hart en de longen
  • de ruggenwervels
  • de reflexen
  • de heupen
  • de anus
  • ...

Het is normaal dat een pasgeborene tot de 4de of 5de dag gewicht verliest (tot 10% van zijn oorspronkelijke gewicht).

Bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt 72 uur en bij voorkeur voor 96 uur na de bevalling een bloedprik. Met dat bloedstaal wordt gescreend op een aantal ernstige aangeboren aandoeningen zodat vroegtijdige behandeling kan worden opgestart om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. De bloedafname gebeurt meestal op de materniteit, bij de vroedvrouw of bij de behandelende arts.

Je ontvangt een strookje van de kaart waarop de bloeddruppels van je kindje werden opgevangen als bewijs dat de bloedafname is gebeurd. Je kan dit op de voorziene plaats in het Zwangerschapsboekje kleven of in het Kindboekje van je kind bewaren. Hoor je later niets meer over het resultaat van dit prikje, dan is alles in orde. 

Meer informatie en folder voor ouders


Vaccinaties

Bij de geboorte heeft een baby al een zekere bescherming tegen infectieziekten. Hij kreeg tijdens de zwangerschap immers al antistoffen van de mama. Deze bescherming neemt geleidelijk af. Daarom wordt een baby op 8 weken gevaccineerd. 

Opgelet!

Is de mama draagster van het hepatitis B-virus, dan wordt de baby wel tegen hepatitis B gevaccineerd. Eén vaccin volstaat niet voor een volledige bescherming. De volgende dosissen worden verder toegediend volgens het basisschema.


Het polioattest

  • Bewaar het totdat het kind volledig ingeënt is tegen polio.

  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de behandelend arts.

  • Bezorg dit attest aan de dienst Bevolking van de gemeente waar je woont vóór de baby 18 maanden wordt. De vaccinatie tegen polio (kinderverlamming) is namelijk verplicht in België.

  • Wie het polioformulier verloren is, kan op het consultatiebureau een nieuw exemplaar verkrijgen.