Hospitalisatieverzekering

Pasgeborenen kunnen worden opgenomen in de hospitalisatieverzekering van de ouders zonder medische vragenlijst of onderzoek. Daarbij komt dat als het kind het ouderlijk huis verlaat, het de hospitalisatieverzekering van het gezin individueel kan voortzetten en gedekt blijft voor vooraf bestaande ziektes en aandoeningen.

Voorwaarden

  • De ouders zijn zelf lang genoeg aangesloten bij de hospitalisatieverzekering vóór de geboorte van het kind (3 à 9 maanden naargelang de verzekeraar of ziekenfonds).
  • Breng de verzekeraar tijdig op de hoogte van de geboorte en vraag om het kind op te nemen in de polis (meestal binnen de 30 dagen na de geboorte).

  • Het overeenkomstige blanco kaartje zit in het Zwangerschapsboekje. Bezorg dit aan de contactpersoon voor de hospitalisatieverzekering (bv. de werkgever bij een collectieve verzekering).

  • Informeer bij de verzekeringsonderneming.