Aangifte

Voor de aangifte worden volgende documenten meegenomen:

  • identiteitskaarten
  • medisch geboorteattest
  • trouwboekje of akte van erkenning (indien van toepassing)

Bij aangifte ontvangt men uittreksels uit de geboorteakte om:

  • het kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij het ziekenfonds
  • kinderbijslag aan te vragen 
  • eventueel een geboortepremie te ontvangen, bv. bij sommige vakverenigingen
  • te bezorgen aan de ambassade of het consulaat van het land van herkomst als de partner geen Belgische nationaliteit heeft

Ook bij verlies van een kind geldt aangifteplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

Contacteer de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie.

In steeds meer ziekenhuizen is het mogelijk de geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen. Vraag hiernaar in de kraamafdeling.