Aangifte

Voor de aangifte worden volgende documenten meegenomen:

  • identiteitskaarten
  • medisch geboorteattest
  • trouwboekje of akte van erkenning (indien van toepassing)

Bij aangifte ontvangt men uittreksels uit de geboorteakte om:

  • het kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij het ziekenfonds
  • kinderbijslag aan te vragen 
  • eventueel een geboortepremie te ontvangen, bv. bij sommige vakverenigingen
  • te bezorgen aan de ambassade of het consulaat van het land van herkomst als de partner geen Belgische nationaliteit heeft

Ook bij verlies van een kind geldt aangifteplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

Contacteer de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie.

In steeds meer ziekenhuizen is het mogelijk de geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen. Vraag hiernaar in de kraamafdeling.


Voornaam

De keuze van de voornaam is in principe vrij. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan toch weigeren een voornaam te aanvaarden wanneer deze aanleiding geeft tot verwarring of het kind en/of derden schaadt. Voorbeelden hiervan zijn een typische meisjesnaam voor een jongen (of omgekeerd), een te groot aantal voornamen, een lachwekkende, absurde of aanstootgevende naam of een bestaande familienaam als voornaam geven als dit niet gebruikelijk is.

Familienaam

Als ouder kan je vrij de familienaam kiezen voor pasgeborenen en adoptiekinderen. Je kan kiezen tussen:
  • de familienaam van de vader;
  • de familienaam van de moeder;
  • of een combinatie van beide namen (in de volgorde die je zelf wenst).
De vrije keuze geldt echter niet als je samen een meerderjarig kind hebt. Alle gemeenschappelijke kinderen moeten dezelfde familienaam dragen. Je kan enkel de familienaam van minderjarigen aanpassen.
In geval van onenigheid, draagt het kind de familienamen van beide ouders in alfabetische volgorde. 
De naamsoverdracht wordt vastgelegd in de gemeente waar het kind geboren is. Bij het eerste gemeenschappelijk kind moeten beide ouders een verklaring van naamkeuze ondertekenen en indienen bij de burgerlijke stand.
De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Die keuze is onherroepelijk.

Voor meer informatie over familienamen kan je terecht bij de burgerlijke stand van je gemeente of op http://justitie.belgium.be/nl/.