Kennisgeving

Van elke geboorte moet de ambtenaar van de Burgerlijke Stand worden ingelicht door:

  • in geval van bevalling in een kraamkliniek, het ziekenhuis
  • in andere gevallen: de arts, vroedvrouw of andere personen die bij de bevalling aanwezig waren of bij wie de bevalling plaats had.