Vroeggeboorte

Vaak blijft een te vroeg geboren kind achter in het ziekenhuis. Ouders kunnen dan in samenspraak met een verpleegkundige van Kind en Gezin de thuiskomst van het kind voorbereiden. Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt het kind informatie mee met alle gegevens voor zijn opvolging.

Er bestaan heel wat diensten ter ondersteuning van (ouders van) te vroeg geboren kindjes. Je kan voor de verdere opvolging ook terecht bij Kind en Gezin.
Vraag raad bij je behandelend arts of verpleegkundige.

Preventie en opvolging van vroeggeboorte


Deze teksten willen bijdragen tot meer kennis over de preventie en opvolging van vroeggeboorte. Een betere inschatting van het risico op vroeggeboorte is belangrijk, om door vroeg ingrijpen de uitkomst van de zwangerschap en het kind te verbeteren.


Een laatste tekst biedt ondersteuning bij pdf overlijden na vroeggeboorte .


Als je na het lezen van deze teksten nog vragen hebt, bespreek deze dan zeker met je arts, vroedvrouw of verpleegkundige.