Werklozen

De moederschapsrust bestaat uit een 'verplichte' periode en een 'niet-verplichte' periode:
  • 1 week verplicht voor de bevalling
  • 9 weken verplicht na de bevalling
De werkloze heeft recht op een prenataal verlof van 6 weken. De 5 weken niet verplicht op te nemen voor de bevalling kunnen opgenomen worden na het postnataal verlof.
Vragen over het aanvragen van moederschapsrust, het ontvangen van een uitkering,... Informeer bij de RVA, de VDAB en het ziekenfonds.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen tijdens het prenataal verlof, wordt vanaf 1 maart 2020 gelijkgesteld met arbeid. Dit betekent dat de dagen van tijdelijke werkloosheid niet in mindering worden gebracht van de 5 weken prenataal verlof die je kan overdragen naar de postnatale periode. Je behoudt hierdoor in totaal recht op 14 weken postnataal verlof.

Meer weten?