Werklozen

De moederschapsrust bestaat uit een ‘verplichte’ periode en een ‘niet-verplichte’ periode.

 • 1 week verplicht voor de bevalling
 • 9 weken verplicht na de bevalling

De werkloze heeft recht op een prenataal verlof van 6 weken. De 5 weken niet verplicht op te nemen voor de bevalling kan opgenomen worden na het postnataal verlof.


De uitkering bedraagt:

 • tijdens de eerste 30 dagen van de moederschapsrust: de basisuitkering (dat is 60% van het begrensde loon) + 19,5% van het begrensde loon
 • vanaf de 31ste dag moederschapsrust: de basisuitkering + 15% van het begrensde loon
 • bij verlenging van de rust na 15 weken of 17 weken bij een meerling (ziekte): de basisuitkering + 15% van het begrensde loon

Opgelet!

De basisuitkering mag niet meer bedragen dan de werkloosheidsuitkering waarop de moeder aanspraak zou kunnen maken als ze niet in moederschapsrust zou zijn geweest.

 • Plaats een 'Z' in de resterende vakjes van de controlekaart en stuur ze naar de uitbetalingsinstelling.
 • Bezorg het ziekenfonds een medisch attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid met de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum van de start van het moederschapsverlof.
 • Het ziekenfonds stuurt een inlichtingenblad.
 • Vul een deel zelf in en laat de rest invullen door de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen.
 • Stuur daarna het document terug naar het ziekenfonds.
 • Het ziekenfonds stuurt een ontvangstbevestiging. 

Sommige ziekenfondsen vragen de gegevens rechtstreeks op bij de werkloosheidsuitkering. Dan wordt de uitkering berekend aan de hand van de gegevens op dit document. Van deze uitkeringen worden geen belastingen afgehouden. Dit gebeurt later via de personenbelasting.


Geboorteaangifte

De dienst Burgerlijke Stand geeft een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt. Stuur dit naar het ziekenfonds.


Na de moederschapsrust

 • Laat de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen een 'bewijs van werkhervatting' invullen.
 • Bezorg het ingevulde document aan het ziekenfonds.
 • Het ziekenfonds stuurt een fomulier C6 (aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen na ziekteperiode)
 • Onderteken dit en bezorg het bij de uitbetalingsinstelling.
 • Breng de VDAB of de BGDA op de hoogte. 

Meer informatie via je ziekenfonds of het RIZIV.

Meer weten?