In de opvang

Algemeen

 • Ben je zwanger, dan gaat jouw arbeidsgeneesheer of behandelend arts na of jij en je ongeboren baby gevaar lopen als je voort blijft werken in de kinderopvang. Een mogelijk gevaar is bv. besmetting met CMV, mazelen of rode hond. De diagnose is altijd individueel. Ze is afhankelijk van je immuniteit voor bepaalde ziekten.
 • Je hebt recht op moederschapsrust in de periode rond de bevalling. De postnatale moederschapsrust is verplicht.
 • Er zijn verschillen naargelang je werknemer, onthaalouder aangesloten bij een dienst of zelfstandige bent.

Werknemers

 • Wanneer je zwanger bent, neem dan contact op met de arbeidsgeneeskundige dienst van je werkgever. De arbeidsgeneesheer zal in overleg met jou inschatten hoe groot het risico is dat je loopt als je voort blijft werken. Hij of zij zal beslissen of het nodig is om preventief verwijderd te worden uit de opvang. Je kan dan aanspraak maken op een vergoeding van het ziekenfonds.
 • Meer weten over moederschapsrust
 • Meer weten over verlofstelsels

Aangesloten gezinsopvang (aangesloten onthaalouders)

 • Wanneer je zwanger bent, neem dan contact op met je behandelend arts of gynaecoloog. Hij of zij zal in overleg met jou inschatten hoe groot het risico is dat je loopt als je voort blijft werken. Hij of zij zal beslissen of het nodig is om tijdelijk je opvangactiviteit stop te zetten. Je kan dan aanspraak maken op een tegemoetkoming van het ziekenfonds. Je bent daar niet toe verplicht.
 • Je hebt 15 weken moederschapsrust. Daarvan moet je ten minste 1 week vóór en 9 weken ná de vermoedelijke bevallingsdatum nemen. Tijdens de moederschapsrust heb je recht op een vergoeding van het ziekenfonds.
 • Na de moederschapsrust heb je recht op 5 maanden betaald borstvoedingsverlof te rekenen vanaf de datum van bevalling.  Het ziekenfonds betaalt ook een uitkering.

Zelfstandigen

 • Voor zelfstandigen die zwanger zijn bestaat er geen regeling rond moederschapsbescherming: je kan geen beroep doen op een vergoeding bij een preventieve verwijdering uit de opvang.
 • Als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot heb je recht op 6 weken moederschapsrust (7 weken bij een meerling).
  • Je kan ten vroegste 3 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum in moederschapsrust gaan en je bent wettelijk verplicht minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum te nemen.
  • Het ziekenfonds betaalt een vergoeding, op voorwaarde dat je de volledige 6 weken moederschapsrust opneemt en je activiteiten niet vroeger hervat. 
 • Zelfstandigen kunnen met al hun vragen rond zwangerschap en werk terecht bij hun behandelend arts of gynaecoloog.

Bekijk ook ...