Borstvoedingspauzes op het werk

Dit recht op borstvoedingspauzes geldt tot 9 maanden na de geboorte. Het aantal pauzes waarop men recht heeft, hangt af van het aantal uren dat men die dag presteert:
  • 2 pauzes van een halfuur voor een werkdag van minimaal 7.30 uur
  • 1 pauze van een halfuur voor een werkdag van 4 uur tot 7.30 uur.  
De werkgever moet zorgen voor een goed verwarmde en goed verluchte ruimte waarin de werkneemster borstvoeding kan geven of kan afkolven. Maandelijks bewijst de werkneemster dat ze nog borstvoeding geeft aan de hand van een attest van het consultatiebureau van Kind en Gezin of een medisch attest van een arts. 

Hoe deze borstvoedingspauzes verder gedefinieerd worden, is afhankelijk van de sector.:
  • Private sector: De borstvoedingspauzes geven geen recht op loon van de werkgever, maar het ziekenfonds betaalt een uitkering gelijk aan 82% van het brutoloon (zonder begrenzing).
  • Federale overheid: Voor statutaire en contractuele medewerkers geldt de pauze als dienstactiviteit en wordt het loon doorbetaald. De 2 pauzes mogen na elkaar genomen worden maar de pauzes mogen niet gebruikt worden om later aan te komen of eerder te vertrekken. 
  • Onderwijs: De pauzes tellen als dienstactiviteit met behoud van loon 
  • Vlaamse Overheid: zo lang je borstvoeding geeft, mag je je werk onderbreken voor de nodige tijd om af te kolven in een afkolflokaal op het werk met behoud van loon. 
  • Lokale besturen: hoe de dienstvrijstelling voor borstvoedingspauze geregeld wordt, wordt bepaald door het lokaal bestuur. Meestal worden de bepalingen van het CAO gevolgd, maar dit kan dus verschillen.  
Neem contact op met je werkgever, je mutualiteit of je vakbondsorganisatie voor meer informatie over jouw specifieke situatie.

Wat je zeker moet weten ...

Beschermd tegen ontslag tijdens je zwangerschap? Informatie over verschillende verlofstelsels, moederschapsrust, borstvoedingsverlof, ... Wanneer je startbedrag van het Groeipakket aanvragen? Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? ...