Borstvoedingspauzes op het werk

  • 2 pauzes van een halfuur of 1 pauze van een uur voor een werkdag van minimum 7.30 uur.
  • 1 pauze van een half uur voor een werkdag van 4 tot 7.30 uur.
  • Tot maximum 9 maanden na de geboorte.
  • De werkneemster heeft een maandelijks attest van de arts of van het consultatiebureau van Kind en Gezin nodig.
  • De werkneemster krijgt een uitkering van het ziekenfonds.
  • De werkgever moet zorgen voor een goed verwarmde en verluchte ruimte waarin de werkneemster borstvoeding kan geven of kan afkolven.

Neem contact op met je werkgever of vakbondorganisatie voor meer informatie.