Adoptieverlof

Dit verlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer. Het verlof wordt verdubbeld in bepaalde gevallen van geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid van het kind.

De werkgever moet 1 maand op voorhand verwittigd worden van de opname van het verlof.

Tijdens het adoptieverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het ziekenfonds. Een ontslagbescherming geldt vanaf 2 maanden voor de opname van het verlof tot 1 maand na het einde ervan.