Familiaal verlof of verlof om dwingende redenen

Een werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om dwingende redenen. De werkgever moet zo snel mogelijk verwittigd worden van de afwezigheid.

Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis, die los staat van het werk en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist. Die reden geeft recht op afwezigheid voor zover de tussenkomst niet mogelijk zou zijn als de aanvrager blijft werken.

  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of van een familielid, wanneer deze met de aanvrager onder hetzelfde dak woont.
  • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van een (schoon)kind of (schoon)ouder, zelfs wanneer deze niet met de aanvrager samenwoont.
  • Een ernstige, materiële beschadiging aan de bezittingen, zoals schade aan een woning door brand of natuurramp.
  • Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer men partij is in het geding.

Op vraag van de werkgever moet de werknemer het bestaan van de dwingende reden bewijzen.

  • Indien er zich een dwingende reden voordoet, bestaat het recht om afwezig te blijven gedurende de tijd dat de tussenkomst vereist is.
  • Per jaar kunnen zo maximum 10 dagen opgenomen worden.
  • Bij deeltijdse werknemers wordt dit maximum aantal dagen herleid in functie van de arbeidsregeling.