Tijdskrediet

Ongeacht de leeftijd, biedt het algemeen stelsel van het tijdskrediet de mogelijkheid om prestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen. Om het tijdskrediet te bekomen, moet worden voldaan aan verschillende
toegangsvoorwaarden bij de werkgever. Indien aan deze toegangsvoorwaarden en aan deze voor de toekenning van uitkeringen voldaan, kan je een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het algemeen stelsel voorziet 3 vormen van tijdskrediet: fulltime onderbreking, vermindering tot halftime of 1/5-loopbaanvermindering.