Zelfstandigen

Het verlof kan opgenomen worden in halve of volledige verlofdagen binnen een periode van 4 maanden vanaf de geboorte van een kind waarvan het verwantschap met de aanvrager vaststaat. Net zoals in het stelsel voor de werknemers, omvat het systeem ook het meeouderschap.

Voor de 10 dagen verlof, krijgt de vader/meeouder een uitkering.  

De zelfstandige moet een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds uiterlijk de laatste dag van het kwartaal van de geboorte: per aangetekend schrijven, door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse tegen ontvangstbewijs of via elektronische weg. De aanvraag vermeldt de halve of volledige verlofdagen en gaat vergezeld van de geboorteakte van het kind (voor zover het sociaal verzekeringsfonds zelf nog niet over deze informatie beschikt). 

Indien een zelfstandige om persoonlijke redenen slechts 8 of minder dagen verlof neemt, dan worden er 15 dienstencheques toegekend waarmee huishoudhulp kan worden betaald.