Straling en geluid


Geluid

Reeds tijdens de zwangerschap is het gehoor van het kindje gevoelig voor lawaai uit de omgeving van zijn aanstaande mama. De buikwand en het vruchtwater dempen nauwelijks omgevingsgeluiden. Vermijd daarom als zwangere lawaaierige plaatsen waar een risico bestaat op het oplopen van gehoorschade bij zowel jezelf als je ongeboren kindje. Geluiden die schadelijk zijn voor jou zijn dat ook voor je baby.

Lees meer op 'Help ze niet naar de tuut'.

Gsm-gebruik

Over eventuele nadelige gevolgen van gsm-gebruik tijdens de zwangerschap is nog weinig gekend. Sommige onderzoeken manen aan tot een beperking van het gsm-gebruik.

Ioniserende straling

Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds sterker dat ongeboren en jonge kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende (radioactieve) straling dan een volwassene. Deze straling komt bv. vrij wanneer röntgenstralen gebruikt worden bij medische beeldvorming, zoals CT-scans en radiografieën. Echografieën en MRI’s vallen hier niet onder.

De beschreven effecten zijn onder meer miskramen, groeivertraging en aangeboren afwijkingen.

Het risico van blootstelling bij zwangere vrouwen bestaat zowel in beroepssituaties waarin vrouwen werken met ioniserende straling, als in de medische sector wanneer zij onderzoeken en/of behandelingen ondergaan waarbij stralen worden aangewend.

Het is daarom uitermate belangrijk dat een zwangere vrouw haar arts of werkgever steeds op de hoogte brengt van de zwangerschap en eventueel reeds ondergane onderzoeken, om zo elke onnodige blootstelling te vermijden.

Jodiumtabletten

De overheid heeft in een nieuw nucleair noodplan beslist om de verdeling van jodiumtabletten uit te breiden naar het ganse land.

Waarom jodiumtabletten?

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. De schildklier slaat radioactief jodium op waardoor de kans op schildklierkanker toeneemt. Door de schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, wordt het opstapelen van radioactief jodium verhinderd.

 • In een straal van 20 km rond een nucleaire site halen best alle inwoners jodiumtabletten in huis. Ideaal moet in elk gezin en elke collectiviteit (bedrijf, school, crèche, ziekenhuis, supermarkt …) in die zone een voorraad jodiumtabletten aanwezig zijn.
 • In de rest van het land
  In het hele land krijgen de kwetsbare groepen het advies om jodiumtabletten in huis te halen:
  • gezinnen met kinderen tot 18 jaar,
  • zwangere vrouwen,
  • vrouwen die borstvoeding geven.
  • Ook de collectiviteiten waar kinderen verblijven (crèches, scholen, jeugdinstellingen) krijgen het advies om jodiumtabletten af te halen.

Waar en hoe zijn jodiumtabletten te verkrijgen?

Jodiumtabletten zijn gratis te verkrijgen in elke apotheek in België. Wie tot één van de doelgroepen behoort kan langsgaan bij de apotheker met de identiteitskaarten van alle gezinsleden. De apotheker zal je dan een doosje tabletten per 4 personen meegeven.

De bijsluiter geeft meer informatie over de dosis (afhankelijk van de leeftijd) en hoe de tabletten best worden ingenomen.

Belangrijk: neem de tabletten enkel in wanneer de overheid dit aanbeveelt.