Straling en geluid


Geluid

Reeds tijdens de zwangerschap is het gehoor van het kindje gevoelig voor lawaai uit de omgeving van zijn aanstaande mama. De buikwand en het vruchtwater dempen nauwelijks omgevingsgeluiden. Vermijd daarom als zwangere lawaaierige plaatsen waar een risico bestaat op het oplopen van gehoorschade bij zowel jezelf als je ongeboren kindje. Geluiden die schadelijk zijn voor jou zijn dat ook voor je baby.

Lees meer op 'Help ze niet naar de tuut'.

Gsm-gebruik

Over eventuele nadelige gevolgen van gsm-gebruik tijdens de zwangerschap is nog weinig gekend. Sommige onderzoeken manen aan tot een beperking van het gsm-gebruik.

Ioniserende straling

Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds sterker dat ongeboren en jonge kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende (radioactieve) straling dan een volwassene. Deze straling komt bv. vrij wanneer röntgenstralen gebruikt worden bij medische beeldvorming, zoals CT-scans en radiografieën. Echografieën en MRI’s vallen hier niet onder.

De beschreven effecten zijn onder meer miskramen, groeivertraging en aangeboren afwijkingen.

Het risico van blootstelling bij zwangere vrouwen bestaat zowel in beroepssituaties waarin vrouwen werken met ioniserende straling, als in de medische sector wanneer zij onderzoeken en/of behandelingen ondergaan waarbij stralen worden aangewend.

Het is daarom uitermate belangrijk dat een zwangere vrouw haar arts of werkgever steeds op de hoogte brengt van de zwangerschap en eventueel reeds ondergane onderzoeken, om zo elke onnodige blootstelling te vermijden.