Echografieën

Er worden 2 echografieën aanbevolen, één in het eerste en één in het tweede trimester van de zwangerschap. Een derde echografie in het derde trimester kan worden overwogen. Voor 3 echografieën is er een tegemoetkoming van het ziekenfonds voorzien.


Elke echografie heeft een specifiek doel

Zwangerschapsduur: tussen 11 en 14 weken

  • Het meten van de kruin-romplengte van het kindje om de zwangerschapsduur en de vermoedelijke bevallingsdatum te bepalen.
  • Het opsporen van een meerlingzwangerschap.
  • Het risico bepalen op chromosomale afwijkingen: door de meting van de nekplooi van het kindje kan een verhoogd risico op o.a. het syndroom van Down worden opgespoord.

Zwangerschapsduur: tussen 18 en 22 weken

  • Het opsporen van eventuele structurele afwijkingen.

Zwangerschapsduur: tijdens 3e trimester

  • Het nagaan van de ligging van het kindje.
  • Het vaststellen van eventuele groeiafwijkingen.
  • Zo nodig het lokaliseren van de moederkoek.

Opgelet!

  • Middelengebruik, aandoeningen, ... van de zwangere en/of haar naaste familieleden kunnen een bedreiging vormen voor het kindje. In dit geval is een zeer zorgvuldig en doorgedreven echografisch onderzoek aangewezen. Daarom is het noodzakelijk dat de medische voorgeschiedenis correct wordt verteld.
  • Een normale echografie is geen garantie dat alles vlekkeloos zal verlopen. De positie van het kindje tijdens het onderzoek, de hoeveelheid vruchtwater en de lichaamsbouw van de moeder zijn factoren die het onderzoek kunnen bemoeilijken. Niet alle afwijkingen kunnen worden opgespoord: sommige aandoeningen zijn niet echografisch aantoonbaar of zijn eenvoudigweg niet zichtbaar.
  • Duurt het wachten je te lang en sta je ook te popelen om je ongeboren kindje regelmatig te horen of te zien? De zogenaamde "pretecho's" en de toestellen om thuis de hartslag van je ongeboren kindje te beluisteren spelen op dit verlangen in. Bedenk evenwel dat het gebruik ervan je onnodige stress en onrust kan bezorgen, wat een negatief effect heeft op de ontwikkeling van je kindje. Daarnaast zijn beide technologieën gebaseerd op echo-dopplerstraling. Deze straling is ongevaarlijk wanneer ze in een medische setting en slechts beperkt tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. Er is nog onvoldoende onderzoek verricht naar de mogelijk schadelijke effecten van veelvuldig gebruik ervan. De veiligheid van de straling bij veelvuldig gebruik kan niet worden gegarandeerd. Het gebruik ervan buiten een medische setting wordt dan ook uit voorzorg afgeraden. Lees het advies van de Orde der artsen.