Klachtendienst

Ga snel naar

  Wat doet de Klachtendienst?

  1. Luisteren naar je probleem, bezorgdheid of klacht.
  2. Klachten onderzoeken en op zoek gaan naar een gepast antwoord.
  3. Aanbevelingen doen om de kwaliteit van de dienstverlening van Kind en Gezin te verbeteren.
  4. Advies en tips geven als je zelf het probleem kan aanpakken.

  Je kan bij de Klachtendienst terecht

  We luisteren graag naar je klacht. Je kan je klacht telefonisch of persoonlijk bespreken met onze medewerker. Je kan ook via mail of per brief contact opnemen met onze Klachtendienst.

  Hoe een klacht melden?

  • De Klachtendienst is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur.
  • Hoe meer details je meegeeft, hoe beter we je kunnen helpen.
  • Als je je klacht al met andere personen of voorzieningen hebt besproken, vermeld dit zeker.
  Mail ons

  Wat moet in de klacht staan?

  • Je naam en contactgegevens (woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer waarop je tijdens de kantooruren bereikbaar bent).
  • Naam en geboortedatum van je kind.
  • Omschrijf zo goed mogelijk over welke persoon of voorziening je een klacht hebt.
  Contacteer ons

  Wanneer contact opnemen met de Klachtendienst?

  • Als je vindt dat de dienstverlening van Kind en Gezin te wensen overlaat.
  • Als je klachten hebt over personen of instellingen die werkzaam zijn binnen de sector van Kind en Gezin.
  • Als je een klacht hebt over de wijze waarop je zorgtoeslagevaluatie verliep.
  Wat is het verschil tussen de Kind en Gezin-Lijn en onze Klachtendienst?
  • Je kan bij de Kind en Gezin-Lijn terecht met vragen over: kinderopvang, preventieve gezinszorg, adoptie, de dienstverlening van Kind en Gezin, vragen van reglementaire, administratieve of juridische aard of andere informatieve zaken. Contacteer de Kind en Gezin-Lijn.
  • Je kan bij de Klachtendienst terecht voor alles rond je probleem, bezorgdheid of klacht.

  De veiligheid van kinderen centraal

  • Tijdens de behandeling van de klacht stelt de Klachtendienst zich altijd de vraag wat de gevolgen zijn van de situatie waarover geklaagd wordt voor de betrokken kinderen. En dit los van de verwachtingen van de klager.
  • De kinderen binnen de doelgroep van Kind en Gezin - de 0- tot 3-jarigen en voor sommige dienstverlening ook oudere kinderen - kunnen zich niet zelf tot de Klachtendienst wenden. Hun situatie kenmerkt zich door kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
  • Als door de klacht duidelijk wordt dat een kind gevaar loopt of niet krijgt waar het recht op heeft, onderneemt de Klachtendienst de nodige stappen. De Klachtendienst behartigt zo de belangen van kinderen in individuele situaties.