Klachtendienst

Ga snel naar

  Wat doet de Klachtendienst?

  1. Advies en tips geven, zodat je een probleem zelf kan aanpakken
  2. Doorverwijzen als de klacht buiten de bevoegdheid van Kind en Gezin valt
  3. Ontvankelijke klachten op basis van procedures onderzoeken
  4. Aanbevelingen doen om de kwaliteit van de dienstverlening van Kind en Gezin te verbeteren

  Je kan bij de klachtendienst terecht

  We luisteren graag naar jouw klacht. Je kan je klacht rechtstreeks bespreken met onze medewerker. Als je dat moeilijk vindt, kan je contact opnemen met onze klachtendienst.

  Hoe een klacht melden?

  • De klachtendienst is bereikbaar op maandagnamiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur. 
   Alle andere werkdagen zijn we er van 9 tot 16.00 uur.
  • Verwoord je klacht zo concreet mogelijk. Vermijd vage begrippen en benoem zo veel als mogelijk.
  • Als je je klacht reeds met andere personen of voorzieningen hebt besproken, vermeld dit zeker.
  Mail ons

  Schriftelijk of mondeling

  • Per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  • Per e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be
  • Telefonisch op het nummer 02 533 14 14 of persoonlijk op maandagvoormiddag tussen 9 en 12 uur.
  • Voor elk ander moment kan dit enkel na afspraak en dit voor een consult tussen 9 en 15.30 uur.
  Bel ons

  Wat moet in de klacht staan?

  • Jouw naam en contactgegevens (woonplaats, e-mailadres en telefoon waarop je tijdens de kantooruren bereikbaar bent).
  • Naam en geboortedatum van jouw kind.
  • Zorg er voor dat de persoon of voorziening waarover je een klacht hebt, zo goed mogelijk is geïdentificeerd.
  Contacteer ons

  Wanneer contact opnemen met de klachtendienst?

  • Als je vindt dat de dienstverlening van Kind en Gezin te wensen overlaat
  • Als je klachten hebt over personen of instellingen die werkzaam zijn binnen de sector van Kind en Gezin
  • Als je een klacht hebt over de wijze waarop je zorgtoeslagevaluatie verliep
  Twijfels of vragen?

  Je kan niet terecht bij de klachtendienst met vragen over kinderopvang, preventieve gezinszorg, adoptie of de dienstverlening van Kind en Gezin, met vragen van reglementaire, administratieve of juridische aard of met andere informatieve zaken. Contacteer hiervoor de Kind en Gezin-Lijn.

  Leidraad

  • Doorheen de behandeling van de klacht en los van de verwachtingen van de klager, stelt de klachtendienst zich steeds de vraag wat de gevolgen zijn van de situatie waarover geklaagd wordt voor de betrokken kinderen.
  • De kinderen binnen de doelgroep van Kind en Gezin, de 0 tot 3- jarigen en voor sommige dienstverlening ook oudere kinderen, kunnen zich immers niet zelf tot de klachtendienst wenden. Hun situatie is gekenmerkt door kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
  • Als door de klacht duidelijk wordt dat een kind gevaar loopt of niet krijgt waar het recht op heeft, dan zal de klachtendienst daarvoor de nodige stappen ondernemen. De klachtendienst wil op die manier de belangen van jonge kinderen behartigen in individuele situaties.
  Wist je dat?

  De klachtenprocedure wordt momenteel herzien. Heb je intussentijd vragen, dan kan je hiervoor nog steeds contact nemen met de klachtendienst.