Attest Inkomenstarief    
     
       
12 500 boeken: Het resultaat van Libelle kinderboeken-inzameling

Voor de eerste keer stond Libelle op de Boekenbeurs in Antwerpen met slechts een doel: zoveel mogelijk boeken inzamelen voor kinderen bij wie (voor)lezen thuis niet zo vanzelfsprekend is.


Lees meer
Beslissing uitbreiding kinderopvang 2017

Kind en Gezin besliste over de toewijzing van de bijkomende middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen: 6,2 miljoen euro voor 3617 bijkomende gesubsidieerde plaatsen voor baby’s en peuters.


Lees meer
Vlaams Centrum voor Adoptie tevreden met nieuwe samenwerkingsafspraken

De Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen hebben een samenwerkingsprotocol afgesloten met de Federale Centrale Autoriteit inzake adoptie. Het protocol bevat concrete voorstellen om de samenwerking tussen de verschillende actoren die een rol spelen bij interlandelijke adopties te optimaliseren.


Lees meer
Meer nieuws