Attest Inkomenstarief    
     
       
Raadpleeg het medisch dossier van je kind online

Ouders kunnen sinds kort het dossier van hun kinderen openen via de software Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Iedereen kan er al, na het geven van zijn toestemming, zijn vaccinatiegegevens, uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken en medicatieschema opvolgen. Kind en Gezin laadt er nu ook een samenvatting van de kinddossiers vanaf 2014 in op.


Lees meer
Oproep voor een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode

Tot maandag 26 februari kunnen organisaties intekenen op deze oproep tot erkenning en subsidiëring als mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode.


Lees meer
Uitspraak Cococinelle geeft kinderen een stem in het maatschappelijk debat over pedagogische aanpak

De Kortrijkse strafrechter veroordeelt de uitbaatster van het Waregems Kinderhotel Cococinelle voor opzettelijke slagen en verwondingen en mensonterende behandeling van minstens 21 kinderen. Ze krijgt hiervoor drie maanden met uitstel en een boete van 300 euro.


Lees meer
Meer nieuws