Attest Inkomenstarief      
   
       
Bijna 9 op 10 kinderen zit in kinderopvang van voorkeur, meerderheid combineert formele en informele opvang

Kind en Gezin heeft in het Vlaams Gewest door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een bevraging laten uitvoeren bij 6.594 gezinnen met kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar om antwoord te krijgen op 8 vragen. In tegenstelling tot de metingen van 2009 en 2013 werd de enquête in 2018 ingrijpend gewijzigd om een beter beeld te krijgen van het gebruik van informele opvang en om een zicht te krijgen op de onvervulde behoefte.


Lees meer
Vaccinatiebereik in Vlaanderen erg hoog

Kind en Gezin publiceert vandaag diverse cijfers over de gezondheid van pas geboren kinderen zoals prematuriteit, borstvoeding, vaccinatie en het aandeel kinderen dat een oogtest of gehoortest kreeg. Daarnaast zijn er ook cijfers over oudere kinderen. Het gaat om de BMI op leeftijd 2 jaar, sterfte en doodsoorzaken bij kinderen tot 15 jaar en het aantal kinderen gemeld bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Voor de eerste keer presenteert Kind en Gezin via zijn website naast de globale ook lokale vaccinatiegegevens van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel, ongeacht door wie ze gevaccineerd werden. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Lees meer
Persaandacht vaccinatiestress België

Dr. Veerle Vekeman, vaccinatieverantwoordelijke van Kind en Gezin, plaatst kanttekeningen bij de internationale studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, in opdracht van de Britse medische ngo Wellcome, die gisteren werd bekendgemaakt via de media.


Lees meer
Meer nieuws