Kindermishandeling

Zo snel mogelijk hulp krijgen, is belangrijk voor een kind

Het is niet makkelijk om in te schatten of een kind slachtoffer is van kindermishandeling. De stap zetten om een bezorgdheid te melden is vaak groot. Toch is het van essentieel belang voor het kind om zo snel mogelijk hulp te krijgen.

Ga snel naar

  Wat is kindermishandeling?

  Wij beschouwen als risico op kindermishandeling en reden tot bezorgdheid: elke situatie waar een kind het slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen en/of van geweld, in relatie met een opvoedingsverantwoordelijke, in een vertrouwelijke relatie of in een gezagsrelatie met een volwassene.

  • Ook een kind dat slachtoffer is van pesterijen, fysiek geweld of seksueel misbruik door een minderjarige wordt als slachtoffer van kindermishandeling beschouwd.
  • De bedreigende en gewelddadige aard van de interactie met het kind staat centraal, los van de passieve of actieve betrokkenheid van de minderjarige.
  • Ook schade die nog niet wordt opgelopen, maar wel dreigt te worden opgelopen, wordt in rekening genomen. Zo lopen kinderen die getuige zijn van partnergeweld ernstig risico op een psychisch trauma.
  Vermoeden van kindermishandeling?

  Als je een vermoeden hebt dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, of als je zelf slachtoffer bent, dan kan je contact opnemen met de hulplijn 1712 (telefonisch elke werkdag van 9 tot 18 uur, via mail 7 dagen op 7 of via chat van maandag tot donderdag van 13 tot 17 uur en van 18 tot 22 uur).

  Definitie van kindermishandeling

  Child abuse or maltreatment includes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. Exposure to intimate partner violence is also sometimes included as a form of child maltreatment.

  ISPCAN en WHO, Internationaal aanvaarde definitie

  quote-mark

  Welke vormen bestaan er?

  1. Lichamelijke mishandeling: een kind lichamelijke letsels toebrengen. 
   Een bijzondere vorm van lichamelijke mishandeling is 'Münchhausen by proxy',  wanneer een kind opzettelijk ziek gemaakt wordt. Het ‘shaken baby syndrome’, een baby schudden, is eveneens een ernstige vorm van kindermishandeling.
  2. Emotionele mishandeling: inadequaat reageren op emotionele behoeften van een kind (steun, veiligheid en geborgenheid).
  3. Lichamelijk verwaarlozing: onvoldoende of niet ingaan op de basisbehoeften van een kind (kleding, voeding, hygiëne, medische verzorging, slaap).
  4. Emotionele verwaarlozing: een kind geen gepaste aandacht of genegenheid krijgt.
  5. Seksueel misbruik: een kind betrekken in seksuele intimiteiten en activiteiten die de grenzen van zijn of haar ontwikkeling en leeftijd overschrijdt.

  Wat zijn de gevolgen?

  Kindermishandeling heeft ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen, zowel op korte als lange termijn. Ook de groei kan achterblijven (failure to thrive).

  Hulp kan altijd positieve uitkomsten hebben, zelfs bij ernstig verwaarloosde, mishandelde of misbruikte kinderen. Hoe vroeger men start hoe beter.