gezin wandelt

Adressen

Een overzicht van alle adressen.

Ga snel naar

  Steunpunt Adoptie

  Steunpunt Adoptie vzw

  Raas Van Gaverestraat 67b
  9000 Gent 
  Telefoon: 078 15 13 27 (ma, di en do van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, woe van 9 tot 12 uur)
  Directeur: mevrouw I. Demol
  E-mail: info@steunpuntadoptie.be
  Website: https://www.steunpuntadoptie.be - https://www.a-buddy.be

  Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek

  MOA vzw

  Voskenslaan 38
  9000 Gent
  Telefoon: 09 324 41 12
  Coördinator: mevrouw L. Denys
  E-mail: info@moavzw.be
  Website: www.moavzw.be

  Interlandelijke adoptiedienst

  Het Kleine Mirakel

  Vijverstraat 6 bus 101
  2400 Mol
  Telefoon: 014 61 64 36 
  Fax: 014 61 02 99
  Coördinator: mevrouw A. Paeshuyse
  E-mail: info@hetkleinemirakel.be
  Website: http://www.hetkleinemirakel.be/

  FIAC-Horizon

  Deze dienst wordt niet langer erkend vanaf 1 juli 2023.

  Stationsstraat 80A
  2440 Geel
  Telefoon: 014 70 04 71
  Fax: 014 70 04 80
  Coördinator: mevrouw K. Verbeek
  E-mail : info@fiac-vzw.be
  Website: http://www.fiac-vzw.be/nl

  Ray of Hope

  Deze dienst wordt niet langer erkend vanaf 1 juli 2023.

  Knaptandstraat 25
  9160 Lokeren
  Telefoon: 09 356 75 79
  Fax: 09 367 55 64
  Coördinator: mevrouw E. Van Beek
  E-mail: info@rayofhope.be
  Website: http://www.rayofhope.be/

  Binnenlandse adoptiedienst

  Adoptiehuis

  Osystraat 39
  2060 Antwerpen
  Telefoon: 03 232 24 52
  Coördinator: mevrouw Kathy Colson
  E-mail: kathy.colson@adoptiehuis.be
  Website: http://www.adoptiehuis.be/

  Zoekvragen

  Afstammingscentrum

  Rooigemlaan 532
  9000 Gent
  Telefoon: 09 277 04 43
  Coördinator: mevrouw. A. Vandekerckhove
  E-mail: info@afstammingscentrum.be
  Website: www.afstammingscentrum.be

  Zoekregister

  Osystraat 39/0
  2060 Antwerpen
  Telefoon 03 232 24 52
  E-mail: info@zoekregister.be
  Website: http://www.zoekregister.be/

  Trefgroepen

  Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG)

  VAG is een belangenorganisatie voor en door geadopteerden en adoptiegezinnen.
  E-mail: info@vagadoptie.be
  Website: www.vagadoptie.be

  Belangenverenigingen

  a-Buddy

  a-Buddy is er voor en met geadopteerden, waarbij volwassen geadopteerden een luisterend ook vormen voor andere geadopteerden.
  Elke geadopteerde, elk verhaal is welkom bij a-Buddy.
  Website: www.a-buddy.be

  Adopted People United (APU)

  Adoptie Schakel Connecteert

  Adoptie Schakel Connecteert is een (Facebook)groep die verbinding zoekt tussen geboorteouders, geadopteerden, adoptieouders, gezinnen uit de pleegzorg, hulpverleners, instanties, en sympathisanten.

  BAK (Koreaans geadopteerden)

  Contactpersoon: T. De Bolle
  Website: http://www.b-a-k.org/

  Binnenlandsgeadopteerd.be

  Binnenlandsgeadopteerd.be is een organisatie die opkomt voor de belangen van binnenlands & sous-X geadopteerden.
  Ze hebben ook een Facebookpagina.
  Website: https://www.binnenlandsgeadopteerd.be/

  Boliviaans geadopteerden

  Contactpersoon: A. Cawayu
  Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/BoliviaansGeadopteerdejongeren/

  CAW (Chilean Adoptees Worldwide)

  CAW is een platform voor Chileens geadopteerden, wereldwijd.
  Website: https://chileanadoptees.org/
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/861598220896254

  CAFE (Critical Adoptees Front Europe)

  Critical Adoptees Front Europe is een belangen- en lotgenotengroep van kritische geadopteerden die zich inzet voor de rechten van eerste ouders, adoptiekinderen en adoptieouders.
  Website: https://c-a-f-e.website
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/1021376295060977

  Een geadopteerde blogt

  Contactpersoon: M. Vandenberghe
  Facebookgroep: https://facebook.com/groups/geadopteerde.blogt/

  Metissen van België

  Netwerk voor Indisch geadopteerden

  Contactpersoon: S. Van Loo
  E-mail: info@jasminetravel-events.be
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/rootsreizenIndia/

  Rwanda en Zoveel Meer

  Contactpersonen: N. Hens, M. Aerts en N. Vandenbussche
  E-mail: rwandaenzoveelmeer@gmail.com
  Website: https://www.rwandaenzoveelmeer.com
  Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/rwandaenzoveelmeer

  Te Awa

  Contactpersonen: H. Logier en A. Cawayu
  E-mail: info.teawa@gmail.com
  Website: http://teawa9000.wixsite.com/teawa
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/te.awa9000pag
  Facebookgroep: https://facebook.com/groups/te.awa9000