Adressen

Een overzicht van alle adressen.

Ga snel naar

  Steunpunt Adoptie

  Steunpunt Adoptie vzw

  Raas Van Gaverestraat 67b
  9000 Gent 
  Telefoon: 078 15 13 27 (ma, di en do van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, woe van 9 tot 12 uur)
  Directeur: mevrouw I. Demol
  E-mail: info@steunpuntadoptie.be
  Website: https://www.steunpuntadoptie.be - https://www.a-buddy.be

  Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek

  MOA vzw

  Voskenslaan 38
  9000 Gent
  Telefoon: 09 324 41 12
  Coördinator: mevrouw L. Denys
  E-mail: info@moavzw.be
  Website: www.moavzw.be

  Buitenlandse adoptiediensten

  vzw FIAC-Horizon

  Stationsstraat 80A
  2440 Geel
  Telefoon: 014 70 04 71
  Fax: 014 70 04 80
  Coördinator: mevrouw A. Loos
  E-mail : info@fiac-vzw.be
  Website: http://www.fiac-vzw.be/nl

  Ray of Hope vzw

  Knaptandstraat 25
  9160 Lokeren
  Telefoon: 09 356 75 79
  Fax: 09 367 55 64
  Coördinator: mevrouw E. Van Beek
  E-mail: info@rayofhope.be
  Website: http://www.rayofhope.be/

  Het Kleine Mirakel

  Vijverstraat 6 bus 101
  2400 Mol
  Telefoon: 014 61 64 36 
  Fax: 014 61 02 99
  Coördinator: mevrouw A. Paeshuyse
  E-mail: info@hetkleinemirakel.be
  Website: http://www.hetkleinemirakel.be/

  Binnenlandse adoptiedienst

  Adoptiehuis

  Osystraat 39
  2060 Antwerpen
  Telefoon: 03 232 24 52
  Coördinator: mevrouw Kathy Colson
  E-mail: kathy.colson@adoptiehuis.be
  Website: http://www.adoptiehuis.be/

  Zoekvragen

  Afstammingscentrum

  Rooigemlaan 532
  9000 Gent
  Telefoon: 09 277 04 43
  Coördinator: mevrouw. A. Vandekerckhove
  E-mail: info@afstammingscentrum.be
  Website: www.afstammingscentrum.be

  Zoekregister

  Osystraat 39/0
  2060 Antwerpen
  Telefoon 03 232 24 52
  E-mail: info@zoekregister.be
  Website: http://www.zoekregister.be/

  Trefgroepen

  Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG)

  VAG is een belangenorganisatie voor en door geadopteerden en adoptiegezinnen.
  E-mail: info@vagadoptie.be
  Website: www.vagadoptie.be

  Belangenverenigingen

  a-Buddy

  a-Buddy is er voor en met geadopteerden, waarbij volwassen geadopteerden een luisterend ook vormen voor andere geadopteerden.
  Elke geadopteerde, elk verhaal is welkom bij a-Buddy.
  Website: www.a-buddy.be

  Adopted People United (APU)

  Adoptieschakel

  Adoptieschakel is een (Facebook)groep voor geboorteouders, geadopteerden en adoptieouders.
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/131714937357473/

  BAK (Koreaans geadopteerden)

  Contactpersoon: T. De Bolle
  Website: http://www.b-a-k.org/

  Binnenlandsgeadopteerd.be

  Binnenlandsgeadopteerd.be is een organisatie die opkomt voor de belangen van binnenlands & sous-X geadopteerden.
  Ze hebben ook een Facebookpagina.
  Website: https://www.binnenlandsgeadopteerd.be/

  Boliviaans geadopteerden

  Contactpersoon: A. Cawayu
  Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/BoliviaansGeadopteerdejongeren/

  CAW (Chilean Adoptees Worldwide)

  CAW is een platform voor Chileens geadopteerden, wereldwijd.
  Website: https://chileanadoptees.org/
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/861598220896254

  CAFE (Critical Adoptees Front Europe)

  Critical Adoptees Front Europe is een belangen- en lotgenotengroep van kritische geadopteerden die zich inzet voor de rechten van eerste ouders, adoptiekinderen en adoptieouders.
  Website: https://c-a-f-e.website
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/1021376295060977

  Een geadopteerde blogt

  Contactpersoon: M. Vandenberghe
  Facebookgroep: https://facebook.com/groups/geadopteerde.blogt/

  Metissen van België

  Netwerk voor Indisch geadopteerden

  Contactpersoon: S. Van Loo
  E-mail: info@jasminetravel-events.be
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/rootsreizenIndia/

  Rwanda en Zoveel Meer

  Contactpersonen: N. Hens, M. Aerts en N. Vandenbussche
  E-mail: rwandaenzoveelmeer@gmail.com
  Website: https://www.rwandaenzoveelmeer.com
  Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/rwandaenzoveelmeer

  Te Awa

  Contactpersonen: H. Logier en A. Cawayu
  E-mail: info.teawa@gmail.com
  Website: http://teawa9000.wixsite.com/teawa
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/te.awa9000pag
  Facebookgroep: https://facebook.com/groups/te.awa9000