Veilig in en aan het water

Op een veilige manier in en aan water vertoeven met je kind

Ga snel naar

  Naar het zwembad

  De Hoge Gezondheidsraad raadt zwemmen met baby’s jonger dan 12 maanden af in de Belgische zwembaden.

  • Een baby (kwetsbaar wegens hyperactieve slijmvliezen of immature longen) komt best nog niet met chloordampen in contact.
  • De voordelen van zwemmen en bewegen voor een heel jong kind in het water wegen op dit moment niet op tegen het risico van mogelijke infecties.
  • Neem zelf meer tijd voor de gewenning van je baby aan het water tijdens het badritueel of momenten van samen onder de douche thuis.

  Watergewenning en babyzwemmen kan zodra je baby 1 jaar oud is in goede hygiënische omstandigheden en in gecontroleerde zwembaden.

  Zwemmen is aan te raden voor kinderen vanaf 4 jaar. Pas dan kan een kind de zwemtechniek goed aanleren en zich juist in het water bewegen.

  • Hou voortdurend toezicht! In openbare zwembaden kan een kind eventjes aan het zicht van de redders ontsnappen.
  • Leer je kind niet te lopen rond het zwembad: doordat de vloer nat is, kan je kind makkelijk wegglijden in het water.
  • Let op de veiligheidsvoorschriften die door pictogrammen of geschreven instructies zijn aangegeven.
  • Leer je kind het verschil tussen diep en ondiep water.
  Wist je dat?

  Zwembaduitbaters moeten alles in het werk stellen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Er zijn wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen, bv. het aantal redders. Sommige zwembaden zijn uitgerust met elektronische detectiesystemen die het mogelijk maken (bijna-)verdrinkingsgevallen zo snel mogelijk op te merken.

  Volgende eenvoudige hygiënemaatregelen voor alle bezoekers voorkomen het risico op infecties:

  • niet in het zwembad gaan als je diarree hebt
  • niet plassen in het zwembad
  • inslikken van zwembadwater vermijden
  • uitgebreid douchen met water en zeep voor en na het zwembadbezoek
  • handen wassen met water en zeep na het gebruik van het toilet of na het verluieren.

  In de tuin

  Zelfs in een klein beetje water kan een kind verdrinken. Als je een plonsbadje of een kinderzwembad in je tuin plaatst, blijf dan buiten actief toezicht houden.

  Om het veilig te houden voor je kind als er een zwembad of vijver in de tuin of nabije omgeving is, kan je de volgende maatregelen nemen: 

  • Gebruik water van drinkwaterkwaliteit (geen regenwater) om het zwembad te vullen. Reinig het zwembad en ontsmet en ververs het water regelmatig om besmetting van het water te vermijden. 
  • Leer je kind dat het niet alleen in of bij het zwembad mag spelen.
  • Ruim na het spelen het speelgoed op, zodat je kind niet in de verleiding komt weer in het water te gaan.
  • Gebruik geen dekzeil om het zwembad af te dekken, omdat kleine kinderen daaronder kunnen terechtkomen.
  • Plaats een goed afsluitend hek rond het zwembad of de vijver.
  • Als er een zwembad of vijver in de nabije buurt is, zorg dan dat je eigen tuin goed afgeschermd is, zodat je kind er niet bij kan.

  Vijver in de tuin

  Maatregelen die je kan nemen als er een vijver in je tuin is: 

  • Sluit de vijver af met een degelijk hek. Hou dit hek ook altijd dicht.
  • Haal hoge waterplanten en kroos weg. Zo is de vijver beter zichtbaar.
  • Verminder de diepte van het water met zand, grind of een rooster die het gewicht van een kind kan dragen.
  • Maak een vlakke overgang tussen land en water. Hierdoor vermindert de kans op uitglijden.
  • Breng een overloop aan in de rand van de vijver. Zo kan het waterpeil niet stijgen.

  Aan zee

  De zee en het strand zijn heel aantrekkelijk voor kleine en grote kinderen. Zodra ze het zand en het water zien, zijn ze niet te houden en zullen ze snel op ontdekkingstocht gaan.

  Toezicht door een volwassene, aangepast schoeisel en een degelijke bescherming tegen de zon zijn de vaste ingrediënten van een zorgeloos dagje zon, zee en zand.

  Laat je kind wennen aan het geluid en de beweging van de golven en aan het koude water. Verdrinking is het grootste gevaar aan zee.

  • Laat je kind nooit alleen het water ingaan, zelfs niet om pootje te baden.
  • Gebruik een zwemvest of zwembandjes en zorg ervoor dat je kind altijd onder toezicht is. Denk eraan dat drijfhulpjes je kind kunnen laten meedrijven met de golven en geen absolute bescherming tegen verdrinking bieden.

  Reddings- en reanimatietechnieken

  Haal het kind onmiddellijk uit het water of roep om hulp om het kind uit het water te halen. Probeer het kind te redden vanop het droge of, als je toch in het water moet, neem hulpmiddelen mee en vraag bescherming van op de kant.

  • Is een kind nog bij bewustzijn, wikkel het kind dan in een deken en ga onmiddellijk naar de huisarts of spoedopname. Zelfs al is een kind maar even kopje-onder geweest en kreeg hij of zij weinig water naar binnen, dan nog kunnen de eventuele gevolgen pas later zichtbaar worden.
  • Is een kind bewusteloos, laat dan iemand onmiddellijk de 112 bellen.

  Terwijl je wacht op de hulpdiensten, handel je als volgt:

  • Kijk of er iets in de mond zit en maak hem zo nodig leeg.
  • Wikkel het kind in een deken en draai hem of haar op de zij.
  • Buig zijn of haar hoofd naar achteren met de kin omhoog. Zo bedekt de tong de keel niet en blijven de luchtwegen vrij. Ademt een kind dan nog niet, moet hij of zij worden beademd. Lees meer over reanimatie