Jonge kinderen spelen in de tuin

Ik wil adopteren

Ga snel naar

  Je wil een kind adopteren. Dat kan een ongekend kind zijn of een kind van de familie. Bij binnenlandse adoptie kan je een gekend kind adopteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje.

  Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland dat niet tot in de 4de graad verwant is, is niet mogelijk.

  Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat het adoptielandschap en het wettelijk kader errond hervormen. Dat gebeurt na eerdere aanbevelingen van een expertenpanel en uitgebreid overleg met alle betrokkenen.

  Opgroeien kreeg de opdracht om een adoptiebeleid uit te schrijven binnen de krijtlijnen die de Vlaamse Regering vastlegde.

  In het actieplan voor adoptie werden in 2022 3 werven geïdentificeerd en verder vorm gegeven:

  • Werf 1: het versterken van de samenwerkingen met de herkomstlanden
  • Werf 2: het verbinden van pleegzorg en adoptie
  • Werf 3: het versterken van het bestaande beleid op vlak van zorg en begeleiding na een adoptieplaatsing

  Meer weten over deze hervorming of de erkenning van de enige interlandelijke adoptiedienst in Vlaanderen?

  Bekijk het overzicht.

  Jonge kinderen spelen in de tuin

  Een ongekend kind

  Je weet dus niet welk kind je zal adopteren. Het kind wordt aan jou toegewezen door een adoptiedienst.

  peuter op rug papa

  Een gekend kind

  Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind.

  Een kind van familie in het buitenland

  Je adopteert een kind dat familie is en in het buitenland woont.

  meisje tekent wereldbol

  Herkomstlanden

  Hier vind je per herkomstland de voorwaarden waaraan kandidaat-adoptanten moeten voldoen.

  glijbaan

  Binnenlands of buitenlands

  Het kan zijn dat je een kind van je familie wil adopteren, het kind van je partner of dat je een kind wil adopteren dat je nog niet kent. Kies je dan voor een binnenlandse adoptie of voor een kindje uit het buitenland?

  wetgeving

  Wetgeving

  Hieronder kan je alle wetgeving terugvinden die betrekking heeft op adoptie.