Ik wil adopteren

Ga snel naar

  Je wil een kind adopteren. Dat kan een ongekend kind zijn of een kind van de familie. Bij binnenlandse adoptie kan je een gekend kind adopteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje.

  Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland dat niet tot in de 4de graad verwant is, is niet mogelijk.

  Een ongekend kind

  Je weet dus niet welk kind je zal adopteren. Het kind wordt aan jou toegewezen door een adoptiedienst.

  Een gekend kind

  Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind.

  Een kind van familie in het buitenland

  Je adopteert een kind dat familie is en in het buitenland woont.

  Herkomstlanden

  Hier vind je per herkomstland de voorwaarden waaraan kandidaat-adoptanten moeten voldoen.

  Binnenlands of buitenlands

  Het kan zijn dat je een kind van je familie wil adopteren, het kind van je partner of dat je een kind wil adopteren dat je nog niet kent. Kies je dan voor een binnenlandse adoptie of voor een kindje uit het buitenland?

  Wetgeving

  Hieronder kan je alle wetgeving terugvinden die betrekking heeft op adoptie.