Herkomstlanden

Ga snel naar

  Je vindt hier een overzicht van de (wettelijke) voorwaarden waaraan kandidaat-adoptanten moeten voldoen per herkomstland. Zo kan je zelf kijken of je in aanmerking komt om te adopteren uit een bepaald herkomstland.

  Wanneer moet je aan deze voorwaarden voldoen?

  • De wettelijke voorwaarden in België: bij het neerleggen van het verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring bij de familierechtbank (pas na het volgen van de voorbereiding).
  • De bijkomende voorwaarden in het herkomstland: dit verschilt van land tot land, maar sowieso pas als je dossier wordt ingediend in het herkomstland (pas na de geschiktheidsverklaring in België).

   

  Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

  Naar aanleiding van een rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie komt er een hervorming van de procedure voor de adoptie van een ongekend kind

  De screening van de herkomstlanden is nog volop lopende en de info op deze pagina is dus gebaseerd op de landen waar we momenteel nog een lopende samenwerking mee hebben. 

  • De resultaten van de eerste screeningsronde van de herkomstlanden voor adoptie zijn ondertussen gekend. 
   • Colombia: de samenwerking wordt verdergezet.
   • Kazachstan: Voor deze samenwerking is een bezoek ter plaatse nodig alvorens een definitieve beslissing genomen kan worden. Voorlopig kon er immers slechts in zeer beperkte mate in contact getreden worden met de bevoegde autoriteiten in het land. In afwachting van meer duidelijkheid loopt de samenwerking intussen door.
   • Portugal: de samenwerking wordt verdergezet.
   • Vietnam: de samenwerking wordt stopgezet omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten en belangen van de kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en hun gezin gewaarborgd worden. 
   • Zuid-Afrika: de samenwerking wordt verdergezet.
  • De resultaten van de andere herkomstlanden zullen eind september bekend gemaakt worden.
  • Heb je concrete vragen over wat dit voor jouw dossier betekent, raadpleeg dan zeker onze pagina met veelgestelde vragen.

  Zodra we meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte. Zit je toch nog met vragen of zorgen? Je kan ons bereiken op de nummers 02 533 14 76 en 02 533 14 77 of via e-mail op adoptie@opgroeien.be

  België

  wettelijke voorwaarden België

  Bij neerlegging verzoekschrift geschiktheidsverklaring

  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • Je hebt je permanente verblijfplaats in België.
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaanden
   • heteroseksuele koppels die
    • of gehuwd zijn
    • of wettelijk samenwonen
    • of minstens 3 jaar feitelijk samenwonen
   • homoseksuele koppels die
    • of gehuwd zijn
    • of wettelijk samenwonen
    • of minstens 3 jaar feitelijk samenwonen

  Bij neerlegging verzoekschrift tot adoptie (maar ook om een bemiddelingsovereenkomst te kunnen afsluiten met een adoptiedienst)

  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar 
  • je volgde het verplichte voorbereidingsprogramma
  • je bent geschikt verklaard door de familierechtbank

  Bulgarije

  voorwaarden adoptanten Bulgarije

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouw
   • alleenstaande man (krijgen niet de voorkeur)
   • heteroseksueel koppel:
    • gehuwd
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar
  • als je ouder dan 45 bent, zal er een ouder kind aan je toegewezen worden

  Burkina Faso

  voorwaarden adoptanten Burkina Faso

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (5 jaar op moment van ondertekening bemiddelingsovereenkomst)
  • minimumleeftijd: 30 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar

  Chili

  voorwaarden adoptanten Chili

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (minimum 2 jaar)
  • minimumleeftijd: 21 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 20 jaar

  China

  voorwaarden adoptanten China

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen (mits openheid voor ernstig medisch probleem)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (minimum 2 jaar)
  • minimumleeftijd: 30 jaar
  • maximumleeftijd: 55 jaar
  • medische voorwaarden:
   • indien u een psychische aandoening had, een verslaving had of een orgaantransplantatie onderging, moet dit langer dan 10 jaar geleden zijn.
   • geen besmettelijke ziekte hebben
   • geen ernstige ziektes hebben die een langdurige en zware behandeling vragen
   • een BMI lager dan 40
   • geen gezichts-, gehoor- en motorische problemen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt bij de adoptie van een kind met een gelijkaardig medisch probleem
  • financiële voorwaarden
   • jaarlijks netto inkomen van 10 000 USD per aanwezig gezinslid (met inbegrip van het toekomstig adoptiekind). Pensioen, werkloosheidsuitkering, ... niet inbegrepen
   • totaal van alle eigendommen minimaal 80 000 USD per koppel of 100 000 voor een alleenstaande
  • minimaal diploma
   • secundair onderwijs

  Colombia

  voorwaarden adoptanten Colombia

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande mannen
   • alleenstaande vrouwen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (2 jaar)
    • of samenwonend (2 jaar)
   • homoseksuele koppels
    • of gehuwd (2 jaar)
    • of samenwonend (2 jaar)
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 45 jaar

  De Filipijnen

  voorwaarden adoptanten De Filipijnen

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen (enkel voor kinderen vanaf 9 jaar en ouder)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (3 jaar of minimum 1 jaar indien aantoonbaar langer samenwonend)
   • kinderen in het gezin:
    • voorkeur voor kinderloze gezinnen boven gezinnen met kinderen
    • Kandidaten die een biologisch kind kregen of een kind adopteerden, ongeacht de leeftijd van het adoptiekind, moeten een verzorgings- en hechtingsperiode van 2 jaar in acht nemen alvorens een Filipijns kind in hun gezin te kunnen opnemen.
  • minimumleeftijd: 27 jaar
  • maximumleeftijd:
   • voor kinderen van 0-2 jaar: 43 jaar
   • voor bepaalde kindprofielen kan de maximumleeftijd opgetrokken worden tot 50 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 16 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 45 jaar
  • religie:
   • gelovig zijn
   • deel uitmaken van een kerkgemeenschap (referentiebrief priester/dominee vereist)
  • medische voorwaarden:
  • financiële voorwaarden
   • minimaal jaarinkomen van 40 000 USD (ook voor alleenstaanden)
  • minimaal diploma:
   • secundair onderwijs

  Gambia

  voorwaarden adoptanten Gambia

  • gezinssamenstelling: 
   • alleenstaande vrouwen (kunnen enkel een meisje adopteren)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar

  Ghana (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Ghana

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen (enkel als ze zelf Ghanees zijn)
   • alleenstaande mannen (enkel als ze zelf Ghanees zijn)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximumleeftijd: 50 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 21 jaar

  Haïti (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Haïti

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (5 jaar)
    • of samenwonend (5 jaar)
    • minstens één van beide adoptanten dient de wettelijke minimumleeftijd van 30 jaar te hebben
   • kinderen in het gezin:
    • kinderen ouder dan 8 jaar moeten hun akkoord geven met de komst van een adoptiekindje in hun gezin
  • minimumleeftijd: 30 jaar
  • maximumleeftijd: 50 jaar

  Honduras (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Honduras

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen
   • alleenstaande mannen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (3 jaar)
    • of wettelijk samenwonend (5 jaar)
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar

  Hongarije

  voorwaarden adoptanten Hongarije

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind:
   • bij adoptie van 1 kind: 50 jaar tussen jongste ouder en kind
   • bij adoptie van siblings: 50 jaar tussen jongste ouder en jongste kind
  • bijkomend onderzoek
   • kandidaat-adoptanten moeten openstaan voor een motivatieonderzoek en een specifieke voorbereiding op de plaatsing van het specifieke kindprofiel

  India

  voorwaarden adoptanten India

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande man:
    • is heteroseksueel
    • mag enkel jongetje adopteren
   • alleenstaande vrouw:
    • is heteroseksueel
   • heteroseksueel koppel
    • gehuwd (2 jaar)
   • kinderen in het gezin:
    • maximum 2 kinderen mogen reeds in het gezin aanwezig zijn
    • vanaf 3 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig is enkel een special needs aanvraag mogelijk
  • maximumleeftijd:
   • koppels
    • samengetelde leeftijd < 90 jaar: minimum kindprofiel 0-4 jaar bij toewijzing
    • samengetelde leeftijd 90 - 100 jaar: minimum kindprofiel 4-6 jaar bij toewijzing
    • samengetelde leeftijd 100-110 jaar: minimum kindprofiel 8-10 jaar bij toewijzing
   • alleenstaanden
    • 30-45 jaar: minimum kindprofiel 0-4 jaar bij toewijzing
    • 45-50 jaar: minimum kindprofiel 4-6 jaar bij toewijzing
    • 50-55 jaar: minimum kindprofiel 8-10 jaar bij toewijzing
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 25 jaar
   • medische voorwaarden:
    • in goede gezondheid zijn
    • geen besmettelijke of terminale ziekten hebben
    • geen mentale of fysieke beperking die kan beletten om de zorg voor een kind op te nemen
   • financiële voorwaarden:
    • over voldoende financiële middelen beschikken

   Kazachstan

   voorwaarden adoptanten Kazachstan

   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande vrouwen
     • Belgische nationaliteit
    • heteroseksuele koppels
     • Gehuwd
     • Eén van de partners heeft Belgische nationaliteit
   • medische voorwaarden:
    • geen ziekte hebben die op de lijst van de Kazachse overheid staat
    • geen psychologische problemen

   Marokko (in proeffase)

   voorwaarden adoptanten Marokko

   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande vrouwen
    • heteroseksuele koppels
     • gehuwd
   • religie:
    • alle kandidaten moeten moslim zijn
   • financiële voorwaarden:
    • over voldoende materiële middelen beschikken om in de behoeften van het kind te voorzien
   • bijkomende voorwaarden:
    • alle kandidaten moeten van Marokkaanse origine zijn
    • ieder weeshuis kan nog eigen voorwaarden stellen bovenop de algemene voorwaarden voor Marokko

   Portugal

   voorwaarden adoptanten Portugal

   • minimumleeftijd: 30 jaar
   • maximumleeftijd: 60 jaar
   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande mannen
    • alleenstaande vrouwen
    • heteroseksuele koppels
     • of gehuwd (4 jaar)
     • of wettelijk samenwonend (4 jaar)
    • homoseksuele koppels
     • of gehuwd (4 jaar)
     • ​​​​​​​of wettelijk samenwonend (4 jaar)

   Thailand

   voorwaarden adoptanten Thailand

   • minimumleeftijd: 25 jaar
   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande vrouwen worden soms toegelaten, maar dit wordt 'case by case' bekeken
    • heteroseksuele koppels
     • gehuwd
     • maximum leeftijdsverschil van 20 jaar tussen beide partners
   • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 40 tot 45 jaar
   • kinderen:
    • maximum 2 kinderen mogen reeds in het gezin aanwezig zijn
    • vanaf 3 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig is enkel een special needs aanvraag mogelijk
    • 2 jaar leeftijdsverschil tussen adoptiekind en jongste kind in het gezin
   • medische voorwaarden:
    • goede psychische gezondheid
    • goede fysieke gezondheid
   • bijkomende voorwaarden:
    • Thailand hecht veel belang aan de levensstijl van de kandidaat-adoptanten

   Togo

   voorwaarden adoptanten Togo

   • minimumleeftijd: 
    • alleenstaanden: 30 jaar
    • koppels: één van beide partners is minimum 30 jaar
   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande vrouwen (maar er wordt voorkeur gegeven aan koppels)
    • heteroseksuele koppels
     • gehuwd
   • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 18 jaar
   • kinderen:
    • er wordt voorkeur gegeven aan kinderloze gezinnen

   Vietnam

   samenwerking stopgezet

   De samenwerking met Vietnam werd stopgezet na de eerste screeningsronde van de herkomstlanden

   Zuid-Afrika

   voorwaarden adoptanten Zuid-Arika

   • minimumleeftijd: 25 jaar
   • gezinssamenstelling:
    • alleenstaande mannen
    • alleenstaande vrouwen
    • heteroseksuele koppels
     • of gehuwd
     • ​​​​​​​of samenwonend
    • homoseksuele koppels
     • ​​​​​​​of gehuwd
     • ​​​​​​​of samenwonend
   • kinderen:
    • 2 jaar leeftijdsverschil tussen het jongste kind in het gezin en het adoptiekind