Herkomstlanden

Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

Naar aanleiding van een rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie komt er een hervorming van de procedure voor de adoptie van een ongekend kind. Eén van de werven van deze hervorming is een screening van de herkomstlanden.

Deze screening  is ondertussen afgerond. De resultaten daarvan werden op 28/11/2023 bekendgemaakt tijdens de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.


Hieronder vind je een overzicht van de resultaten met een link naar de volledige beslissingsnota per herkomstland.


Heb je concrete vragen over wat dit voor jouw dossier betekent, raadpleeg dan zeker onze pagina met veelgestelde vragen
Je kan ons uiteraard ook bereiken op de nummers 02 533 14 76 en 02 533 14 77 of via e-mail naar adoptie@opgroeien.be
 

Meer weten over deze hervorming?
Bekijk het overzicht.

Je vindt hier een overzicht van de (wettelijke) voorwaarden waaraan kandidaat-adoptanten moeten voldoen per herkomstland waar we vanuit Vlaanderen momenteel nog een samenwerking hebben. Zo kan je zelf kijken of je in aanmerking komt om te adopteren uit een bepaald herkomstland.

Wanneer moet je aan deze voorwaarden voldoen?

 • De wettelijke voorwaarden in België: bij het neerleggen van het verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring bij de familierechtbank (pas na het volgen van de voorbereiding).
 • De bijkomende voorwaarden in het herkomstland: dit verschilt van land tot land, maar sowieso pas als je dossier wordt ingediend in het herkomstland (pas na de geschiktheidsverklaring in België).

 

Ga snel naar

  België

  wettelijke voorwaarden België

  Bij neerlegging verzoekschrift geschiktheidsverklaring

  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • Je hebt je permanente verblijfplaats in België.
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaanden
   • heteroseksuele koppels die
    • of gehuwd zijn
    • of wettelijk samenwonen
    • of minstens 3 jaar feitelijk samenwonen
   • homoseksuele koppels die
    • of gehuwd zijn
    • of wettelijk samenwonen
    • of minstens 3 jaar feitelijk samenwonen

  Bij neerlegging verzoekschrift tot adoptie (maar ook om een bemiddelingsovereenkomst te kunnen afsluiten met een adoptiedienst)

  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar 
  • je volgde het verplichte voorbereidingsprogramma
  • je bent geschikt verklaard door de familierechtbank

  Bulgarije (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Bulgarije

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouw
   • alleenstaande man (krijgen niet de voorkeur)
   • heteroseksueel koppel:
    • gehuwd
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar
  • als je ouder dan 45 bent, zal er een ouder kind aan je toegewezen worden

  Burkina Faso (opgeschort omwille van veiligheidsredenen)

  voorwaarden adoptanten Burkina Faso

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (5 jaar op moment van ondertekening bemiddelingsovereenkomst)
  • minimumleeftijd: 30 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar

  Chili

  voorwaarden adoptanten Chili

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (minimum 2 jaar)
  • minimumleeftijd: 21 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 20 jaar

  Colombia (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Colombia

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande mannen
   • alleenstaande vrouwen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (2 jaar)
    • of samenwonend (2 jaar)
   • homoseksuele koppels
    • of gehuwd (2 jaar)
    • of samenwonend (2 jaar)
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 45 jaar

  De Filipijnen

  voorwaarden adoptanten De Filipijnen

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen (enkel voor kinderen vanaf 9 jaar en ouder)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd (3 jaar of minimum 1 jaar indien aantoonbaar langer samenwonend)
   • kinderen in het gezin:
    • voorkeur voor kinderloze gezinnen boven gezinnen met kinderen
    • Kandidaten die een biologisch kind kregen of een kind adopteerden, ongeacht de leeftijd van het adoptiekind, moeten een verzorgings- en hechtingsperiode van 2 jaar in acht nemen alvorens een Filipijns kind in hun gezin te kunnen opnemen.
  • minimumleeftijd: 27 jaar
  • maximumleeftijd:
   • voor kinderen van 0-2 jaar: 43 jaar
   • voor bepaalde kindprofielen kan de maximumleeftijd opgetrokken worden tot 50 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 16 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 45 jaar
  • religie:
   • gelovig zijn
   • deel uitmaken van een kerkgemeenschap (referentiebrief priester/dominee vereist)
  • medische voorwaarden:
  • financiële voorwaarden
   • minimaal jaarinkomen van 40 000 USD (ook voor alleenstaanden)
  • minimaal diploma:
   • secundair onderwijs

  In De Filipijnen is momenteel een hervorming van de adoptiewetgeving lopende. Nieuwe aanvragen worden enkel nog aanvaard voor kandidaat-adoptanten die openstaan voor:

  • Kinderen ouder dan 6 jaar
  • Kinderen met één of meerdere medische aandoeningen
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  • Kinderen met een extra belastende achtergrond

  Honduras (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Honduras

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen
   • alleenstaande mannen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (3 jaar)
    • of wettelijk samenwonend (5 jaar)
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 15 jaar

  Hongarije (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Hongarije

  • gezinssamenstelling:
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind:
   • bij adoptie van 1 kind: 50 jaar tussen jongste ouder en kind
   • bij adoptie van siblings: 50 jaar tussen jongste ouder en jongste kind
  • bijkomend onderzoek
   • kandidaat-adoptanten moeten openstaan voor een motivatieonderzoek en een specifieke voorbereiding op de plaatsing van het specifieke kindprofiel

  India

  voorwaarden adoptanten India

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande man:
    • is heteroseksueel
    • mag enkel jongetje adopteren
   • alleenstaande vrouw:
    • is heteroseksueel
   • heteroseksueel koppel
    • gehuwd (2 jaar)
   • kinderen in het gezin:
    • maximum 2 kinderen mogen reeds in het gezin aanwezig zijn
    • vanaf 3 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig is enkel een special needs aanvraag mogelijk
  • maximumleeftijd:
   • koppels
    • samengetelde leeftijd < 90 jaar: minimum kindprofiel 0-4 jaar bij toewijzing
    • samengetelde leeftijd 90 - 100 jaar: minimum kindprofiel 4-6 jaar bij toewijzing
    • samengetelde leeftijd 100-110 jaar: minimum kindprofiel 8-10 jaar bij toewijzing
   • alleenstaanden
    • 30-45 jaar: minimum kindprofiel 0-4 jaar bij toewijzing
    • 45-50 jaar: minimum kindprofiel 4-6 jaar bij toewijzing
    • 50-55 jaar: minimum kindprofiel 8-10 jaar bij toewijzing
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 25 jaar
  • medische voorwaarden:
   • in goede gezondheid zijn
   • geen besmettelijke of terminale ziekten hebben
   • geen mentale of fysieke beperking die kan beletten om de zorg voor een kind op te nemen
  • financiële voorwaarden:
   • over voldoende financiële middelen beschikken

  Kazachstan

  voorwaarden adoptanten Kazachstan

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen
    • Belgische nationaliteit
   • heteroseksuele koppels
    • Gehuwd
    • Eén van de partners heeft Belgische nationaliteit
  • medische voorwaarden:
   • geen ziekte hebben die op de lijst van de Kazachse overheid staat
   • geen psychologische problemen

  Peru (in proeffase)

  voorwaarden adoptanten Peru

  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande man 
   • alleenstaande vrouw
   • heteroseksueel koppel
    • gehuwd (2 jaar)
   • homoseksuele koppels
    • gehuwd (2 jaar)
   • kinderen in het gezin:
    • vanaf 2 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig is enkel een toewijzing van een kindje met special needs en/of ouder dan 5 jaar mogelijk.
  • maximumleeftijd:
   • koppels: 52 jaar
   • alleenstaanden: 45 jaar
  • minimumleeftijd:
   • koppels: 25 jaar
   • alleenstaanden: 30 jaar
  • leeftijd adoptiekind:
   • kandidaat-adoptanten tussen 25 en 43 jaar: 0 tot 3 jaar
   • kandidaat-adoptanten tussen 43 en 51 jaar: 3 tot 4 jaar
   • kandidaat-adoptanten tussen 51 en 55 jaar: vanaf 5 jaar
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 18 jaar
  • minimaal diploma:
   • secundair onderwijs

  Portugal

  voorwaarden adoptanten Portugal

  • minimumleeftijd: 30 jaar
  • maximumleeftijd: 60 jaar
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande mannen
   • alleenstaande vrouwen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd (4 jaar)
    • of wettelijk samenwonend (4 jaar)
   • homoseksuele koppels
    • of gehuwd (4 jaar)
    • ​​​​​​​of wettelijk samenwonend (4 jaar)

  Thailand

  voorwaarden adoptanten Thailand

  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen worden soms toegelaten, maar dit wordt 'case by case' bekeken
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
    • maximum leeftijdsverschil van 20 jaar tussen beide partners
  • maximum leeftijdsverschil met adoptiekind: 40 tot 45 jaar
  • kinderen:
   • maximum 2 kinderen mogen reeds in het gezin aanwezig zijn
   • vanaf 3 of meer kinderen reeds in het gezin aanwezig is enkel een special needs aanvraag mogelijk
   • 2 jaar leeftijdsverschil tussen adoptiekind en jongste kind in het gezin
  • medische voorwaarden:
   • goede psychische gezondheid
   • goede fysieke gezondheid
  • bijkomende voorwaarden:
   • Thailand hecht veel belang aan de levensstijl van de kandidaat-adoptanten

  In Thailand loopt momenteel een moratorium op adoptie van kinderen zonder special needs. Nieuwe aanvragen worden enkel nog aanvaard voor kandidaat-adoptanten die openstaan voor:

  • Kinderen ouder dan 4 jaar
  • Kinderen met één of meerdere medische aandoeningen
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  • Kinderen met een extra belastende achtergrond

  Togo

  voorwaarden adoptanten Togo

  • minimumleeftijd: 
   • alleenstaanden: 30 jaar
   • koppels: één van beide partners is minimum 30 jaar
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande vrouwen (maar er wordt voorkeur gegeven aan koppels)
   • heteroseksuele koppels
    • gehuwd
  • minimum leeftijdsverschil met adoptiekind: 18 jaar
  • kinderen:
   • er wordt voorkeur gegeven aan kinderloze gezinnen

  Zuid-Afrika

  voorwaarden adoptanten Zuid-Arika

  • minimumleeftijd: 25 jaar
  • gezinssamenstelling:
   • alleenstaande mannen
   • alleenstaande vrouwen
   • heteroseksuele koppels
    • of gehuwd
    • ​​​​​​​of samenwonend
   • homoseksuele koppels
    • ​​​​​​​of gehuwd
    • ​​​​​​​of samenwonend
  • kinderen:
   • 2 jaar leeftijdsverschil tussen het jongste kind in het gezin en het adoptiekind