Koorts, ziekte en medicatie

Leuk is het niet maar af en toe eens ziek zijn, is volkomen normaal bij kinderen. Omdat hun weerstand nog volop in opbouw is, zijn kinderen vatbaarder voor infecties. Bovendien hebben ze veel nauwe contacten met andere kinderen en hun ouders/begeleiders, wat maakt dat ziektekiemen zich makkelijk verspreiden. Een kind dat naar de kinderopvang gaat, heeft meer contacten en wordt doorgaans vaker ziek.

Ga snel naar

  Koorts

  We spreken van koorts bij een lichaamstemperatuur van 38 °C of meer. Het is meestal een signaal dat een kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.

  • Wat is koorts? 
  • Wanneer meten?
  • Wat doen bij koorts?

  Ziek?

  Hier vindt men informatie over de meest voorkomende ziektes en aandoeningen bij kinderen.

  • Welke symptomen?
  • Hoe behandelen
  • Mag je kind naar de opvang

  Medicatie

  Geneesmiddelen zijn enkel nuttig en veilig zijn als ze op een correcte manier worden gegeven. Volg altijd het advies van je arts.

  • Welke dingen heb je best in huis
  • Wat neem je mee als je op reis gaat?