Koorts en ziek in de opvang: een gesprek met een kinderbegeleider en onthaalmoeder

Els Jensen werkt al 5,5 jaar in kinderopvang 't Speelnestje in Wijnegem. Els Hennes is een onthaalouder uit Wezemaal.

Els Jensen kinderbegeleider

Els Jensen

Els Hennes onthaalmoeder

Els Hennes

Wat zijn de afspraken rond ziekte en koorts? Hoe delen jullie die met ouders?

Kinderbegeleider Els: Die afspraken worden meestal overlopen tijdens de rondleiding door onze verantwoordelijke en daarna nog eens apart vermeld. In het huishoudelijk regelement staan de richtlijnen rond koorts nog eens extra benadrukt.  

Onthaalouder Els: Ik ben verbonden aan Ferm en gebruik hun huishoudelijk reglement. De verantwoordelijke van Ferm informeert ouders over de richtlijnen rond ziekte en koorts als hun kindje ingeschreven wordt. Ook tijdens het kennismakingsgesprek breng ik dit nog eens onder de aandacht. Het valt me op dat de meeste ouders tijdens die kennismaking  spontaan vragen wat de afspraken zijn bij ziekte of koorts. 

Wanneer is een kind te ziek voor de opvang?

Kinderbegeleider Els: Als een kind koorts heeft dan bellen we de ouders op om hen te informeren en af te spreken of het kind best opgehaald wordt. Wij werken met een 24 uur-regel, dat betekent dat het kind daarna een dagje thuisblijft op vraag van de opvang. Soms gebeurt het wel eens dat een kindje niet helemaal in form is en enkel een verhoging heeft, maar nog geen koorts. Dan brengen we de ouders wel al op de hoogte dat we eventueel terug kunnen bellen als de lichaamstemperatuur verder stijgt.  

Onthaalouder Els: Ik kijk vooral naar het gedrag van de kinderen: spelen ze niet meer of liggen ze er maar platjes bij, dan meet ik hun temperatuur. Als een kind overgeeft of diarree heeft, veel huilt terwijl dat niet zijn of haar gewoonte is, niet speelt of zich ergens neerlegt, dan weet je dat er iets aan de hand is. Dan meet ik de temperatuur en als ze 38 °C of meer hebben, contacteer ik de ouders. 

Hoe ga je om met een kind met koorts in de kinderopvang?    

Onthaalouder Els: Als een kind koorts heeft, bel ik direct naar een van de ouders. Ik stuur geen berichtje, maar bel omdat ik zo sneller iemand te pakken kan krijgen. Ik vraag dan aan de ouder of ik iets mag toedienen tegen de koorts en om mij een bericht te sturen met hoeveel het kindje weegt, zodat ik weet hoeveel ik mag toedienen. Volgens de richtlijnen mogen wij enkel een dosis paracetamol geven.

Kinderbegeleider Els: Als een kindje zich goed voelt, maar toch koorts maakt, bellen we ook de ouders op. We weten uit ervaring van de kinderarts dat er vanaf 38 graden koorts toch iets anders speelt. Dan is het geen verhoging van vermoeidheid of tandjes en is er meestal meer aan de hand. Vaak geven ouders aan dat hun kindje koorts maakt door tanden. Het kind kan wel een lichte verhoging hebben, maar geen hoge koorts. Dan vertel ik toch aan ouders dat er meer aan de hand is.

Wat doe je met een kind met koorts, waarover je ongerust bent en dat niet onmiddellijk kan opgehaald worden?

Kinderbegeleider Els: Als dat gebeurt, leg ik meestal het kind nog wat in bed, observeer het kindje goed en geef ik het wat water. Het is me nog nooit overkomen dat het echt te lang duurt, maximaal 2 à 3 uur na mijn telefoontje, daar moet je begrip voor hebben.  

Onthaalouder Els: Ik hou het kind dan dicht bij mij, zodat ik hem of haar goed in de gaten kan houden. Ouders komen altijd zo snel mogelijk hun kind ophalen. Voor werkende ouders is dat niet altijd evident. Als ik al een koortswerend middel kan toedienen, kan ik wel nog een tijdje overbruggen. Ouders schakelen vaak hun netwerk in om hun kind te komen ophalen, meestal zijn dat dan de grootouders. Ik merk dat het sinds corona voor sommige ouders makkelijker is om hun kind op te halen, omdat ze vaker van thuis uit werken.

Zetten ouders soms een ziek kind af 's morgens?

Kinderbegeleider Els: Dat gebeurt weleens. Ouders zetten het kindje af met de boodschap dat het kind zich niet zo top voelt en dat we mogen bellen als er iets is. We zeggen dan dat we het kindje in de gaten houden en zullen verwittigen moest zij of hij koorts krijgen of als we merken dat het kind niet actief is en zich slecht voelt. Soms zeggen ouders ook dat hun kind ‘s nachts koorts had, maar nu niet meer. In sommige gevallen hebben we het vermoeden dat er al iets gegeven is tegen de koorts. Maar als het kindje zich goed voelt en geen koorts maakt, zullen we niet bellen. 

Onthaalouder Els: Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik aan de ouders om me zeker op de hoogte te brengen als ze ‘s morgens een koortswerend middel of andere medicatie aan hun kind gegeven hebben. Ik ben daar heel streng in. Een andere onthaalmoeder vertelde me ooit dat ze niet wist dat een kindje ‘s morgens al een koortswerend middel gekregen had, waardoor het kind op korte tijd meerdere dosissen kreeg en in het ziekenhuis belandde. Daar ben ik bang voor, dus ik hamer daar ook echt op bij de ouders. Het gebeurt wel eens dat een kindje ‘s morgens een koortswerend middel gekregen heeft. Ik hou hem of haar dan goed in de gaten. Als dat kindje zich normaal gedraagt, ga ik niet constant de lichaamstemperatuur meten. Wel check ik nog eens voor het middagdutje. 

Is een doktersattest nodig als het kindje niet naar opvang kan komen omdat hij of zij koorts heeft?     

Kinderbegeleider Els: Het is niet verplicht om een attest af te geven. Een doktersbezoek is natuurlijk wel aan te raden als ik of de ouder zich zorgen maakt. Als je een doktersattest binnenbrengt, dan wordt er geen respijtdagafgetrokken.

Onthaalouder Els: Als er geen doktersattest is, dan gaat de tijd die het kind afwezig is van de respijtdagen*. Met die respijtdagen hebben ouders het soms moeilijk, maar dat zijn nu eenmaal de regels vanuit Ferm. Ouders gaan meestal wel bij de dokter als hun kind hoge koorts heeft. Ik vraag telkens om me een doktersattest te bezorgen.  

Kinderen worden al eens ziek in de opvang. Welke tips geef je mee aan (aanstaande) ouders om zich voor te bereiden?   

Kinderbegeleider Els: Wij begrijpen dat het heel vervelend is om een telefoontje te krijgen om je kind op te halen omdat het ziek is en koorts heeft. Ik raad aan om toch altijd best eens langs de dokter te gaan en vooral je kind genoeg tijd geven om te herstellen. We merken dat kindjes soms te snel terugkomen en dan hervallen ze snel en steken ze andere kindjes aan. Waardoor we weken met hetzelfde ‘beestje’ zitten dat circuleert in de opvang. De rust die ze thuis hebben om te herstellen hebben ze niet op de kinderopvang, daar zijn veel meer prikkels. Wij sturen kindjes zeker niet zomaar naar huis, maar enkel omdat we bezorgd zijn om het kindje. 

Onthaalouder Els: Zorg voor noodopvang, een netwerk waar je een beroep op kunt doen. Ik vang 8 kindjes op, dus er is hier veel lawaai en geroezemoes, dat is niet fijn voor een ziek kind. Je kan ook niet de zorg geven die een ziek kind nodig heeft, als je op 8 kindjes moet letten. Bovendien is het belangrijk dat je een ziek kind niet naar de opvang brengt om besmetting te vermijden. Anders wordt iedereen ziek.

Experten aan het woord

Koorts en ziek in de opvang: zowel voor opvang, ouders, als werkgevers is dit een uitdaging. Wij laten alle partijen aan het woord.

Karen Claeys

Zieke kinderen, een werkgever aan het woord

Karen Claeys, werkgever van 280 medewerkers: "Wij hebben één gouden regel: ‘open communicatie’. Als wij weten wat er speelt, dan is het begrip veel groter." 

Mama met baby in de zetel, moeder neemt de temperatuur van haar zieke baby met thermometer

Koorts en ziek in de opvang: hoe pak je het als ouder(s) aan?

Adinda is mama van Nette (bijna 2). Laura en Matthias hebben 2 kindjes: Thomas (5) en Julie (2). Eveline en Sven werken allebei voltijds en hebben 2 zoontjes.

*Dit is een voorbeeld hoe je kan omgaan met gerechtvaardigde afwezigheden of respijtdagen. Meer info kan je vinden in de brochure 'Inkomenstarief voor sector'