Koorts

Koorts betekent een lichaamstemperatuur van meer dan 38 °C. Koorts is een signaal, geen ziekte! Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.

Ga snel naar

  Wat is koorts?

  Een kind kan koorts ontwikkelen bij een infectie, een kinderziekte en soms na toediening van een vaccin. Doordat baby's beperkt kunnen zweten, ontwikkelen zij sneller koorts

  Een licht verhoogde lichaamstemperatuur (minder dan 38°C) is niet altijd het gevolg van een ziekte.

  Temperatuurverhoging kan zich voordoen:

  • door te warme kleding
  • door te hoge kamertemperatuur
  • bij heel warm weer (in combinatie met hoge vochtigheidsgraad)
  • na een huilbui of inspanning
  • bij schommelingen in de loop van de dag
  • (in de late namiddag of ‘s avonds kan de temperatuur wat hoger zijn dan de rest van de dag)

  Lichaamstemperatuur meten

  Wanneer meet je de lichaamstemperatuur?

  Als een kind zich normaal gedraagt is het niet nodig om de lichaamstemperatuur te meten. Het is niet nodig dit preventief of dagelijks te doen
  Je meet wel de lichaamstemperatuur bij ongerustheid of wanneer het kind:

  • zich anders gedraagt dan normaal
  • minder of juist meer slaapt
  • minder of geen eetlust heeft
  • lastig is
  • minder of niet speelt
  • meer huilt
  • bleek ziet of rode wangen heeft
  • warm aanvoelt
  • Je meet de temperatuur best als het kindje (terug) rustig is, bv. niet na een hevige huilbui.

  Soorten thermometers

  • digitale (elektronische) thermometer
  • oorthermometer
  • huidthermometer:
  • infraroodthermometer
  • huidklevers met thermosensiebele kristallen
  • fopspeenthermometer
  • kwikthermometer (niet meer verkrijgbaar op de Belgische markt)

  Hoe de lichaamstemperatuur meten? 

  Is een kind jonger dan 3 jaar, meet dan de temperatuur met een digitale (elektronische) thermometer in de anus. Deze meting geeft een snelle en goede weergave van de centrale temperatuur van het kind.

  Leg de baby op zijn rug, til zijn beentjes op, hou hem stevig vast en breng de thermometer voorzichtig 2 cm in de anus. Een beetje babyolie of vaseline aan het uiteinde van de thermometer maakt het inbrengen van de thermometer wat gemakkelijker. Bij immuunstoornissen (verminderde weerstand), bij diarree of bij irritatie van de stuit kan je als alternatief de temperatuur meten onder de oksel van het kind. Bij kinderen vanaf 5 maanden kan je de temperatuur ook meten met een oorthermometer. Om te vermijden dat infecties van de ene persoon naar de ander overgaan, maak je de thermometer na elk gebruik schoon en ontsmet hem met ontsmettingsalcohol 70%. Het ontsmetten van de thermometer geniet de voorkeur op het gebruik van wegwerphoesjes, ook in de kinderopvang.

  Bij kinderen ouder dan 3 jaar kan je de temperatuur in de oksel meten.

  Wat te doen bij koorts?

  Raadpleeg het schema dat je hieronder kan downloaden om te weten hoe je best kan handelen als je kind koorts heeft.

  1. Observeer je kind nauwkeurig, op geregelde tijdstippen.
  2. Wees alert voor tekenen van ongemak.
  3. Let op of het minder eetlust heeft, niet wil drinken, een goede vochtbalans houdt, de kleur van de huid goed blijft, hoe het ademt, of het niet abnormaal huilt, of het actief is of erg stilletjes, of het ergens pijn heeft en of het alert blijft als het wakker is.

  Indien één van volgende alarmsignalen aanwezig is, ongeacht de leeftijd, dan bel je onmiddellijk de arts of de hulpdiensten (MUG – Medisch Urgentie Team telefoonnummer 112

  Alarmsignalen

  • blauwrode puntvormige huidbloedingen (petechieën)
  • grauwe kleur
  • suf of moeilijk wakker te krijgen
  • verwardheid
  • moeilijke ademhaling 

   

  1. Indien je kind jonger is dan 3 maanden en er geen alarmsignalen zijn, consulteer dan dringend een arts.
  2. Indien het kind ouder is dan 3 maanden en er zijn geen alarmsignalen, dan observeer je of er bijkomende ernstige signalen zijn:

  Indien ernstige signalen aanwezig zijn, dan volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hierboven). Indien er geen ernstige signalen zijn, dan kan je bij tekens van discomfort of ongemak een eenmalige dosis paracetamol siroop toedienen. De dosis tot 1 jaar is 10 mg/kg, vanaf 1 jaar 15 mg/kg.

  Ernstige signalen

  • uitdroging
  • abnormaal huilen
  • snel uitbreidende huiduitslag

  Tekenen van discomfort

  • huilerig zijn
  • minder eetlust
  • minder actief
  • ongemak
  • pijn

  Na een uur meet je opnieuw de temperatuur en je blijft je kind nauwlettend observeren. Indien de situatie verandert en er ernstige of alarmsignalen optreden, dan volg je de richtlijnen die voor die situaties beschreven zijn (zie hoger). Zijn er geen ernstige symptomen, maar blijft je kind langer dan 3 dagen koorts maken, raadpleeg dan ook best je arts.

  Tips:

  Geef het kind regelmatig kleine hoeveelheden vocht. Is het kindje jonger dan 6 maanden geef dan extra melkvoeding. Leg bij borstvoeding het kind vaker aan. Geef grotere kinderen extra water te drinken.

   

  Als de algemene toestand van je kind het toelaat, mag het buiten. Het kindje goed warm houden is niet nodig bij koorts, tenzij het last heeft van koude. Dan kan je het tijdelijk warm induffelen, dat gaat comfortabeler aanvoelen. Liefst kleed je het kindje luchtig genoeg zodat het zich comfortabel blijft voelen en kan afkoelen. Extra kleding en dekens zijn dan niet nodig.


  Een frisse kamertemperatuur is aangewezen. Een kind volledig uitkleden, zeer fris leggen of een afkoelend badje om de lichaamstemperatuur van het kindje te laten zakken, is niet aangenaam voor het kind en wordt afgeraden.

  Koortsstuipen

  Wanneer de lichaamstemperatuur oploopt kunnen bij sommige kinderen koortsstuipen optreden. Dit komt meestal voor tussen de leeftijd van 6 maanden en 5 jaar. Erfelijkheid speelt hierbij een rol.

  Symptomen

  • symmetrische spiertrekkingen in de ledematen, die samengaan met bewusteloosheid
  • heel bleek worden
  • wegdraaiende ogen
  • niet meer aanspreekbaar zijn
  • De situatie duurt meestal enkele minuten.

  Koortsstuipen zijn niet gevaarlijk, maar kunnen herhaald optreden en zijn angstaanjagend om te zien. Ze veroorzaken geen schade aan de hersenen, brengen de ontwikkeling niet in gevaar en geven geen groter risico op epilepsie op latere leeftijd. 
  Zowel koortsstuipen als epilepsie zijn erfelijk bepaald.

  Aanpak

  • Blijf kalm.
  • Schud het kindje in geen geval.
  • Leg het kindje op de linkerzij als dat kan. Zo verslikt het kind zich niet in braaksel en kan het speeksel weglopen.
  • Maak strakke kleren los en trek warme kleren uit.
  • Zorg dat het kind niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren.
  • Probeer de temperatuur te meten. 

  Laat het kind zo vlug mogelijk onderzoeken door een arts. Die zal het nodige doen om de koortsstuipen op te vangen en het kind op te volgen. Bij een eerste aanval weet je niet of het om koortsstuipen gaat of om een andere vorm van stuipen.

  Als je weet dat een kind risico loopt op koortsstuipen, zorg er dan voor dat de nodige geneesmiddelen binnen bereik staan en gebruik ze volgens de richtlijnen van de behandelend arts.