theme-icon-brochures-videos

Brochures

Ontdek onze publicaties

Je kan onze publicaties in gedrukte versie gratis bestellen of downloaden. Je ontvangt sowieso tijdens de contactmomenten onze brochures, folders en magazines.

Meerdere publicaties bestellen

Wil je meerdere publicaties bestellen? Zorg dat je de gewenste publicaties samen toevoegt aan het winkelkarretje op Vlaanderen.be voordat je je finale bestelling bevestigt. Zo kunnen we je bestelde publicaties samen groeperen en verzenden.

  • De Schoolkieswijzer is een handige vragenlijst die u kan helpen bij de zoektocht naar een kleuterschool. De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met ouders, Kind en Gezin en het beleidsdomein Onderwijs.

  • ZiKo is een instrument om de kwaliteit van de kinderopvang in kaart te brengen. Het helpt te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren. Je gaat daarbij op een systematische manier na hoe de kinderen het in de opvang maken. Als ze zich goed voelen en intens activiteiten beleven, dan weet je dat de aanpak aansluit bij wat ze nodig hebben. Welbevinden en betrokkenheid zijn dé voorwaarden tot een kwalitatieve opvang.…

  • De leaflet geeft uitleg over het spreekuur opvoedingsondersteuning.

  • Kind en Gezin ontstond op 1 februari 1987 uit het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK). Het boek blikt terug op alle realisaties en de evolutie van de werking tijdens de daaropvolgende 20 jaar.

  • Het shaken infant Syndrome is een van de levensbedreigende vormen van mishandeling bij jonge kinderen (tot 2 jaar). Van alle hulpverleners die in contact komen met kinderen wordt dan ook steeds meer alertheid en verantwoordelijkheid gevraagd.

  • SPRUIT neemt je mee in het verhaal van enkele ondernemers die met kinderopvang zijn gestart. Daarnaast krijg je leestips, tips van starters en experten, antwoorden op enkele veelgestelde vragen en geven we wat markante cijfers mee. Het magazine is een aanvulling op de digitale starterswijzer van Kind en Gezin www.starterswijzer.be.

  • De brochure is bestemd voor ouders met een kind in een kinderopvang die met inkomenstarief werkt. Inkomenstarief is de prijs volgens het inkomen. De brochure legt uit hoe het werkt.

  • De brochure is bestemd voor de organisatoren van kinderopvang die subsidies voor inkomenstarief krijgen. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. De brochure legt uit hoe het werkt.

  • Geheugensteuntje met de aandachtspunten en tips over welke administratie je allemaal in orde moet brengen na de geboorte.

Bekijk ook binnen brochures en video's