Medewerker Kind en Gezin toont brochure Voedingswijzer op consult

Brochures

Ontdek onze publicaties

Je kan onze publicaties in gedrukte versie gratis bestellen of downloaden. Je ontvangt sowieso tijdens de contactmomenten onze brochures, folders en magazines.

Meerdere publicaties bestellen

Wil je meerdere publicaties bestellen? Zorg dat je de gewenste publicaties samen toevoegt aan het winkelkarretje op Vlaanderen.be voordat je je finale bestelling bevestigt. Zo kunnen we je bestelde publicaties samen groeperen en verzenden.

  • Een gratis magazine vol boeiende thema's die elke ouder van een baby van 3 tot 12 maanden interesseren. Ontdek welke avonturen onze kruiper en zijn ouders beleven: Hoe gaan die eerste keren? Welke vragen hebben ouders over kinderopvang? Het verhaal van een papa met een huilbaby, een mama over ‘bij mij zal het niet waar zijn’, een vriendenkring over kinderen krijgen, ouders over vroeggeboorte, … En wat zeggen de experten over leren eten, risi…

  • Ben je ouder geworden van een meerling? Dan kan je dit extra boekje bij het Zwangerschapsboekje gebruiken om de geboortegegevens, medische gegevens en opvolging van elk kind afzonderlijk te noteren. Ouders of zorgverleners kunnen 1 exemplaar apart bestellen.

  • Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, vroeg Kind en Gezin als partner om een folder voor ouders van jonge kinderen te maken. De folder beantwoordt de meest voorkomende vragen van ouders over schermtijd, afspraken maken over schermgebruik, sharenting, …

  • Kind in Beeld gebruikt een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken voor die gesprekken waar taal een drempel is. De publicatie ondersteunt het gesprek tussen de ouder en de dienstverlener.

  • Een gratis magazine vol boeiende thema's die elke ouder van een peuter interesseren. Je leest hoe experten en andere gezinnen omgaan met tabletgebruik, realistisch ouderschap, de combinatie werk-gezin, ...

  • Het jaarverslag beschrijft de werking en de resultaten van de dienstverlening van het agentschap Kind en Gezin.

  • Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die Kind en Gezin wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de d…

  • Zindelijk worden, daar werk je samen aan met ouders, opvang, grootouders, … Het Plaspoort is een handig instrument om elkaar op de hoogte te houden. Vul het in, geeft het door en praat erover. Zo ondersteunen jullie samen op een positieve manier je kind.

  • Met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ kan je in je kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren. Je kunt nagaan hoe goed jouw opvang is in het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in samenspraak met gezinnen.Deze brochure is enkel digitaal beschikbaar.

  • Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen zonder familie zijn als kinderen die niet in een stabiele ouderomgeving opgroeien. Voor deze kinderen wordt altijd gezocht naar debeste oplossing. In eerste instantie wordt gekeken naar opvang binnen de eigen familie, pleegzorg of tijdelijke opvang in een tehuis. Adoptie is altijd de allerlaatste optie.Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) volgt de adoptieprocedure op en begeleidt je samen met de erkend…

Bekijk ook binnen brochures, video's en vertalingen