Opa met peuter

Opa's, oma's en meer

Bij een geboorte krijgt de relatie tussen de ouders van de baby en hun ouders, lees: de oma en opa van de baby, een nieuwe betekenis.

De komst van een baby leidt in een aantal situaties tot een vernieuwde relatie tussen de kersverse ouders en hun ouders. De banden kunnen weer aangehaald worden of net verbroken worden.

Het is belangrijk dat een ouder met herinneringen en gevoelens terechtkan bij zijn partner, een vriend of een professionele hulpverlener.

Ga snel naar

    Grootouders en netwerk

    In veel gevallen zullen de grootouders de ouders meehelpen of steunen in de zorg voor hun kleinkind.

    Goede afspraken vooraf voorkomen frustratie later. Bespreek daarom o.a. samen de verwachtingen en afspraken rond de opvang en het omgaan met het nieuwe gezin. Vaak verwennen grootouders hun kleinkinderen wat meer en zien ze een andere taak dan die van de ouders. Het occasioneel opvangen van een kleinkind is nu eenmaal niet hetzelfde als het dagelijks opvoeden.

    Evenwichtsoefening

    Zo groot een grootouderhart, zo klein soms de marge. Elke dag aan de schoolpoort blijkt al eens een vergiftigd geschenk. Ze zijn soms moe, geven opa’s en oma’s te kennen.