gezin wandelt
icoon adoptie, huisje met een hartje

Adoptie

Er komt heel wat kijken bij de adoptie van een kind

Welke stappen moet je nemen als je een kind wil adopteren? Bij binnenlandse adoptie kan je een ongekend kind adopteren, of je kan een gekend kind adopteren. Bij een gekend kind gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje. Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland is niet mogelijk.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie staat in voor elke adoptie van een kind door adoptieouders, wonend in Vlaanderen. We baseren ons in de dagelijkse werking op het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, meestal aangeduid als het Haags Adoptieverdrag.

Interlandelijke adoptie: voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten mogelijk
 • Op vrijdagnamiddag 15 december 2023 besliste bevoegd minister Hilde Crevits om geen nieuwe dienst voor interlandelijke adoptie te erkennen. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten voor interlandelijke adoptie kunnen afgesloten worden.
 • Adoptiegezinnen bij wie de adoptieprocedure al is afgerond, kunnen voor nazorg en begeleiding terecht bij de adoptiedienst die de plaatsing begeleidde en Steunpunt Adoptie.
 • Meer informatie over deze beslissing lees je in dit nieuwsbericht
 • Het is belangrijk dat Opgroeien en het Vlaams Centrum voor Adoptie snel duidelijkheid krijgen over de impact van deze beslissing om meer informatie te kunnen geven aan alle kandidaat-adoptieouders. 
Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat het adoptielandschap en het wettelijk kader errond hervormen. Dat gebeurt na eerdere aanbevelingen van een expertenpanel en uitgebreid overleg met alle betrokkenen.

Opgroeien kreeg de opdracht om een adoptiebeleid uit te schrijven binnen de krijtlijnen die de Vlaamse Regering vastlegde. In het actieplan voor adoptie werden in 2022 3 werven geïdentificeerd en verder vorm gegeven:

 • Werf 1: het versterken van de samenwerkingen met de herkomstlanden
 • Werf 2: het verbinden van pleegzorg en adoptie
 • Werf 3: het versterken van het bestaande beleid op vlak van zorg en begeleiding na een adoptieplaatsing

Meer weten over deze hervorming of de erkenning van de enige interlandelijke adoptiedienst in Vlaanderen? Bekijk het overzicht.

gezin

Ik wil adopteren

Als je voor adoptie kiest zijn er een heleboel mogelijkheden waaruit je kan kiezen: 

 • Een gekend of ongekend kind? 
 • Binnenlands of buitenlands
 • Een kind van familie uit het buitenland? 
voetjes van baby

Vlaams centrum voor adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) gaat, samen met zijn partners, voor een kwalitatief adoptiebeleid

 • Wie zijn ze? 
 • Wat is adoptie? 
 • Een emotionele gebeurtenis
wetgeving

Adviezen van VCA

Het Vlaams Centrum voor Adoptie word bijgestaan door een Raadgevend Comité dat advies kan geven.

 • Wat is de samenstelling van het comité? 
 • Welke adviezen kan ik raadplegen? 
peuter op rug papa

Adressen

Enkele handige adressen als je erover nadenkt om te adopteren: 

 • Welke adoptiediensten zijn er binnenlandse en buitenlandse adoptie?
 • Iemand terugvinden na adoptie via het zoekregister? 
 • Welke belangenverenigingen zijn er? 
Ongepland en/of ongewenst zwanger

Wie ongepland en/of ongewenst zwanger is, denkt soms ook aan adoptie. Bij deze beslissing laat je je best begeleiden en ondersteunen. Als je overweegt om je kind af te staan voor adoptie maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wil of kan, dan kan je contact opnemen met de binnenlandse adoptiedienst.

broer en zus

Nazorg

Na een adoptie breekt er een nieuwe periode aan, waarvan men nooit kan voorspellen hoe die zal verlopen.

 • Wie te contacteren bij vragen na de adoptie?
 • Waar kunnen adoptieouders terecht? 
 • Waar kan je als adoptiekind terecht? 

Ik ben geadopteerd

Als je geadopteerd bent zit je vaak met vragen over je herkomst. Ook hierbij kan het VCA je verderhelpen:

 • Inzage in je adoptiedossier
 • Praktische hulp bij het zoeken 
peuter spreekt in telefoon

Wil je een ervaring delen?

Opgroeipunt is de plek voor al je feedback over onze diensten en de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Vertel Opgroeien over je ervaring, bezorgdheid of klacht. Zo groeien we samen naar de beste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Experten aan het woord

Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Ontdek hoe adoptieouders Hannes en Deborah de schoonheid van sleur ervaren.