Adoptie

Er komt heel wat kijken bij de adoptie van een kind

Welke stappen moet je nemen als je een kind wil adopteren? Bij binnenlandse adoptie kan je een ongekend kind adopteren, of je kan een gekend kind adopteren. Bij een gekend kind gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje. Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland is niet mogelijk.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie staat in voor elke adoptie van een kind door adoptieouders, wonend in Vlaanderen. We baseren ons in de dagelijkse werking op het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, meestal aangeduid als het Haags Adoptieverdrag.

Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat het adoptielandschap en het wettelijk kader errond hervormen. Dat gebeurt na eerdere aanbevelingen van een expertenpanel en uitgebreid overleg met alle betrokkenen.


Wat staat er allemaal in dit nieuwe decreet?

 • In de toekomst wordt er strenger op toegezien dat adopties plaatsvinden in het belang van het kind. Zo komt er een systematische screening van herkomstlanden en zullen onafhankelijke experten adoptietrajecten mee beoordelen.
 • Zelfstandige adoptie (zonder begeleiding van een erkende adoptiedienst) zal niet meer mogelijk zijn.
 • Kandidaat-ouders voor adoptie en pleegzorg zullen in de toekomst een gezamenlijk voortraject doorlopen.
 • Een eeuwige bewaartermijn voor dossiers van geadopteerden.

Heb je concrete vragen over wat dit voor jouw dossier betekent, raadpleeg dan zeker onze pagina met veelgestelde vragen.


Meer lezen hierover?  

 

Overheidsopdracht inhoudelijk expert pleegzorg en adoptie – schrijf in voor het infomoment

Opgroeien schreef een overheidsopdracht uit voor een inhoudelijk expert die instaat voor het ontwikkelen van een draaiboek voor een kwaliteitsvol en eengemaakt voortraject bij pleegzorg en adoptie. Deze zal gedurende ongeveer 8 maanden een traject aangaan met de sectoren van pleegzorg en adoptie. Centraal daarbij staan de organisaties die betrokken zijn bij het voortraject: de diensten voor pleegzorg, Steunpunt Adoptie vzw en MOA vzw. Deze organisaties houden zich bezig met het informeren, voorbereiden en beoordelen van kandidaten op hun geschiktheid om een pleeg- of adoptiekind op te vangen en een warme, kwaliteitsvolle thuis aan te bieden.

 

De inhoudelijk expert zal de inhouden en methodieken m.b.t. de processen in het voortraject bij pleegzorg en bij adoptie aftoetsen aan de gangbare wetenschappelijke en praktijkkennis. Dat moet leiden tot een draaiboek dat door beide sectoren kan worden toegepast. Het gaat dus over een grondige kwaliteitstoetsing van bestaande praktijken, voor een verbetering, optimalisatie en gelijktrekking van de huidige processen in het voortraject van adoptie en pleegzorg.

 

Opgroeien organiseert een collectieve informatiesessie op dinsdag 12 september 2023 over deze overheidsopdracht, om 15 uur. Dat vindt plaats in de gebouwen van Opgroeien (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) of online. Interesse? Schrijf je in via mail aan koen.rummens@opgroeien.be en vermeld hierbij of je fysiek of online wil deelnemen. Inschrijven kan tot maandag 11 september om 12 uur.

 

Offertes voor deze overheidsopdracht kunnen worden ingediend tot en met 10 oktober 2023 om 00.00 uur. Gebruik hierbij het offerteformulier en de inventaris. Alle documenten zijn hieronder te vinden. Vragen? Neem contact op met Koen Rummens, stafmedewerker bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, koen.rummens@opgroeien.be.

Ik wil adopteren

Als je voor adoptie kiest zijn er een heleboel mogelijkheden waaruit je kan kiezen: 

 • Een gekend of ongekend kind? 
 • Binnenlands of buitenlands
 • Een kind van familie uit het buitenland? 

Vlaams centrum voor adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) gaat, samen met zijn partners, voor een kwalitatief adoptiebeleid

 • Wie zijn ze? 
 • Wat is adoptie? 
 • Een emotionele gebeurtenis

Adviezen van VCA

Het Vlaams Centrum voor Adoptie word bijgestaan door een Raadgevend Comité dat advies kan geven.

 • Wat is de samenstelling van het comité? 
 • Welke adviezen kan ik raadplegen? 

Adressen

Enkele handige adressen als je erover nadenkt om te adopteren: 

 • Welke adoptiediensten zijn er binnenlandse en buitenlandse adoptie?
 • Iemand terugvinden na adoptie via het zoekregister? 
 • Welke belangenverenigingen zijn er? 
Ongepland en/of ongewenst zwanger

Wie ongepland en/of ongewenst zwanger is, denkt soms ook aan adoptie. Bij deze beslissing laat je je best begeleiden en ondersteunen. Als je overweegt om je kind af te staan voor adoptie maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wil of kan, dan kan je contact opnemen met de binnenlandse adoptiedienst.

Nazorg

Na een adoptie breekt er een nieuwe periode aan, waarvan men nooit kan voorspellen hoe die zal verlopen.

 • Wie te contacteren bij vragen na de adoptie?
 • Waar kunnen adoptieouders terecht? 
 • Waar kan je als adoptiekind terecht? 

Ik ben geadopteerd

Als je geadopteerd bent zit je vaak met vragen over je herkomst. Ook hierbij kan het VCA je verderhelpen:

 • Inzage in je adoptiedossier
 • Praktische hulp bij het zoeken 

Experten aan het woord

Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Ontdek hoe adoptieouders Hannes en Deborah de schoonheid van sleur ervaren.