Adoptie

Er komt heel wat kijken bij de adoptie van een kind

Welke stappen moet je nemen als je een kind wil adopteren? Bij binnenlandse adoptie kan je een ongekend kind adopteren, of je kan een gekend kind adopteren. Bij een gekend kind gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje. Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland is niet mogelijk.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie staat in voor elke adoptie van een kind door adoptieouders, wonend in Vlaanderen. We baseren ons in de dagelijkse werking op het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, meestal aangeduid als het Haags Adoptieverdrag.

Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

Naar aanleiding van een rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie komt er een hervorming van de procedure voor de adoptie van een ongekend kind

Zodra we meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte. Zit je toch nog met andere vragen of zorgen? Je kan ons bereiken op de nummers 02 533 14 76 en 02 533 14 77 of via e-mail op adoptie@opgroeien.be

Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Naar aanleiding van de actuele situatie in onder meer Oekraïne, Turkije en Syrië krijgen wij veel vragen binnen naar de mogelijkheden om kinderen uit conflict- en/of rampgebieden te adopteren. Dit is echter niet mogelijk.
Meer uitleg over het waarom lees je hier.

Door de oorlog zijn er echter veel Oekraïners op de vlucht. Daar zijn ook niet-begeleide minderjarigen bij. Voor hen zou pleegzorg een tijdelijke oplossing kunnen zijn.

Ik wil adopteren

Als je voor adoptie kiest zijn er een heleboel mogelijkheden waaruit je kan kiezen: 

 • Een gekend of ongekend kind? 
 • Binnenlands of buitenlands
 • Een kind van familie uit het buitenland? 

Vlaams centrum voor adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) gaat, samen met zijn partners, voor een kwalitatief adoptiebeleid

 • Wie zijn ze? 
 • Wat is adoptie? 
 • Een emotionele gebeurtenis

Adviezen van VCA

Het Vlaams Centrum voor Adoptie word bijgestaan door een Raadgevend Comité dat advies kan geven.

 • Wat is de samenstelling van het comité? 
 • Welke adviezen kan ik raadplegen? 

Adressen

Enkele handige adressen als je erover nadenkt om te adopteren: 

 • Welke adoptiediensten zijn er binnenlandse en buitenlandse adoptie?
 • Iemand terugvinden na adoptie via het zoekregister? 
 • Welke belangenverenigingen zijn er? 
Ongepland en/of ongewenst zwanger

Wie ongepland en/of ongewenst zwanger is, denkt soms ook aan adoptie. Bij deze beslissing laat je je best begeleiden en ondersteunen. Als je overweegt om je kind af te staan voor adoptie maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wil of kan, dan kan je contact opnemen met de binnenlandse adoptiedienst.

Nazorg

Na een adoptie breekt er een nieuwe periode aan, waarvan men nooit kan voorspellen hoe die zal verlopen.

 • Wie te contacteren bij vragen na de adoptie?
 • Waar kunnen adoptieouders terecht? 
 • Waar kan je als adoptiekind terecht? 

Ik ben geadopteerd

Als je geadopteerd bent zit je vaak met vragen over je herkomst. Ook hierbij kan het VCA je verderhelpen:

 • Inzage in je adoptiedossier
 • Praktische hulp bij het zoeken 

Experten aan het woord

Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Ontdek hoe adoptieouders Hannes en Deborah de schoonheid van sleur ervaren.