kind speelt met stoepkrijt

Onderzoek naar de inschaling van de ondersteuningsbehoefte bij jonge kinderen

Ga snel naar

  Kinderen met een verhoogde zorgnood hebben soms recht op een extra tegemoetkoming of budget van de Vlaamse overheid. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit maakt deel uit van het Groeipakket. 
  • een persoonlijke assistentiebudget (PAB) voor kinderen met een handicap om de assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren. 

  Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de ondersteuningsbehoefte van het kind. De evaluatie hiervan gebeurt via specifieke vragenlijsten en (para)medische verslagen. 

  Daarvoor wordt deels dezelfde informatie over het kind en zijn of haar omgeving gebruikt – maar met een ander instrument. Dat betekent dat gezinnen soms dezelfde informatie dubbel moeten aanleveren

  Een onderzoek wil de gebruikte instrumenten beter op elkaar afstemmen, zodat ouders gegevens maar één keer moeten aanleveren. Dat betekent een grote administratieve vereenvoudiging voor de gezinnen en de professionals die de aanvragen verwerken. 

  Het onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar met een verhoogde zorgnood en voor wie een aanvraag loopt voor de zorgtoeslag of PAB-inschaling, of voor wie deze aanvraag de voorbije zes maanden is afgerond. Daarom worden ouders in deze doelgroep actief benaderd met de vraag of ze vrijwillig willen meewerken.

  Het onderzoek loopt tijdens de eerste vier maanden van 2024. De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen september 2024.

  Verloop van het onderzoek

  Het onderzoek maakt gebruik van de gegevens die al verzameld zijn bij de aanvraag van de zorgtoeslag of de PAB-inschaling. Diezelfde gegevens worden nadien ook aan de onderzoekers bezorgd. Dat zijn een adviserend arts van Opgroeien, een evaluerend arts die aangesteld is door Opgroeien en een wetenschappelijk onderzoeker van het VAPH. 

  Het onderzoek gebruikt dus data die al zijn aangeleverd door ouders voor een evaluatie van de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Er is dus geen bijkomende informatie nodig van de ouders. 

  Er wordt grote zorg besteed aan de gegevensbescherming

  • Gegevens uit de aanvraagprocedure voor een zorgtoeslag: deze data komen uit Zoë, dat is de digitale en beveiligde toepassing van Opgroeien. Dat gaat over medische inlichtingenformulieren, vragenlijsten ingevuld door de behandelend arts, therapeuten …

  • Gegevens uit de aanvraagprocedure voor een PAB: dat vraagt een uitwisseling van gegevens tussen Opgroeien, de onderzoekers en het VAPH. Daarbij worden de specifieke gegevens van het kind -  zoals naam, geboortedatum, adres … - verwijderd. Ook de geheimhoudingsplicht binnen de medische deontologie geldt hier.  

  De uitwisseling van gegevens tussen Opgroeien en het VAPH gebeurt via een beveiligd platform. Zo zijn de data alleen toegankelijk voor de medewerkers aan het onderzoek. De gegevens voor het onderzoek worden vernietigd op 1 januari 2025

  Wil je meer weten over de gegevensverwerking en het privacybeleid? Dan kan je terecht op de websites van Opgroeien en het VAPH.

  Ouders gezocht

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig

  • Je beslist zelf of de gegevens van je kind al dan niet voor het onderzoek mogen gebruikt worden. 
  • Het al dan niet deelnemen aan dit onderzoek zal op geen enkele manier de lopende en toekomstige aanvragen van je kind beïnvloeden. 
  • Er is geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek. 

  Bekijk ook binnen specifieke ondersteuningsbehoefte