Evaluatie ondersteuningsnood

Soms hebben kinderen als gevolg van een beperking of handicap meer ondersteuning nodig dan hun leeftijdsgenoten om zich te kunnen ontwikkelen. Ze hebben bv. specifieke medische opvolging, extra therapie, thuisbegeleiding … nodig. Dat betekent ook bijkomende kosten en organisatie voor ouders om hun kind de nodige kansen te geven.

Voor die gezinnen voorziet het Groeipakket in een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een extra tegemoetkoming bovenop het maandelijkse basisbedrag. Het toekennen van een zorgtoeslag wordt steeds voorafgegaan door een evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind, door een arts van Opgroeien. We leggen hier uit hoe zo’n onderzoek verloopt.

Digitaal vanaf 13 december

Vanaf 13 december 2021 verloopt de evaluatie van de ondersteuningsnood grotendeels digitaal. De informatie hieronder geldt dus pas vanaf 13 december.

Je kan wel al je eBox activeren.

Ga snel naar

  Aanvraag zorgtoeslag

  1. Je dient een aanvraag zorgtoeslag in bij je uitbetaler Groeipakket. Alle info over de zorgtoeslag en hoe je die kan aanvragen vind je op www.zorgtoeslagen.be.
  2. Activeer meteen ook je eBox als die nog niet in gebruik is. Via je eBox kan je dan alle communicatie online ontvangen. Dat verloopt veiliger en sneller. 
  3. Wanneer je eBox geactiveerd is, kan je de uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn Kind en Gezin digitaal ontvangen. Heb je je eBox nog niet geactiveerd? Dan ontvang je de uitnodiging per brief.

  Aanvraagformulieren indienen

  Psychosociaal inlichtingenformulier

  • Via het portaal Mijn Kind en Gezin vul je zelf de psychosociale gegevens elektronisch in. Gebruik daarvoor de knop 'Vul inlichtingenformulier in'.
  • Laat je zo nodig helpen door iemand die jou en je gezin goed kent, en die je vertrouwt.

  Medisch inlichtingenformulier

  • Maak onmiddellijk een afspraak bij de behandelend arts (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert) om het medisch inlichtingenformulier samen in te vullen.
  • De arts vindt dit formulier op eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Medisch inlichtingenformulier'. We ontvangen de informatie van de arts daarna rechtstreeks vanuit eHealth.
  • Bespreek ook met je arts hoe je nog bijkomende informatie kan verzamelen om de ondersteuningsnood van je kind zo goed mogelijk in te schatten.

  Bezorg ons beide formulieren binnen 4 maanden na de aanvraagdatum. Is dit je eerste aanvraag en heb je meer tijd nodig om de gevraagde informatie te verzamelen? Stuur dan een e-mail naar zoe.info@opgroeien.be. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.

  Specifieke vragenlijsten

  Bij het invullen van het psychosociaal inlichtingenformulier zie je soms de verwijzing ‘voeg vragenlijst toe’. Wanneer deze optie van toepassing is, vraag dan je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist om hun specifieke informatie via een van onderstaande vragenlijsten in te vullen. Voeg de ingevulde vragenlijst daarna toe aan je aanvraagdossier via de knop 'Vragenlijsten opladen'.

  Wist je dat?

  Twee van de vragenlijsten zijn ook beschikbaar via het elektronisch medisch dossier onder de naam:

  • Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Vragenlijst voor therapie in een multidisciplinaire setting
  • Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Vragenlijst voor bijkomende medische gegevens

  De therapeut of medisch specialist kan ze rechtstreeks via eHealth invullen.

  Consult bij de evaluerend arts

  Wanneer de nodige informatie in je evaluatiedossier (medisch en psychosociaal inlichtingenformulier, specifieke vragenlijsten) beschikbaar is, duidt Opgroeien een evaluerend arts aan.

   

  Teletoelichting

  De arts zal vervolgens een beslissing nemen op basis van de documenten die je ons bezorgde. De arts zal die beslissing ook telefonisch aan jou toelichten. Op het eind van dit gesprek kan je als ouder steeds aan de arts vragen om toch een consult in te plannen.

  Videoconsult

  Wanneer je samen met je kind wordt uitgenodigd voor een consult, gebeurt dat meestal onder de vorm van beeldbellen (videoconsult) maar het kan ook ter plaatse in de artsenpraktijk. Tijdens het consult kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van je kind zijn. Ook kan je bepaalde zaken beklemtonen of vragen. De arts kan jou vragen de informatie uit het aanvraagdossier te verduidelijken. Hij of zij kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. 

  Tip

  Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

  Hoe neemt de evaluerend arts een beslissing?

  Welke ondersteuning heeft je kind nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van je kind en van je gezin? Om dat te beoordelen, gebruikt de evaluerend arts een erkend instrument: de medisch-sociale schaal.

  • Enkel wat in die schaal staat, telt mee voor de berekening van de zorgtoeslag. 
  • De inlichtingenformulieren in het digitaal portaal zijn precies gericht op die informatie die de arts nodig heeft. De evaluatie gebeurt daardoor ook voor elk kind op dezelfde manier.

  Status van je aanvraag opvolgen

  Via het platform Mijn Kind en Gezin kan je vanaf half december '21 de status van je aanvraag opvolgen:

  1. Aangevraagd: We hebben de aanvraag om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren, goed ontvangen. Vul nu het psychosociaal inlichtingenformulier in. Vraag ook je GMD-houdend arts (meestal huisarts) om het medisch inlichtingenformulier in te vullen en in te dienen.
  2. Aanvraag onvolledig: We hebben specifieke vragenlijsten nodig om je aanvraag te kunnen vervolledigen. Laat ze invullen en ondertekenen door de zorgverleners en laad ze daarna op via het portaal.
  3. Aanvraag volledigWe hebben alle informatie ontvangen om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren.
  4. In behandelingJe ontving een uitnodiging voor een (video)consult bij een van onze evaluerend artsen.
  5. Beslist: De evaluatie is afgerond. Je ontving het attest met het resultaat van de medische beslissing. 

  Is je aanvraag 'geweigerd'? Dan werd de evaluatie stopgezet omdat we niet tijdig de nodige documenten ontvangen hebben. Vraag je zelf om de aanvraagprocedure te beëindigen? Dan wijzigt de status naar 'stopgezet'.

  Resultaat van de evaluatie

  Zodra de evaluerend arts een beslissing heeft genomen, wordt de evaluatie afgerond. Opgroeien brengt je op de hoogte van het resultaat:

  Je ontvangt in je eBox:

  • een attest met het resultaat van de medische beslissing (uitgedrukt in punten)
  • informatie over bijkomende voordelen (als je ervoor in aanmerking komt).

  Op basis van het aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  Wat is de rol van Opgroeien?

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een zorgtoeslag:

  • Opgroeien verwerkt je digitale aanvraag,
  • duidt een evaluerend arts aan,
  • volgt de procedure op tot de evaluerend arts een beslissing heeft genomen,
  • wisselt de beslissing uit met je uitbetaler Groeipakket en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

  Je uitbetaler Groeipakket betaalt de zorgtoeslag uit:

  • Je uitbetaler onderzoekt of je kind recht heeft op een zorgtoeslag,
  • bepaalt hoeveel de zorgtoeslag bedraagt,
  • en voor welke periode je deze extra tegemoetkoming bovenop de gezinsbijslag ontvangt. 
  Heb je vragen of wil je hulp bij het indienen van je aanvraag?

  Je kan voor al je vragen terecht op het nummer 02 533 13 41.

  Zodra er voor je kind een aanvraag is opgestart, kan je terecht bij Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie via zoe.info@opgroeien.be.

  Bekijk ook binnen specifieke ondersteuningsbehoefte