Evaluatie ondersteuningsnood

Soms hebben kinderen als gevolg van een beperking of handicap meer ondersteuning nodig dan hun leeftijdsgenoten om zich te kunnen ontwikkelen. Ze hebben bv. specifieke medische opvolging, extra therapie, thuisbegeleiding … nodig. Dat betekent ook bijkomende kosten en organisatie voor ouders om hun kind de nodige kansen te geven.

Voor die gezinnen voorziet het Groeipakket in een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een extra tegemoetkoming bovenop het maandelijkse basisbedrag. Het toekennen van een zorgtoeslag wordt steeds voorafgegaan door een evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind, door een arts van Opgroeien. We leggen hier uit hoe zo’n onderzoek verloopt.

Ga snel naar

  Aanvraag zorgtoeslag

  1. Je dient een aanvraag zorgtoeslag in bij je uitbetaler Groeipakket. Alle info over de zorgtoeslag en hoe je die kan aanvragen vind je op www.zorgtoeslagen.be.
  2. Activeer meteen ook je eBox als die nog niet in gebruik is. Via je eBox ontvang je dan alle communicatie online. Dat verloopt veiliger en sneller. 
  3. Wanneer je eBox geactiveerd is, ontvang je de uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn Kind en Gezin digitaal. Heb je je eBox nog niet geactiveerd? Dan ontvang je de uitnodiging per brief.
  Wist je dat?

  Het aanmelden op het digitaal portaal moet gebeuren door de ouder of persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket. Alle communicatie vanuit Opgroeien zal via deze contactpersoon verlopen.

  Hoe maak ik een account aan op Mijn Kind en Gezin?

  Inlichtingenformulieren indienen

  Psychosociaal inlichtingenformulier

  • Via het portaal Mijn Kind en Gezin vul je zelf de psychosociale gegevens elektronisch in. Gebruik daarvoor de knop 'Vul inlichtingenformulier in'.
  • Laat je zo nodig helpen door iemand die jou en je gezin goed kent, en die je vertrouwt.
  • Volg zo nodig deze handleiding.

  Medisch inlichtingenformulier

  • Maak onmiddellijk een afspraak bij de behandelend arts (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert) om het medisch inlichtingenformulier samen in te vullen.
  • De arts vindt dit formulier op eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Medisch inlichtingenformulier'. We ontvangen de informatie van de arts daarna rechtstreeks vanuit eHealth.
  • Zo nodig kan de arts deze handleiding volgen.
  • Bespreek ook met je arts hoe je nog bijkomende informatie kan verzamelen om de ondersteuningsnood van je kind zo goed mogelijk in te schatten.

  Bezorg ons beide formulieren binnen 4 maanden na de aanvraagdatum. Is dit je eerste aanvraag en heb je meer tijd nodig om de gevraagde informatie te verzamelen? Contacteer ons via het nummer 02 533 13 41. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.

  Specifieke vragenlijsten

  Deze vragenlijsten zijn gericht aan specifieke zorgverleners, zoals je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist. In het portaal zal een pop-up verschijnen wanneer je zo’n vragenlijst moet toevoegen. Vraag dan aan die zorgverlener(s) om hun aanvullende informatie via een van de onderstaande vragenlijsten in te vullen. Voeg de ingevulde vragenlijst daarna toe aan je aanvraagdossier via de knop 'Vragenlijsten opladen'.

  Volg zo nodig deze handleiding om de vragenlijsten op te laden.

  Wist je dat?

  Twee van de vragenlijsten zijn ook beschikbaar via het elektronisch medisch dossier onder de naam:

  • Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Vragenlijst voor therapie in een multidisciplinaire setting
  • Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien - Vragenlijst voor bijkomende medische gegevens

  De therapeut of medisch specialist kan ze rechtstreeks via eHealth invullen (Handleiding).

  Consult bij de evaluerend arts

  Wanneer de nodige informatie in je evaluatiedossier (medisch en psychosociaal inlichtingenformulier, specifieke vragenlijsten) beschikbaar is, duidt Opgroeien een evaluerend arts aan.

  Telefonische toelichting

  De arts zal vervolgens een beslissing nemen, op basis van de documenten die je ons bezorgde. De arts zal die beslissing ook telefonisch aan jou toelichtenOp het eind van dit gesprek kan je samen met de arts bekijken of een consult alsnog nodig is. 

  Je kind hoeft niet aanwezig te zijn bij de telefonische toelichting.

  Videoconsult

  Wanneer je samen met je kind wordt uitgenodigd voor een consult, gebeurt dat meestal onder de vorm van beeldbellen (videoconsult), maar het kan ook ter plaatse in de artsenpraktijk. Tijdens het consult kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van je kind zijn. Ook kan je bepaalde zaken beklemtonen of vragen. De arts kan jou vragen de informatie uit het aanvraagdossier te verduidelijken. Hij of zij kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. 

  Tip

  Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

  Hoe neemt de evaluerend arts een beslissing?

  Welke ondersteuning heeft je kind nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van je kind en van je gezin? Om dat te beoordelen, gebruikt de evaluerend arts een erkend instrument: de medisch-sociale schaal.

  • Enkel wat in die schaal staat, telt mee voor het bepalen van de specifieke ondersteuningsnood van je kind. 
  • De inlichtingenformulieren in het digitaal portaal zijn precies gericht op die informatie die de arts nodig heeft. De evaluatie gebeurt daardoor ook voor elk kind op dezelfde manier.

  Status van je aanvraag opvolgen

  Via het platform Mijn Kind en Gezin kan je vanaf 8 februari 2022 de status van je aanvraag opvolgen:

  1. Aangevraagd: We hebben de aanvraag om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren, goed ontvangen. Vul nu het psychosociaal inlichtingenformulier in. Vraag ook de GMD-houdend arts (meestal huisarts) van je kind om het medisch inlichtingenformulier in te vullen en in te dienen.
  2. Aanvraag onvolledig: Check bij de GMD-houdend arts van je kind of deze het medisch inlichtingenformulier heeft overgemaakt. Mogelijk hebben we specifieke vragenlijsten nodig om je aanvraag te kunnen vervolledigen. Laat ze invullen en ondertekenen door de zorgverleners en laad ze daarna op via het portaal.
  3. Aanvraag volledigWe hebben alle informatie ontvangen om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren. Zolang je aanvraag niet 'in behandeling' is, kan je bijkomende vragenlijsten opladen.
  4. In behandeling: Je ontving een bericht dat de arts je aanvraag zal evalueren op basis van de ontvangen documenten. Mogelijk ontving je een uitnodiging voor een (video)consult bij een van onze evaluerend artsen.
  5. Beslist: De evaluatie is afgerond. Je ontving het attest met het resultaat van de medische beslissing. 

  Is je aanvraag 'geweigerd'? Dan werd de evaluatie stopgezet omdat we niet tijdig de nodige documenten ontvangen hebben. Vraag je zelf om de aanvraagprocedure te beëindigen? Dan wijzigt de status naar 'stopgezet'.

  Resultaat van de evaluatie

  Zodra de evaluerend arts een beslissing heeft genomen, wordt de evaluatie afgerond. Opgroeien brengt je op de hoogte van het resultaat:

  Je ontvangt in je eBox:

  • een attest met het resultaat van de medische beslissing (uitgedrukt in punten)
  • informatie over bijkomende voordelen (als je ervoor in aanmerking komt).

  Op basis van het aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  Wat is de rol van Opgroeien?

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een zorgtoeslag:

  • Opgroeien verwerkt je digitale aanvraag,
  • duidt een evaluerend arts aan,
  • volgt de procedure op tot de evaluerend arts een beslissing heeft genomen,
  • wisselt de beslissing uit met je uitbetaler Groeipakket en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

  Je uitbetaler Groeipakket betaalt de zorgtoeslag uit:

  • Je uitbetaler onderzoekt of je kind recht heeft op een zorgtoeslag,
  • bepaalt hoeveel de zorgtoeslag bedraagt,
  • en voor welke periode je deze extra tegemoetkoming bovenop de gezinsbijslag ontvangt. 
  Heb je vragen of wil je hulp bij het indienen van je aanvraag?

  Zodra er voor je kind een aanvraag is opgestart, kan je terecht bij Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie

  Bekijk ook binnen specifieke ondersteuningsbehoefte