Evaluatie ondersteuningsnood

Veelgestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsnood.

 • Bij Opgroeien beschikken we niet over een percentage van de handicap van een kind. In de eerste pijler van de medisch-sociale schaal meten we het ongeschiktheidspercentage. Dat percentage weerspiegelt de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsnood voortvloeit, op het vlak van lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid/integriteit.

 • Je uitbetaler Groeipakket bepaalt of je kind recht heeft, op welk bedrag het recht heeft en voor welke periode. Hij baseert zich hiervoor op het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind. Die wordt uitgevoerd door een evaluerend arts, erkend door Opgroeien.

  Het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsnood, die wordt uitgedrukt in punten.

 • Als je denkt dat je kind recht heeft op een zorgtoeslag, neem dan contact op met je uitbetaler Groeipakket.

  Je uitbetaler zal aan Opgroeien vragen om de specifieke ondersteuningsnood te evalueren. Op basis van het resultaat (= aantal punten) van de evaluatie zal je uitbetaler: 

  • bepalen of je kind recht heeft en voor welke periode het recht geldt; 
  • het bedrag van de zorgtoeslag bepalen.

Evaluatie (2)

 • Je kan als ouder enkel een herziening aanvragen wanneer er nieuwe ondersteuningsnoden opduiken tijdens de duurtijd van het attest, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning. Je moet daarvoor opnieuw je uitbetaler Groeipakket contacteren. Zodra Opgroeien daarvan op de hoogte is, zullen zij informatie opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening
  • de veranderde onderwijsvorm
  • de evolutie en frequentie van de huidige therapie
  • ...
 • Sinds februari 2022 verloopt de evaluatieprocedure zo veel mogelijk digitaal.

Formulieren en vragenlijsten (13)

 • Als je het psychosociaal inlichtingenformulier digitaal invulde via het portaal Mijn Kind en Gezin, kan je het nog wijzigen tot Opgroeien het verwerkt heeft.

  Verschillende fases

  Invullen

  Afbeelding van invullen op het portaalAls je het psychosociaal inlichtingenformulier nog niet hebt ingevuld, zie je Nog niet ontvangen staan. De rode knop Invullen is ook zichtbaar.

  Wijzigen

  Afbeelding van wijzigen op het portaal

  Als je het psychosociaal inlichtingenformulier al invulde en indiende, dan verandert de rode knop in Wijzigen. In het inlichtingenveld verschijnt de boodschap dat je nog wijzigingen kan doorvoeren zolang het inlichtingenformulier niet door Opgroeien verwerkt is.

  Belangrijk

  Als je wijzigingen wil doorvoeren, moet je altijd nog op de laatste pagina opnieuw op Indienen klikken. Zo worden de wijzigingen opgeslagen. Vergeet dat dus zeker niet te doen.

  Verwerkt

  Afbeelding van verwerkt op het portaalAls Opgroeien het psychosociaal inlichtingenformulier verwerkt heeft, dan verandert de rode knop in de grijze knop Verwerkt. Dat betekent dat je het inlichtingenformulier niet langer kan wijzigen. Je kan wel nog informatie bezorgen via de vragenlijsten.

 • Heb je als arts technische vragen over de eForms voor de zorgtoeslag (bv. Met welke toepassing kan ik de eForms invullen? Heb ik toegang tot de eForms? Zijn de eForms geïntegreerd in mijn softwarepakket? …), dan kan je terecht bij de volgende hulplijnen:

  Als huisarts

  • Als huisarts beschik je normaal gezien over een elektronisch patiëntendossier.
  • Met technische vragen over de eForms voor de zorgtoeslag kan je terecht bij de softwareleverancier van je elektronisch patiëntendossier of de helpdesk van HealthConnect via het nummer 02 600 40 50 of support@healthconnect.be.

  Als private arts

  • Als je over een elektronisch patiëntendossier beschikt, kan je als private arts op dezelfde technische ondersteuning een beroep doen als een huisarts (zie hierboven).
  • Als je niet over een elektronisch patiëntendossier beschikt, maar wel over een MyBox- of Hector-licentie, kan je terecht bij de helpdesk van HealthConnect via het nummer 02 600 40 50 of support@healthconnect.be.
  • Als je geen digitale toepassing ter beschikking hebt, kan je het medisch inlichtingenformulier of de vragenlijst die je nodig hebt downloaden (scrol verder naar het grijze blok 'Downloads'), invullen, ondertekenen en terugbezorgen aan de ouders.

  Als arts in een ziekenhuis

  • Je vraagt het best eerst even na bij je IT-dienst of de eForms voor de zorgtoeslag al geïntegreerd werden in het ziekenhuissoftwarepakket voor elektronische patiëntendossiers.
  • Als ze nog niet geïntegreerd zijn, kan je het medisch inlichtingenformulier of de vragenlijst die je nodig hebt downloaden (scrol verder naar het grijze blok 'Downloads'), invullen, ondertekenen en terugbezorgen aan de ouders. De ouders kunnen het document dan opladen via het portaal Mijn Kind en Gezin en aan Opgroeien bezorgen.
 • Wanneer je als professional geen toegang hebt tot de eForms, kan je je informatie niet rechtstreeks aan Opgroeien bezorgen. Vraag dan aan de ouder/begunstigde om het medisch inlichtingenformulier en de vragenlijsten op te laden via het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin.

  1. Download het medisch inlichtingenformulier of een specifieke vragenlijst.
  2. Vul het sjabloon in.

  3. Bezorg het sjabloon ingevuld aan de ouder/begunstigde die als contactpersoon kan inloggen op Mijn Kind en Gezin.

  4. Vraag aan de ouder/begunstigde om het medisch inlichtingenformulier of een specifieke vragenlijst op te laden via de knop ‘Vragenlijsten opladen’. Het medisch inlichtingenformulier mag opgeladen worden bij 'vragenlijst medische gegevens'.

  Opgelet!

  Om aanvragen vlot te kunnen verwerken, vragen we om de documenten niet op te sturen via de fysieke post of per e-mail.

 • Aanmelden op het digitaal portaal moet gebeuren door de ouder of persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket. Die ouder of begunstigde staat in het aanvraagdossier vermeld als contactpersoon en kan als enige inloggen in de digitale toepassing.

  Zijn er twee begunstigden voor jouw kind? Dan is de contactpersoon:

  • Diegene die op hetzelfde adres woont als je kind
  • Of de jongste is van beiden (wanneer beiden op hetzelfde adres wonen
 • Sinds februari 2022 kan je terecht op het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin om documenten digitaal te bezorgen. Documenten bezorgd per e-mail aanvaarden we niet meer.

  1. Ga daarvoor naar het digitaal portaal.
  2. Klik op de tegel Specifieke ondersteuningsnood om je aan te melden om toegang te krijgen tot je aanvraag. Dit kan je eventueel doen samen met een vertrouwenspersoon/iemand die de situatie van je kind en je gezin goed kent (bv. een sociaal werker, een tolk …).

  Wanneer er bijkomende informatie nodig is, vraag dan je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist om een specifieke vragenlijst in te vullen. Je kan ze hier downloaden.

  Andere documenten/verslagen dien je ons niet te bezorgen.

  Op je online aanvraag op Mijn Kind en Gezin kan je ook:

  • Het psychosociaal inlichtingenformulier invullen en indienen
  • De vragenlijsten opladen
  • Je contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)  invullen of verbeteren
  • Het patiëntenrechtenformulier opladen (als je een vertrouwenspersoon wilt aanduiden)

   

 • Download het patiëntenrechtenformulier en bezorg het ingevuld en ondertekend aan Opgroeien via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Als je toegang hebt tot de eForms van Opgroeien, kan je deze handleiding volgen om de vragenlijst voor therapie in een multidisciplinaire setting in te vullen en aan Opgroeien te bezorgen.

  Als je geen toegang hebt tot de eForms van Opgroeien, kan je de vragenlijst voor therapie in een multidisciplinaire setting downloaden, invullen, ondertekenen en terugbezorgen aan de ouders. De ouders kunnen de vragenlijst dan opladen via het portaal Mijn Kind en Gezin en aan Opgroeien bezorgen.

 • Als je toegang hebt tot de eForms van Opgroeien, kan je deze handleiding volgen om het medisch inlichtingenformulier in te vullen en aan Opgroeien te bezorgen.

  Als je geen toegang hebt tot de eForms van Opgroeien, kan je het medisch inlichtingenformulier downloaden, invullen, ondertekenen en terugbezorgen aan de ouders. De ouders kunnen het medisch inlichtingenformulier dan opladen via het portaal Mijn Kind en Gezin (onder ‘Vragenlijst voor bijkomende medische gegevens’) en aan Opgroeien bezorgen.

 • Volg deze handleiding om specifieke vragenlijsten aan Opgroeien te bezorgen via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Volg deze handleiding om het psychosociaal inlichtingenformulier in te vullen en aan Opgroeien te bezorgen via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Als Vlaamse overheid volgen we de geldende taalwetgeving. Dat verplicht ons om in de mondelinge en schriftelijke communicatie in Vlaanderen het Nederlands te gebruiken, tenzij je gedomicilieerd bent in een faciliteitengemeente:

  • Je kan dan via het tabblad ‘Mijn profiel’ de taal veranderen naar het Frans.
  • Alle communicatie wordt vervolgens in het Frans verstuurd (zowel voor een randgemeente als een taalgrensgemeente).
  • Je keuze wordt opgeslagen voor 5 jaar.

  Woon je niet in een faciliteitengemeente? Dan kan je je laten bijstaan door een tolk of een vertrouwenspersoon die Nederlandstalig is.

 • Om de ondersteuningsnood van je kind te kunnen evalueren, moet je ons informatie bezorgen via het portaal Mijn Kind en Gezin. Volg het stappenplan hieronder om toegang te krijgen tot je aanvraag.

  1. Klik bovenaan deze pagina op Mijn Kind en Gezin of surf rechtstreeks naar mijn.kindengezin.be.
  2. Klik op Specifieke ondersteuningsnood. 
  3. Identificeer je via een van de mogelijkheden. Bel 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid, als je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt. 
  4. Klik op de aanvraag voor je kind in het portaal. 
 • NeenEen digitale sleutel of rijksregisternummer wordt uniek gekoppeld aan één portaalprofiel en één e-mailadres.

  Gebruiken jij en je partner een gezamenlijk e-mailadres en is dat al gekoppeld aan het profiel met digitale sleutel of rijksregisternummer van je partner, dan moet jij je ook registreren met een ander e-mailadres. Jouw e-mailadres zal dan gekoppeld worden aan jouw digitale sleutel of rijksregisternummer.

  Voorbeeld

  Jij en je partner gebruiken hetzelfde e-mailadres. Jij hebt een profiel aangemaakt op Mijn Kind en Gezin om het inkomenstarief kinderopvang te berekenen. Je partner wil nu een profiel aanmaken voor de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind. Je partner moet daarvoor een ander e-mailadres gebruiken.

Contactpersoon (3)

 • Opgroeien verstuurt alle correspondentie naar de begunstigde die zich als contactpersoon opgeeft. Enkel de contactpersoon kan inloggen in het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Enkel de huidige contactpersoon kan de contactpersoon voor de evaluatie van de ondersteuningsnood laten wijzigen.

  Je kan dit doen door een mail te sturen naar zoe.info@opgroeien.be. Vermeld in je mail het attestnummer in de onderwerpregel en geef duidelijk aan wie de nieuwe contactpersoon is. Opgelet: de nieuwe contactpersoon moet begunstigde zijn voor het Groeipakket. Ben je niet zeker of de nieuwe contactpersoon begunstigde is? Contacteer dan je uitbetaler Groeipakket.

 • De contactpersoon is de ouder die ook begunstigde is voor het Groeipakket.

  Sinds de start van het Groeipakket kunnen beide ouders begunstigde zijn. In dat geval duidt Opgroeien automatisch de begunstigde die op hetzelfde adres woont als het kind aan als contactpersoon. Als beide begunstigden op hetzelfde adres wonen als dat van het kind, dan wordt de jongste begunstigde de contactpersoon.

Clusterprocedure (7)

 • De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen met een ondersteuningsnood kennen een vrij voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of 'geclusterd' worden tot vijf doelgroepen. Als je kind een aandoening of beperking heeft waardoor het binnen een van die vijf doelgroepen valt, dan kan een evaluatie sneller en voor een langere termijn uitgevoerd worden.

  Per doelgroep heeft een multidisciplinair expertenteam het puntenaantal vastgelegd dat overeenstemt met de beperking in functioneren en met de specifieke ondersteuningsnood van die kinderen. Als het aanvraagdossier van je kind de minimale indicatoren bevat om opgenomen te worden in een doelgroep of 'cluster', dan wordt de aanvraag verwerkt volgens de clusterprocedure. Je ontvangt het resultaat van de evaluatie in je eBox of per brief.

  Vijf doelgroepen

  De vijf doelgroepen voor de clusterprocedure zijn:

  1. Kinderen met ADHD en/of ASS met een normale tot zwakke begaafdheid
  2. Kinderen met een mentale retardatie
  3. Kinderen met een mentale retardatie én ADHD en/of ASS
  4. Kinderen met diabetes
  5. Kinderen met visusstoornissen of gehoorstoornissen

  Opgelet: Bij de evaluatie wordt niet enkel naar de diagnose gekeken naar vooral naar de extra zorg en ondersteuning die je kind nodig heeft in vergelijking met leeftijdsgenoten.

 • Als de aanvraag voor je kind via de clusterprocedure werd geëvalueerd, geldt de beslissing vanaf de eerste dag van de maand waaraan voldaan is aan alle minimale indicatoren.

  Voorbeeld

  De aanvraag voor je kind bevat de volgende minimale gegevens:

  • Diagnose ADHD in mei 2022
  • IQ-test in juni 2022
  • Buitengewoon onderwijs type 3 vanaf september 2022

  De beslissing geldt dan vanaf september 2022. Vanaf dan is namelijk pas voldaan aan alle minimale indicatoren om in aanmerking te komen.

 • In de clusterprocedure wordt een puntenaantal gegeven over een lange periode. Er zullen tijdens deze periode momenten zijn in de ontwikkeling van je kind waarop je kind tijdelijk meer of minder zorg vraagt. Het toegekende puntenaantal moet gezien worden als een gemiddelde over deze volledige periode.

 • Neen. De clusterprocedure maakt deel uit van de normale werking voor de evaluatie van de ondersteuningsnood en bij alle aanvragen wordt dus dezelfde informatie verstuurd bij het opstarten van de aanvraag.

 • Neen. Als je kind meerdere aandoeningen heeft waardoor het niet in aanmerking komt voor de clusterprocedure, dan wordt de aanvraag behandeld via de standaardprocedure.

 • Neen. Je kind komt enkel in aanmerking voor de clusterprocedure als het kind geen bijkomende medische pathologie heeft. Bovendien moeten ook de minimale gegevens voor de doelgroep in de aanvraag te vinden zijn. Als de minimale gegevens niet aanwezig zijn, dan worden die via een brief bij de ouders opgevraagd of dan wordt de aanvraag verder behandeld via de standaardprocedure.

 • De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen met een ondersteuningsnood kennen een vrij voorspelbaar verloop op langere termijn. Voor de meeste doelgroepen binnen de clusterprocedure geldt de beslissing tot 21 jaar.

Indieningstermijn (3)

 • Een herziening wordt systematisch opgestart, 6 maanden voor de einddatum van de beslissing. Vul het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Je hebt hiervoor 4 maanden tijd. Er is geen uitstel mogelijk

 • Inlichtingenformulieren

  We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Voeg de documenten toe die je al in je bezit hebt. We bekijken of dit voldoende is om je aanvraag over te maken aan de evaluerend arts.

  De uiterste datum waarop de inlichtingenformulieren ingevuld moeten zijn staat vermeld in je evaluatiedossier op Mijn Kind en Gezin. Heb je na die datum nog meer tijd nodig, vraag dan aan je uitbetaler Groeipakket om je aanvraag te annuleren. Je kan later een nieuwe aanvraag indienen bij je uitbetaler Groeipakket.  

  Specifieke vragenlijsten

  Als we over onvoldoende informatie beschikken, zullen we je contacteren. Je hebt dan 2 maanden tijd om bijkomende vragenlijsten toe te voegen. Uitstel is hierna niet meer mogelijk. De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.

 • Inlichtingenformulieren

  We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Je hebt hiervoor 4 maanden tijd. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.  

  We bekijken of deze informatie voldoende is om je aanvraag aan de evaluerend arts te bezorgen.

  Specifieke vragenlijsten

  Als dit niet voldoende is, dan zullen wij je vragen ons bijkomende informatie te bezorgen. Gebruik daarvoor bij voorkeur de vragenlijsten. Je kan deze informatie aan je aanvraag toevoegen tot je bericht krijgt dat:

  • je aanvraag voor evaluatie werd toegewezen aan de arts
  • je kind werd uitgenodigd voor een (video)consult.

  De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.

  Indien er later nieuwe elementen zijn (zoals achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, het optreden van een nieuwe pathologie of een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning), dan kan je bij je uitbetaler Groeipakket een vraag tot herziening indienen.

Doorlooptijd (3)

 • Voor aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2022, die alle nodige documenten bevatten, geldt de afspraak dat er gestreefd wordt om ze binnen de 3 maanden af te ronden. Aanvragen van voor die datum worden ook allemaal zorgvuldig afgewerkt. Voor deze aanvragen kunnen we geen garantie bieden binnen welke termijn ze afgerond worden.

  Elke aanvraag is bovendien anders en uniek, je kan dus geen twee aanvragen met elkaar vergelijken.

 • Als er een ernstig gevaar bestaat voor de gezondheid van je kind, dan zal de behandelend arts dit aanduiden bij de medische gegevens en zal je aanvraag met voorrang behandeld worden.

  Het is ons streven om alle kinderen, die ervoor in aanmerking komen, gelijke kansen te geven op een zorgtoeslag. Daarom zou het onfair zijn in te gaan op de vraag om een aanvraag voor een andere reden voorrang te geven.

 • De tijdsduur die ouders nodig hebben om alle informatie te verzamelen en te bezorgen aan Opgroeien varieert tussen 4 en 8 maanden. Pas wanneer Opgroeien over alle informatie beschikt is een aanvraag klaar voor evaluatie. Vanaf dat moment streeft Opgroeien ernaar om de evaluaties te verwerken binnen een periode van 3 maanden.

  Dit engagement geldt voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2022.

  Voorbeeld

  Je dient een aanvraag zorgtoeslag in voor je kind op 27 oktober 2022. Op 27 februari 2023 heeft Opgroeien alle nodige informatie ontvangen en is je aanvraag klaar voor evaluatie. Opgroeien streeft er dan naar om de evaluatie uit te voeren en je de beslissing te bezorgen vóór 27 mei 2023.

Status (3)

 • De status van een aanvraag wordt automatisch op Dossier volledig gezet als Opgroeien het psychosociaal en het medisch inlichtingenformulier ontvangen en nagekeken heeft.

  Dat beide formulieren ontvangen werden, betekent echter niet dat Opgroeien over alle nodige informatie beschikt. Er worden bijkomende documenten opgevraagd als:

  • Er nog elementen ontbreken om een zo getrouw mogelijke evaluatie te kunnen doen. Soms bevatten de formulieren voldoende informatie om een evaluatie te kunnen uitvoeren, maar ontbreken er nog specifieke documenten om met bepaalde zaken rekening te kunnen houden bij het toekennen van de punten.
  • De formulieren onvoldoende informatie bevatten om een evaluatie te kunnen uitvoeren.
 • Sinds februari 2022 kan je terecht op het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin voor een stand van zaken van je aanvraag.

  1. Ga daarvoor naar het digitaal portaal
  2. Klik op de tegel Specifieke ondersteuningsnood om je aan te melden om toegang te krijgen tot je aanvraag. Dit kan je eventueel doen samen met een vertrouwenspersoon/iemand die de situatie van je kind en je gezin goed kent (bv. een sociaal werker, een tolk …).

  Op je online aanvraag op Mijn Kind en Gezin kan je ook:

  • Het psychosociaal inlichtingenformulier invullen en indienen
  • De vragenlijsten opladen
  • Je contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)  invullen of verbeteren
  • Het patiëntenrechtenformulier opladen (als je een vertrouwenspersoon wilt aanduiden)
 • Voor een stand van zaken van het dossier van je kind kan je de status raadplegen op het digitaal platform Mijn Kind en Gezin.

  Voor vragen over de administratieve beslissing van de uitbetaler Groeipakket (over het toegekende bedrag, de termijn of het recht op zorgtoeslag) neem je het best contact op met de uitbetaler.

Consult evaluerend arts (4)

 • NeenAls de aanvraag voor je kind de nodige informatie bevat (psychosociaal inlichtingenformulier, medisch inlichtingenformulier en eventuele bijkomende vragenlijsten), dan duidt Opgroeien een evaluerend arts aan. Die arts neemt vervolgens een beslissing op basis van de informatie die je aan Opgroeien bezorgde. Je moet dus niet langsgaan bij de arts.

  Een (video)consult wordt enkel nog ingepland als de arts vindt dat een (video)consult nodig is om te evalueren. Je kan ook als ouder op het psychosociaal inlichtingenformulier aanduiden dat je toch een (video)consult wil bij de evaluerend arts. Hou er wel rekening mee dat de doorlooptijd van de aanvraag daardoor kan verlengen.

 • Ja. Je kind moet aanwezig zijn bij het videoconsult om:

  • zich te identificeren;
  • bepaalde handelingen uit te voeren op vraag van de arts.

  Je kind hoeft niet de hele tijd aanwezig te zijn. Je kan nog zaken bespreken met de arts nadat je kind de ruimte heeft verlaten.

 • Een consult bij een evaluerend arts neemt gemiddeld 20 minuten in beslag. Uiteraard is dat afhankelijk van kind tot kind en nemen onze evaluerend artsen de tijd die nodig is om een correcte evaluatie uit te voeren. 

 • We begrijpen dat het niet evident is om tijdens de schooluren met je kind op consult bij de evaluerend arts te komen. De arts kan jullie niet ontvangen buiten de kantooruren, maar kan wel een geldig afwezigheidsattest voor de school en je werk bezorgen.  

  Indien je toch de afspraak wenst te verplaatsen naar een later moment, dan kan je ons opnieuw contacteren via het nummer 02 533 13 41.

Administratieve verlenging (5)

 • Door de administratieve verlenging van de beslissingstermijn blijven ook de bijkomende rechten gegarandeerd.

  Belangrijk

  Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.

 • Zodra er een nieuwe medische beslissing is genomen, ontvang je het bedrag dat hoort bij de nieuwe medische beslissing.

  • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing levert een hoger aantal punten op:
   • Een hoger aantal punten kan mogelijk recht geven op een hoger bedrag zorgtoeslag. In dit geval wordt het verschil tussen de betaalde zorgtoeslag en de hogere zorgtoeslag, waarop je op basis van de nieuwe beslissing recht hebt, met terugwerkende kracht toegekend tot de einddatum van de vorige medische beslissing.
  • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing levert een lager aantal punten op:
   • Als zou blijken dat je te veel zorgtoeslag hebt ontvangen in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen, dan moet je dat niet terugbetalen.
  Belangrijk

  Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.

 • Opgroeien zal een beslissingstermijn administratief verlengen als er niet tijdig over een herziening kan worden beslist. Deze maatregel geldt niet voor aanvragen waarbij de gevraagde informatie niet ingediend werd:

  • psychosociaal inlichtingenformulier (via het portaal Mijn Kind en Gezin);
  • medisch inlichtingenformulier (via eHealth).

  Kinderen voor wie we de inlichtingenformulieren niet ontvangen hebben krijgen een herinneringsbrief of een bericht via eBox.

  De administratieve verlenging is ook niet van toepassing bij een herziening op vraag van de ouders.

 • De maatregel waarbij Opgroeien een beslissingstermijn administratief verlengt als er niet tijdig over een herziening kan worden beslist, zorgt ervoor dat je uitbetaler Groeipakket de zorgtoeslag kan uitbetalen met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing. Opgroeien vermijdt zo dat de zorgtoeslag voor je kind wordt stopgezet omdat er niet tijdig een medische beslissing kan worden genomen. Zo blijven ook je bijkomende rechten (zoals het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, de vermindering van de onroerende voorheffing, het zorgbudget …) behouden.

  Belangrijk

  Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.

 • Wanneer je als ouder het medisch en psychosociaal inlichtingenformulier bezorgde, maar Opgroeien niet tijdig een nieuwe medische beslissing kan nemen, dan wordt de zorgtoeslag automatisch (verder) toegekend. Op basis van die administratieve beslissing van Opgroeien kan je uitbetaler Groeipakket de zorgtoeslag blijven doorbetalen.

  Belangrijk

  Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.

eBox en Mijn Burgerprofiel (4)

 • eBox is een federale elektronische brievenbus waarmee je op een veilige en snelle manier berichten kan ontvangen van de overheid over de verschillende lagen van de overheid heen (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal …). Je vindt er dus de berichten van alle overheidsdiensten die al geïntegreerd zijn met eBox, waaronder het Groeipakket en dus ook de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Mijn Burgerprofiel vormt dan weer een persoonlijk overzicht van al je overheidszaken, waarin al je officiële gegevens en je overheidsadministratie verzameld worden. Je kan er onder meer een stand van zaken van je dossiers opvragen, gegevens inkijken, attesten downloaden, vergunningen en premies aanvragen … Mijn Burgerprofiel vormt dus de plek waar al je digitale overheidszaken kan regelen en je dus ook updates kan krijgen over je aanvraag zorgtoeslag.

  Koppel je eBox met Mijn Burgerprofiel

  Je kan de berichten die je krijgt via je eBox ook in Mijn Burgerprofiel laten toekomen en raadplegen. Zo vind je al je overheidscommunicatie op dezelfde digitale plek en moet je dus minder verschillende websites bezoeken om een overzicht te krijgen van je overheidszaken.

 • Neen. Je kiest zelf of je eBox activeert om de communicatie rond je aanvraag te ontvangen. Het voordeel van eBox is dat alle communicatie online kan verlopen, wat veiliger en sneller is. Als je eBox niet activeert, ontvang je alle communicatie per brief.

 • Sinds september 2022 krijg je een melding van Mijn Burgerprofiel over je aanvraag zorgtoeslag:

  • Bij elke stap die de aanvraag doorloopt (deze stappen zijn ook zichtbaar op het portaal Mijn Kind en Gezin)
  • Twee weken voor je indieningstermijn afloopt
  • Als de behandelend arts het medisch inlichtingenformulier aan Opgroeien bezorgd heeft via eHealth
  • Twee dagen voor je afspraak bij een evaluerend arts (als er een consult nodig is bij je aanvraag)
  Is het attest met het resultaat ook beschikbaar?

  Nog niet, maar dit wordt momenteel wel ontwikkeld. Tegen begin 2023 zal het attest met het resultaat beschikbaar zijn in Mijn Burgerprofiel.

 • Nog niet, maar dit wordt momenteel wel ontwikkeld. Tegen begin 2023 zal het attest met het resultaat beschikbaar zijn in Mijn Burgerprofiel.

Andere rechten (7)

 • Door de administratieve verlenging van de beslissingstermijn blijven ook de bijkomende rechten gegarandeerd.

  Belangrijk

  Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.

 • Een kind met een ondersteuningsnood behoudt het basisbedrag Groeipakket tot de leeftijd van 21 jaar. Als je kind niet meer naar school gaat, is het belangrijk om de ondersteuningsnood te laten vaststellen als je dat basisbedrag niet wil verliezen.

 • Het attest dat je ontvangen hebt werd afgestemd met de FOD Economie. Een stempel is niet nodig.

 • De gas- en elektriciteitsmaatschappijen bepalen zelf of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief. Ze baseren zich daarvoor op het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood. Opgroeien bezorgt dat resultaat om de drie maanden aan de gas- en elektriciteitsmaatschappijen.

  Normaal gezien wordt het recht automatisch toegekend. Als de voor- en/of achternaam (of de schrijfwijze ervan) of de geboortedatum op het energiecontract ontbreken of niet overeenstemmen met de officiële gegevens (zoals vermeld op de identiteitskaart) van de persoon die het energiecontract heeft afgesloten, dan verloopt de elektronische uitwisseling niet automatisch. Je ontvangt dan van Opgroeien een brief met een papieren attest om zelf te bezorgen aan je gas- en elektriciteitsmaatschappij.

 • Opgroeien werkt samen met het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) om een European Disability Card (EDC) af te leveren.

  Als je kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal), dan geven we je gegevens door aan het VAPH. Vanaf de maand na het toekennen van de beslissing kan je bij hen de kaart digitaal aanvragen.

  De kaart wordt dan aangemaakt en per post naar je persoonlijk adres verstuurd. De totale verwerkingstijd, van VAPH-aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een dertigtal dagen in beslag.

  De kaart kan enkel digitaal aangevraagd worden met de e-Id van je kind. Heeft je kind nog geen e-Id of heb je geen toegang tot het internet? Neem dan telefonisch contact op met het provinciaal kantoor van het VAPH. Zij zullen dan de aanvraag voor je indienen (telefonisch).

 • Een parkeerkaart kan je aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

 • De punten behaald op de medisch-sociale schaal kunnen ook aanleiding geven tot bijkomende sociale en fiscale rechten/voordelen bij verschillende (overheids)diensten. De betrokken diensten hebben via uitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ - de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert) toegang tot het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood. Op basis daarvan bepalen zij of je kind voldoet aan de voorwaarden en zo ja, kennen zij het recht toe.  

  De meeste rechten worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag.
  Sommige rechten worden niet automatisch toegekend. Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie.

Klachten (7)

 • Ja. Je kan gratis in beroep gaan tegen een beslissing bij de arbeidsrechtbank, behalve als het beroep als ‘tergend’ of ‘roekeloos’ wordt beschouwd (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek).

 • Je kunt tegen de beslissing van je uitbetaler Groeipakket beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

  Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw kanton. Je vindt welke rechtbank bevoegd is voor jouw woonplaats via https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl.

  Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen.

  Je hebt daarvoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van je uitbetaler Groeipakket.

  In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek).

  Je kunt zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek).

 • Je kan een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst via:

  Wist je dat?

  Je kan ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt.

 • Voor meer informatie over de mogelijkheid om de beroepstermijn te verlengen, neem je het best contact op met je uitbetaler Groeipakket.

 • Als je niet tevreden bent over het contact met je uitbetaler Groeipakket: 

 • Ben je niet tevreden over de manier waarop je behandeld werd, de doorlooptijd, het verloop …:

 • Als je niet akkoord bent met de beslissing van je uitbetaler Groeipakket (het bedrag, de punten, de periode), dan kan je:

  Voor beslissingen genomen vóór 1 januari 2019 geldt een beroepstermijn van 10 jaar.