Evaluatie ondersteuningsnood

Veelgestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsnood.

Administratieve verlenging (5)

 • Door de administratieve verlenging van de beslissingstermijn blijven ook de bijkomende rechten gegarandeerd.

 • Zodra er een nieuwe medische beslissing is genomen, ontvang je het bedrag dat hoort bij de nieuwe medische beslissing.

  • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing levert een hoger aantal punten op:
   • Een hoger aantal punten kan mogelijk recht geven op een hoger bedrag zorgtoeslag. In dit geval wordt het verschil tussen de betaalde zorgtoeslag en de hogere zorgtoeslag, waarop je op basis van de nieuwe beslissing recht hebt, met terugwerkende kracht toegekend tot de einddatum van de vorige medische beslissing.
  • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing levert een lager aantal punten op:
   • Als zou blijken dat je te veel zorgtoeslag hebt ontvangen in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen, dan moet je dat niet terugbetalen.
 • Opgroeien zal een beslissingstermijn administratief verlengen als er niet tijdig over een herziening kan worden beslist. Deze maatregel geldt niet voor aanvragen waarbij de gevraagde informatie niet ingediend werd:

  • psychosociaal inlichtingenformulier (via het portaal Mijn Kind en Gezin);
  • medisch inlichtingenformulier (via eHealth).

  Kinderen voor wie we de inlichtingenformulieren niet ontvangen hebben krijgen een herinneringsbrief of een bericht via eBox.

 • De maatregel waarbij Opgroeien een beslissingstermijn administratief verlengt als er niet tijdig over een herziening kan worden beslist, zorgt ervoor dat je uitbetaler Groeipakket de zorgtoeslag kan uitbetalen met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing. Opgroeien vermijdt zo dat de zorgtoeslag voor je kind wordt stopgezet omdat er niet tijdig een medische beslissing kan worden genomen. Zo blijven ook je bijkomende rechten (zoals het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, de vermindering van de onroerende voorheffing, het zorgbudget …) behouden.

 • Wanneer je als ouder het medisch en psychosociaal inlichtingenformulier bezorgde, maar Opgroeien niet tijdig een nieuwe medische beslissing kan nemen, dan wordt de zorgtoeslag automatisch (verder) toegekend. Op basis van die administratieve beslissing van Opgroeien kan je uitbetaler Groeipakket de zorgtoeslag blijven doorbetalen.

Algemeen (3)

 • Bij Opgroeien beschikken we niet over een percentage van de handicap van een kind. In de eerste pijler van de medisch-sociale schaal meten we het ongeschiktheidspercentage. Dat percentage weerspiegelt de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsnood voortvloeit, op het vlak van lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid/integriteit.

 • Je uitbetaler Groeipakket bepaalt of je kind recht heeft, op welk bedrag het recht heeft en voor welke periode. Hij baseert zich hiervoor op het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind. Die wordt uitgevoerd door een evaluerend arts, erkend door Opgroeien.

  Het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsnood, die wordt uitgedrukt in punten.

 • Als je denkt dat je kind recht heeft op een zorgtoeslag, neem dan contact op met je uitbetaler Groeipakket.

  Je uitbetaler zal aan Opgroeien vragen om de specifieke ondersteuningsnood te evalueren. Op basis van het resultaat (= aantal punten) van de evaluatie zal je uitbetaler: 

  • bepalen of je kind recht heeft en voor welke periode het recht geldt; 
  • het bedrag van de zorgtoeslag bepalen.

Consult evaluerend arts (4)

 • Neen. Je kind moet niet aanwezig zijn bij de telefonische toelichting. Het moet wel aanwezig zijn bij het videoconsult.

 • Ja. Je kind moet aanwezig zijn bij het videoconsult om:

  • zich te identificeren;
  • bepaalde handelingen uit te voeren op vraag van de arts.

  Je kind hoeft niet de hele tijd aanwezig te zijn. Je kan nog zaken bespreken met de arts nadat je kind de ruimte heeft verlaten.

 • Een consult bij een evaluerend arts neemt gemiddeld 20 minuten in beslag. Uiteraard is dat afhankelijk van kind tot kind en nemen onze evaluerend artsen de tijd die nodig is om een correcte evaluatie uit te voeren. 

 • We begrijpen dat het niet evident is om tijdens de schooluren met je kind op consult bij de evaluerend arts te komen. De arts kan jullie niet ontvangen buiten de kantooruren, maar kan wel een geldig afwezigheidsattest voor de school en je werk bezorgen.  

  Indien je toch de afspraak wenst te verplaatsen naar een later moment, dan kan je ons opnieuw contacteren via het nummer 02 533 13 41.

Contactpersoon (3)

 • Opgroeien verstuurt alle correspondentie naar de begunstigde die zich als contactpersoon opgeeft. Enkel de contactpersoon kan inloggen in het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Enkel de huidige contactpersoon kan de contactpersoon voor de evaluatie van de ondersteuningsnood laten wijzigen.

  Je kan dit doen door een mail te sturen naar zoe.info@opgroeien.be. Vermeld in je mail het attestnummer in de onderwerpregel en geef duidelijk aan wie de nieuwe contactpersoon is. Opgelet: de nieuwe contactpersoon moet begunstigde zijn voor het Groeipakket. Ben je niet zeker of de nieuwe contactpersoon begunstigde is? Contacteer dan je uitbetaler Groeipakket.

 • De contactpersoon is de ouder die ook begunstigde is voor het Groeipakket.

  Sinds de start van het Groeipakket kunnen beide ouders begunstigde zijn. In dat geval duidt Opgroeien automatisch de begunstigde die op hetzelfde adres woont als het kind aan als contactpersoon. Als beide begunstigden op hetzelfde adres wonen als dat van het kind, dan wordt de jongste begunstigde de contactpersoon.

Evaluatie (4)

 • Je kan als ouder enkel een herziening aanvragen wanneer er nieuwe ondersteuningsnoden opduiken tijdens de duurtijd van het attest, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning. Je moet je daarvoor opnieuw je uitbetaler Groeipakket contacteren. Zodra Opgroeien daarvan op de hoogte is, zullen zij informatie opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening
  • de veranderde onderwijsvorm
  • de evolutie en frequentie van de huidige therapie
  • ...
 • Aanvragen worden toegewezen aan een evaluerend arts, rekening houdend met de datum waarop de aanvraag volledig is.

  We zijn er ons ten volle van bewust dat we momenteel af te rekenen hebben met lange tot zeer lange doorlooptijden. We beseffen dat dit voor ouders niet prettig is en werken aan een oplossing.

  Het is ons streven om alle kinderen, die er voor in aanmerking komen, gelijke kansen te geven op een zorgtoeslag. Daarom zou het onfair zijn in te gaan op de vraag om een aanvraag voorrang te geven.

 • Hoelang het duurt om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren hangt onder meer af van het type aanvraag.

  Hoe sneller je het inlichtingenformulier en de vragenlijsten invoert (via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin) en hoe vollediger de informatie, hoe sneller de procedure afgerond kan worden.

 • Sinds februari 2022 verloopt de evaluatieprocedure zo veel mogelijk digitaal.

Formulieren en vragenlijsten (12)

 • Neen. Je kind moet niet aanwezig zijn bij de telefonische toelichting. Het moet wel aanwezig zijn bij het videoconsult.

 • Als je in het buitenland woont, heb je mogelijk geen toegang tot het portaal Mijn Kind en Gezin. Om toegang te krijgen, volstaat het om je digitale sleutels te laten activeren.

 • Wanneer je als professional geen toegang hebt tot eHealth, kan je je informatie niet rechtstreeks aan Opgroeien bezorgen. Vraag dan aan de ouder/begunstigde om het medisch inlichtingenformulier en de vragenlijsten op te laden via het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin.

  1. Download het medisch inlichtingenformulier of een specifieke vragenlijst.
  2. Vul het sjabloon in.

  3. Bezorg het sjabloon ingevuld aan de ouder/begunstigde die als contactpersoon kan inloggen op Mijn Kind en Gezin.

  4. Vraag aan de ouder/begunstigde om het medisch inlichtingenformulier of een specifieke vragenlijst op te laden via de knop ‘Vragenlijsten opladen’. Het medisch inlichtingenformulier mag opgeladen worden bij 'vragenlijst medische gegevens'.

  Opgelet!

  Om aanvragen vlot te kunnen verwerken, vragen we om de documenten niet op te sturen via de fysieke post of per e-mail.

  • Aanmelden op het digitaal portaal moet gebeuren door de ouder of persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket. Die ouder of begunstigde staat in het aanvraagdossier vermeld als contactpersoon en kan als enige inloggen in de digitale toepassing.

   Zijn er twee begunstigden voor jouw kind? Dan is de contactpersoon:
   • Diegene die op hetzelfde adres woont als je kind
   • Of de jongste is van beiden (wanneer beiden op hetzelfde adres wonen)
     
  • Heb je al een aanvraag lopende? Heb je het psychosociaal inlichtingenformulier per post bezorgd aan Opgroeien? Dan wordt je aanvraag voorlopig verder op papier verwerkt. Binnenkort is het digitaal portaal ook beschikbaar voor aanvragen die zijn opgestart vóór 8 februari 2022.
 • Sinds februari 2022 kan je terecht op het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin om documenten digitaal te bezorgen. Documenten bezorgd per e-mail aanvaarden we niet meer.

  1. Ga daarvoor naar het digitaal portaal.
  2. Klik op de tegel Specifieke ondersteuningsnood om je aan te melden om toegang te krijgen tot je aanvraag. Dit kan je eventueel doen samen met een vertrouwenspersoon/iemand die de situatie van je kind en je gezin goed kent (bv. een sociaal werker, een tolk …).

  Wanneer er bijkomende informatie nodig is, vraag dan je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist om een specifieke vragenlijst in te vullen. Je kan ze hier downloaden.

  Andere documenten/verslagen dien je ons niet te bezorgen.

  Op je online aanvraag op Mijn Kind en Gezin kan je ook:

  • Het psychosociaal inlichtingenformulier invullen en indienen
  • De vragenlijsten opladen
  • Je contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)  invullen of verbeteren
  • Het patiëntenrechtenformulier opladen (als je een vertrouwenspersoon wilt aanduiden)

   

 • Download het patiëntenrechtenformulier en bezorg het ingevuld en ondertekend aan Opgroeien via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Volg deze handleiding om de 'vragenlijst voor therapie in een multidisciplinaire setting' in te vullen en via eHealth aan Opgroeien te bezorgen.

 • Volg deze handleiding om het medisch inlichtingenformulier in te vullen en aan Opgroeien te bezorgen.

 • Volg deze handleiding om specifieke vragenlijsten aan Opgroeien te bezorgen via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Volg deze handleiding om het psychosociaal inlichtingenformulier in te vullen en aan Opgroeien te bezorgen via het portaal Mijn Kind en Gezin.

 • Als Vlaamse overheid volgen we de geldende taalwetgeving. Dat verplicht ons om in de mondelinge en schriftelijke communicatie in Vlaanderen het Nederlands te gebruiken, tenzij je gedomicilieerd bent in een faciliteitengemeente:

  • Je kan dan via het tabblad ‘Mijn profiel’ de taal veranderen naar het Frans.
  • Alle communicatie wordt vervolgens in het Frans verstuurd (zowel voor een randgemeente als een taalgrensgemeente).
  • Je keuze wordt opgeslagen voor 5 jaar.

  Woon je niet in een faciliteitengemeente? Dan kan je je laten bijstaan door een tolk of een vertrouwenspersoon die Nederlandstalig is.

 • Om de ondersteuningsnood van je kind te kunnen evalueren, moet je ons informatie bezorgen via Mijn Kind en Gezin. Volg het stappenplan hieronder om een account aan te maken.

  1. Klik bovenaan deze pagina op Mijn Kind en Gezin of surf rechtstreeks naar mijn.kindengezin.be.
  2. Klik op Specifieke ondersteuningsnood. 
  3. Meld je digitaal aan op Mijn Kind en Gezin via een van de mogelijkheden. Bel 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid, als je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt. 
  4. Registreer je op Mijn Kind en Gezin door je gegevens in te vullen en klik daarna op registreren. 
  5. Bevestig je registratie op Mijn Kind en Gezin door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt. 

Indieningstermijn (3)

 • Een herziening wordt systematisch opgestart, 6 maanden voor de einddatum van de beslissing. Vul het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Je hebt hiervoor 4 maanden tijd. Er is geen uitstel mogelijk

 • Inlichtingenformulieren

  We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Voeg de documenten toe die je al in je bezit hebt. We bekijken of dit voldoende is om je aanvraag over te maken aan de evaluerend arts.

  De uiterste datum waarop de inlichtingenformulieren ingevuld moeten zijn staat vermeld in je evaluatiedossier op Mijn Kind en Gezin. Heb je na die datum nog meer tijd nodig, vraag dan aan je uitbetaler Groeipakket om je aanvraag te annuleren. Je kan later een nieuwe aanvraag indienen bij je uitbetaler Groeipakket.  

  Specifieke vragenlijsten

  Als we over onvoldoende informatie beschikken, zullen we je contacteren. Je hebt dan 2 maanden tijd om bijkomende vragenlijsten toe te voegen. Uitstel is hierna niet meer mogelijk. De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.

 • Inlichtingenformulieren

  We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Je hebt hiervoor 4 maanden tijd. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.  

  We bekijken of deze informatie voldoende is om je aanvraag aan de evaluerend arts te bezorgen.

  Specifieke vragenlijsten

  Als dit niet voldoende is, dan zullen wij je vragen ons bijkomende informatie te bezorgen. Gebruik daarvoor bij voorkeur de vragenlijsten. Je kan deze informatie aan je aanvraag toevoegen tot je bericht krijgt dat:

  • je aanvraag voor evaluatie werd toegewezen aan de arts
  • je kind werd uitgenodigd voor een (video)consult.

  De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.

  Indien er later nieuwe elementen zijn (zoals achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, het optreden van een nieuwe pathologie of een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning), dan kan je bij je uitbetaler Groeipakket een vraag tot herziening indienen.

Klachten (4)

 • Voor meer informatie over de mogelijkheid om de beroepstermijn te verlengen, neem je het best contact op met je uitbetaler Groeipakket.

 • Ben je niet akkoord met de wijze waarop het contact met je uitbetaler Groeipakket verliep tijdens je zorgtoeslagaanvraag? Contacteer dan de Klachten-en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.

 • Ben je niet akkoord met de wijze waarop de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind verliep (de manier waarop je behandeld werd, de doorlooptijd, het verloop ...)? Contacteer dan de Klachtendienst van Kind en Gezin.

 • Ben je niet akkoord met de beslissing van je uitbetaler Groeipakket (het bedrag, de punten, de periode)? Dan kan je ­– binnen 3 maanden – in beroep gaan tegen die beslissing via de arbeidsrechtbank. Voor beslissingen genomen vóór 1 januari 2019 geldt een beroepstermijn van 10 jaar.

Rechten (6)

 • Een kind met een ondersteuningsnood behoudt het basisbedrag Groeipakket tot de leeftijd van 21 jaar. Als je kind niet meer naar school gaat, is het belangrijk om de ondersteuningsnood te laten vaststellen als je dat basisbedrag niet wil verliezen.

 • Het attest dat je ontvangen hebt werd afgestemd met de FOD Economie. Een stempel is niet nodig.

 • De gas- en elektriciteitsmaatschappijen bepalen zelf of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief. Ze baseren zich daarvoor op het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood. Opgroeien bezorgt dat resultaat om de drie maanden aan de gas- en elektriciteitsmaatschappijen.

  Normaal gezien wordt het recht automatisch toegekend. Als de voor- en/of achternaam (of de schrijfwijze ervan) of de geboortedatum op het energiecontract ontbreken of niet overeenstemmen met de officiële gegevens (zoals vermeld op de identiteitskaart) van de persoon die het energiecontract heeft afgesloten, dan verloopt de elektronische uitwisseling niet automatisch. Je ontvangt dan van Opgroeien een brief met een papieren attest om zelf te bezorgen aan je gas- en elektriciteitsmaatschappij.

 • Opgroeien werkt samen met het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) om een European Disability Card (EDC) af te leveren.

  Als je kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal), dan geven we je gegevens door aan het VAPH. Vanaf de maand na het toekennen van de beslissing kan je bij hen de kaart digitaal aanvragen.

  De kaart wordt dan aangemaakt en per post naar je persoonlijk adres verstuurd. De totale verwerkingstijd, van VAPH-aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een dertigtal dagen in beslag.

  De kaart kan enkel digitaal aangevraagd worden met de e-Id van je kind. Heeft je kind nog geen e-Id of heb je geen toegang tot het internet? Neem dan telefonisch contact op met het provinciaal kantoor van het VAPH. Zij zullen dan de aanvraag voor je indienen (telefonisch).

 • Een parkeerkaart kan je aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

 • De punten behaald op de medisch-sociale schaal kunnen ook aanleiding geven tot bijkomende sociale en fiscale rechten/voordelen bij verschillende (overheids)diensten. De betrokken diensten hebben via uitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ - de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert) toegang tot het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood. Op basis daarvan bepalen zij of je kind voldoet aan de voorwaarden en zo ja, kennen zij het recht toe.  

  De meeste rechten worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag.
  Sommige rechten worden niet automatisch toegekend. Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie.

Status (3)

 • De status van een aanvraag wordt automatisch op Dossier volledig gezet als Opgroeien het psychosociaal en het medisch inlichtingenformulier ontvangen heeft.

  Dat beide formulieren ontvangen werden, betekent echter niet dat Opgroeien over alle nodige informatie beschikt. Er worden bijkomende documenten opgevraagd als:

  • Er nog elementen ontbreken om een zo getrouw mogelijke evaluatie te kunnen doen. Soms bevatten de formulieren voldoende informatie om een evaluatie te kunnen uitvoeren, maar ontbreken er nog specifieke documenten om met bepaalde zaken rekening te kunnen houden bij het toekennen van de punten.
  • De formulieren onvoldoende informatie bevatten om een evaluatie te kunnen uitvoeren.
 • Sinds februari 2022 kan je terecht op het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin voor een stand van zaken van je aanvraag.

  1. Ga daarvoor naar het digitaal portaal
  2. Klik op de tegel Specifieke ondersteuningsnood om je aan te melden om toegang te krijgen tot je aanvraag. Dit kan je eventueel doen samen met een vertrouwenspersoon/iemand die de situatie van je kind en je gezin goed kent (bv. een sociaal werker, een tolk …).

  Op je online aanvraag op Mijn Kind en Gezin kan je ook:

  • Het psychosociaal inlichtingenformulier invullen en indienen
  • De vragenlijsten opladen
  • Je contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)  invullen of verbeteren
  • Het patiëntenrechtenformulier opladen (als je een vertrouwenspersoon wilt aanduiden)
 • Voor een stand van zaken van het dossier van je kind kan je de status raadplegen op het digitaal platform Mijn Kind en Gezin.

  Voor vragen over de administratieve beslissing van de uitbetaler Groeipakket (over het toegekende bedrag, de termijn of het recht op zorgtoeslag) neem je het best contact op met de uitbetaler.