Kan ik als ouder een herziening aanvragen?

Je kan als ouder enkel een herziening aanvragen wanneer er nieuwe ondersteuningsnoden opduiken tijdens de duurtijd van het attest, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning. Je moet je daarvoor opnieuw je uitbetaler Groeipakket contacteren. Zodra Opgroeien daarvan op de hoogte is, zullen zij informatie opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening
  • de veranderde onderwijsvorm
  • de evolutie en frequentie van de huidige therapie
  • ...